Assoc. Prof. Şevket KOTAN


Faculty Of Theology, Islamic Studies - Islamic Law

Department of Qur'anic Exegisis


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Philosophy, Science Philosophy, Theology, Quranic Commentary, History of Islam

Metrics

Publication

55

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Project

6

Thesis Advisory

18

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1996 - 2001

1996 - 2001

Doctorate

Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

1991 - 1994

1991 - 1994

Postgraduate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Turkey

1978 - 1985

1978 - 1985

Undergraduate

Ankara University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri, Turkey

Dissertations

2001

2001

Doctorate

Kur’an ve Tarihsellik Tartışmaları

Ankara University, Sosyal Bilimler Ens., Temel İslam Bilimleri/Tefsir

1994

1994

Postgraduate

Kur’an’a Göre Yahudilik ve Hıristiyanlığın Geçerliliği Sorunu

Ankara University, Sosyal Birimler Ens., Temel İslam Bilimleri/Tefsir

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

Arabic

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2019

2019

Eğiticinin Eğitimi

Education Management and Planning

Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Philosophy

Science Philosophy

Theology

Quranic Commentary

History of Islam

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty Of Theology, Islamic Studies - Islamic Law

2010 - 2018

2010 - 2018

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty Of Theology, Islamic Studies - Islamic Law

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Kuran ve Tarihsellik

Doctorate

Doctorate

KURANA ANALİTİK VE HERMENÖTİK YAKLAŞIMLAR

Undergraduate

Undergraduate

TEFSİR

Postgraduate

Postgraduate

KUR'AN VE TARİHSELLİK

Advising Theses

Continues

Continues

Doctorate

Tefsirde Niyetselcilik

Kotan Ş. (Advisor)

B.İnecik(Student)

Continues

Continues

Doctorate

Cahiliye Din Anlayışlarının Kur'an-ı Kerim'deki İzleri

Kotan Ş. (Advisor)

A.ESATOĞLU(Student)

Continues

Continues

Doctorate

TEFSİRDE MANANIN TAYİNİ-TABERÎ VE RÂZÎ MUKAYESESİ

Kotan Ş. (Advisor)

A.Tekin(Student)

Continues

Continues

Postgraduate

Cessas'ın İtikadÎ Anlayışı

Kotan Ş. (Advisor)

F.BAŞAR(Student)

Continues

Continues

Doctorate

KUR'ÂN-I KERÎM VAHYİNİN LAFIZ VE MÂNÂ İTİBARİYLE AİDİYETİ MESELESİ

Kotan Ş. (Advisor)

B.ÖZDEMİR(Student)

Continues

Continues

Doctorate

İbadi Tefsir: İbrahim Beyyud'un Kur'an Yorumu

Kotan Ş.

N.Çelik(Student)

Continues

Continues

Doctorate

Ahkam Tefsirlerinde Ahlaki İlkelerin Boyutu

Kotan Ş. (Advisor)

T.ÇOBAN(Student)

Continues

Continues

Doctorate

el-Müstehziûn, Kur'an Vahyindeki İzleri ve Tefsire Etkisi

Kotan Ş. (Advisor)

Z.TEMEL(Student)

2022

2022

Doctorate

Kur'an'ın felsefi okunuşu -ibn-i Rüşt örneği-

Kotan Ş. (Advisor)

R.MOHAMMED(Student)

2016

2016

Postgraduate

Hums Araplarında Allah inancı ve dini hayat

Kotan Ş. (Advisor)

S.NURDUHAN(Student)

Articles Published in Other Journals

2022

2022

Tarihselciliğin İslam Geleneğini İstihdamı

KOTAN Ş.

Yetkin Düşünce , no.20, pp.157-172, 2022 (Non Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

Tarih, Dil ve Gelenek Arasında: Kur'an Dilinde Sahihliği Aramak

Kotan Ş.

Tezkire , no.71, pp.45-63, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

"Kur'an'ı Anlama" Sorunu Üzerine Bazı Düşünceler

KOTAN Ş.

ESKİYENİ , no.27, pp.131-138, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2008

2008

Nass ve Tarih

KOTAN Ş.

İSLAMİ İLİMLER DERGİSİ , vol.3, pp.205-218, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

2006

2006

Kur'an ve Tarihsellik Üzerine

Kotan Ş.

İSLAMİ İLİMLER DERGİSİ , vol.1, pp.79-92, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

2004

2004

Maksimum ve Minimum Din

KOTAN Ş.

