Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Faust'u Gölgesinden Seyretmek Yahut Modernizm Bağlamında Faust'a Dair Bazı Dikkatler

TURKISH STUDIES, cilt.12, ss.321-344, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Yahya Kemal'in Şiirinde Türk Mûsikîsi ve Türk Mûsikîsinde Yahya Kemal

TURKISH STUDIES, cilt.10, sa.8, ss.1155-1174, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Savaş ve Edebiyat Araştırmaları

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ, cilt.58, sa.1, ss.217-227, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Abdülhak Şinasi Hisar'ın "Yahya Kemal'e Vedâ"sı

İmge Dergisi, sa.8, ss.45-49, 2018 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Modern Türk Şiirinde Mevlana'nın Görünümleri

Klasikten Moderne Türk Edebiyatında Mevlevilik ve Şeyh Galib, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Aralık 2020

"Bir Yığın Aynadan Bir Kâinat İçinde" Huzur Romanını Okumak

"Bir Hatıranın Peşinde" 70. Yılında Huzur ve Ahmet Hamdi Tanpınar, İstanbul, Türkiye, 18 Aralık 2019

Şehre İz Bırakmak: Duvardan Yansıyan İfade Biçimleri Üzerine Bir İnceleme

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi "Şehrin Dili", İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2019

Kitap & Kitap Bölümleri

Kapalıçarşı'dan Portreler

Geçmişten Geleceğe Kapalıçarşı, Ali Şükrü Çoruk, Editör, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, ss.269-281, 2019

Dönemin Gazeteleri Işığında II. İnönü Zaferinden Sonra Millî Mücadele'ye Yapılan Yardımlar

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI Odağında Tarih Boyunca Savaş, Metin Ünver, Mustafa Tanrıverdi, Editör, Hiperyayın, İstanbul, ss.285-297, 2018