Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Faust'u Gölgesinden Seyretmek Yahut Modernizm Bağlamında Faust'a Dair Bazı Dikkatler

TURKISH STUDIES, vol.12, no.15, pp.321-344, 2017 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License

Yahya Kemal'in Şiirinde Türk Mûsikîsi ve Türk Mûsikîsinde Yahya Kemal

TURKISH STUDIES, vol.10, no.8, pp.1155-1174, 2015 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License

Articles Published in Other Journals

Yahya Kemal'in Yazılmamış İki Romanı: Her Gece Benimsin ve Fatih'teki Ev

İmge Dergisi, no.10, pp.24-26, 2018 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

1920'li Yıllardaki Sinema Mecmualarına Dair Bazı Dikkatler

İmge Dergisi, no.9, pp.24-30, 2018 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

Savaş ve Edebiyat Araştırmaları

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ, vol.58, no.1, pp.217-227, 2018 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Abdülhak Şinasi Hisar'ın "Yahya Kemal'e Vedâ"sı

İmge Dergisi, no.8, pp.45-49, 2018 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

Yahya Kemal’in Şiirinde Türk Mûsikîsi ve Türk Mûsikînde Yahya Kemal

JOURNAL OF TURKISH STUDIES, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Cephe Gerisi Edebiyatı: Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Etrafında Trablusgarp Savaşı'ndan Millî Mücadele'ye Türk Şiirinin Söylem Analizi

3. Uluslararası Mehmet Akif Sempozyumu İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 100. Yılı, Burdur, Turkey, 27 - 31 October 2021, pp.857-865 Creative Commons License

Saatleri Ayarlama Esntitüsü'nü Faust'la Okumak

9. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 16 September 2021

Modern Türk Şiirinde Mevlana'nın Görünümleri

Klasikten Moderne Türk Edebiyatında Mevlevilik ve Şeyh Galib, İstanbul, Turkey, 16 - 18 December 2020

"Bir Yığın Aynadan Bir Kâinat İçinde" Huzur Romanını Okumak

"Bir Hatıranın Peşinde" 70. Yılında Huzur ve Ahmet Hamdi Tanpınar, İstanbul, Turkey, 18 December 2019

Şehre İz Bırakmak: Duvardan Yansıyan İfade Biçimleri Üzerine Bir İnceleme

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi "Şehrin Dili", İstanbul, Turkey, 18 - 20 September 2019

Books & Book Chapters

Goethe'ye Dair

in: Dârülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası Seçme Makaleler, Sevim Güldürmez,Mehmet Samsakçı, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.259-265, 2022

"Süleyman Nazif'e", "Bülbül" ve "Leyla" Şiirleri Etrafında Mehmet Âkif ve Millî Mücadele

in: Kurşunla Bağlı Yalçın Bir Taş Mehmet Âkif Ersoy, Koç Burak, Yılmaz Osman, Editor, İlim Yayma Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.139-144, 2021

Kapalıçarşı'dan Portreler

in: Geçmişten Geleceğe Kapalıçarşı, Ali Şükrü Çoruk, Editor, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, pp.269-281, 2019

Kapalıçarşı’dan Portreler

in: Geçmişten Günümüze Kapalıçarşı, Ali Şükrü Çoruk, Editor, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, pp.269-281, 2019

Dönemin Gazeteleri Işığında II. İnönü Zaferinden Sonra Millî Mücadele'ye Yapılan Yardımlar

in: BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI Odağında Tarih Boyunca Savaş, Metin Ünver, Mustafa Tanrıverdi, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.285-297, 2018