Milel ve Nihal , vol.1, no.2, pp.191-196, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

2004

2004

İslam Geleneğinin Dönüşümü Ve Tarihselcilik Sorunu

KOTAN Ş.

BILIMNAME: DUSUNCE PLATFORMU , vol.2004, no.VI, pp.117-129, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

2003

2003

Kelam: İslami Teolojinin İnşası

KOTAN Ş.

Tezkire , pp.80-88, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

2002

2002

Muhafazakarlık, Değişim ve İslam

KOTAN Ş.

Tezkire , no.27, pp.78-87, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

2002

2002

Anlama Sorunu ve Niyetselcilik

KOTAN Ş.

Tezkire , no.25, pp.153-162, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

2001

2001

Oryantalizm ve İnşa Edilmiş İslam'ın Tarih Bilinci

KOTAN Ş.

Tezkire , no.20, pp.61-70, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

KURTULUŞ TEOLOJİSİ OLARAK TARİHSELCİ İSLAM

KOTAN Ş.

3. ULUSLARARASI AHMED-İ HÂNÎ SEMPOZYUMU (İslam Bilim ve Kültür Tarihçisi Olarak Prof. Dr. Fuat SEZGİN), Ağrı, Turkey, 5 - 06 October 2019, pp.583-597

2016

2016

Cahiliye Araplarda İbadet ve Amel: Kur'an Merkezli Bir Çalışma

KOTAN Ş.

Cahiliye Araplarının İbadet Hayatı Çalıştayı, Bingöl, Turkey, 18 November 2016, pp.5

2016

2016

Kur'an'da Cahiliye Araplarının Ahiret İnancı

KOTAN Ş.

Cahiliye Araplarının Ahiret Anlayışı Çalıştayı, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 14 April 2016

2013

2013

Kur’an Metin ve Tarih”

KOTAN Ş.

Kur’an ve İndiği Tarih Çalıştayı-1, Ankara, Turkey, 10 - 13 April 2013, vol.1, pp.136-143

2013

2013

Kur’an’da Cahiliye Dönemi Allah İnancı

KOTAN Ş.

Kur’an ve İndiği Tarih Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 2 - 07 March 2013, pp.185-193

2011

2011

Cahiliye Dönemi Mekke Dini: Ahmesilik

Kotan Ş.

8.Türkiye Tefsir Akademisyenleri Buluşması Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 03 July 2011, vol.8, pp.192-200

2010

2010

Dinin Pragmatik Okunuşu

KOTAN Ş.

Bilim, Ahlak ve Sanat Bağlamında Çağdaş İslam Algıları, Samsun, Turkey, 26 - 28 November 2010, vol.2, pp.257-263

2009

2009

Kur’an’ Anlama ve Yorumlamada Tarihselci Yaklaşımlar ve Sorunları

Kotan Ş.

İSAM Dini Hükümlerin Kaynağı ve Dini Metinlerin Anlaşılması Konusundaki Çağdaş Yaklaşımlar Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 18 - 19 December 2009, pp.176-182

2008

2008

İman ve Ahlak, Kur’an’da İman-Ahlak İilşkisi (Talip Özdeş) başlıklı tebliğin Müzakeresi

KOTAN Ş.

Fecr Yayınları IX. Kur’an Sempozyumu, Konya, Turkey, 14 - 16 April 2008, vol.9, pp.253-261

2007

2007

Şeyhu’l-İslam Ebüssuûd Efendi

KOTAN Ş.

Uluslar Arası Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çorum Sempozyumu, Çorum, Turkey, 23 - 25 November 2007, pp.138-149

2007

2007

Moderniteye Dayalı Dinsel Paradigmanın Şiddet Eğilimi/Söylemi

KOTAN Ş.

Din ve Dünya Barışı Uluslar Arası Sempozyum, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2007, pp.112-121

2006

2006

Kur’an’ın Tarihselliği Tartışması

KOTAN Ş.

İslami İlimler Dergisi 1. Kur’an Sempozyumu, Çorum, Turkey, 14 - 15 October 2006, vol.1, pp.206-213

2002

2002

“Yeni Anlama Yöntemlerinin İmkan ve Sınırları” Üzerine, Ayrımların Eşiğinde Anlama (Burhanettin Tatar) başlıklı tebliğin müzakeresi

KOTAN Ş.

Diyanet İşleri Başkanlığı Güncel Dini Meseleler Birinci İhtisas Toplantısı, Ankara, Turkey, 2 - 06 October 2002, pp.186-195

2002

2002

Kur’an ve Tarihsellik Üzerine Mülahazalar

KOTAN Ş.

İslamiyat Toplantıları Tarihsellik Sorunu Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 24 - 29 August 2002, pp.159-168

Books & Book Chapters

2022

2022

Tarihselcilik ve Evrenselcilik Arasında Kur'an

Kotan Ş.

in: Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları -III-, Aydemir Mustafa,Bulut Ayhan,Kurt Kayserili Serap, Editor, Fenomen, Erzurum, pp.145-163, 2022

2021

2021

Bir Müslüman Kur'an ve Tarihsellik'e Nasıl Bakmalı?

Kotan Ş.

Beyan Yayınları, İstanbul, 2021

2019

2019

Kur’an Bağlamında Tarihsellik Nedir Ne Değildir?

Kotan Ş.

in: Tarihsellik Nedir Ne Değildir?, Demircan A.,Keleş A.,Çınar M.,Düzenli Y., Editor, Fecr Yayınları, Ankara, pp.61-140, 2019

2018

2018

Kur’an’ı Anlamada Usul Üzerine

Kotan Ş.

in: İslami Kimliğin Oluşumunda İlim ve Usul, Şinasi Gündüz, Editor, HİKAV Yayınları, İstanbul, pp.171-199, 2018

2016

2016

Kur’an’da Cahiliye Araplarının Ahiret Inancı

Kotan Ş.

in: CAHİLİYE ARAPLARININ AHİRET İNANCI, Söylemez M.M., Kotan Ş., Sarıkaya H., Çalışkan S., Editor, Ankara Okulu Yayınları, İstanbul, pp.51-92, 2016

2016

2016

Ölümden sonra diriliş ve hesap inancına muhalefetin temelleri

SÖYLEMEZ M. M., KOTAN Ş., OKUMUŞ M., ÇALIŞKAN M. S., ERDEMCİ C., GÜNDÜZ Ş., et al.

in: Cahiliye Araplarının Ahiret İnancı, M. Mahfuz Söylemez, Editor, Ankara okulu, Ankara, pp.183-200, 2016

2015

2015

Kur'an'da Cahiliye Araplarının Allah İnancı

KOTAN Ş., SÖYLEMEZ M. M., PATACI B.

in: CAHİLİYE ARAPLARININ ULUHİYET ANLAYIŞI, Söylemez M.M., Kotan Ş., Sarıkaya H., Editor, Ankara Okulu Yayınları, İstanbul, pp.167-181, 2015

2013

2013

Kur'an, Metin ve Tarih

KOTAN Ş., SÖYLEMEZ M. M.

in: Kur'an ve İslami İlimlerin Anlaşılmasında Tarihin Önemi, Söylemez M.M., Kotan Ş., Sarıkaya H., Editor, Ankara Okulu Yayınları, İstanbul, pp.65-77, 2013

2011

2011

Hemmâm bin Münebbih

KOTAN Ş.

in: Tefsir 1, Güngör, M., Editor, Cemre Yayıncılık, İstanbul, pp.50-59, 2011

2011

2011

Ebu İshak es-Sa'lebû

KOTAN Ş.

in: Tefsir-1, Güngör, M., Editor, Cemre Yayıncılık, İstanbul, pp.15-30, 2011

2011

2011

Celaleddin Suyuti”,

KOTAN Ş.

in: Tefsir 1, Güngör, M., Editor, Cemre Yayıncılık, İstanbul, pp.30-40, 2011

2011

2011

Celalüddin el Mahallî

KOTAN Ş.

in: Tefsir 1, Güngör, M., Editor, Cemre Yayıncılık, İstanbul, pp.40-45, 2011

2001

2001

Kur’an ve Tarihselcilik

Kotan Ş.

Beyan Yayınları, İstanbul, 2001

Other Publications

Supported Projects

2019 - 2019

2019 - 2019

İslam Tarihi / Hulefa-i Raşidîn Dönemi Dersleri -Hz. Ömer Dönemi-

Project Supported by Other Official Institutions

Kotan Ş. (Executive)

2019 - 2019

2019 - 2019

Nedir Ne Değildir

Project Supported by Other Private Institutions

KOTAN Ş.

2017 - 2017

2017 - 2017

Cahiliye Araplarının Nübüvvet Telakkisi

Project Supported by Other Private Institutions

Creative Commons License
Çalışkan M. S., Söylemez M. M. (Executive), Sarıkaya H.(Executive), Kotan Ş.

2017 - 2017

2017 - 2017

Siyer: Mekke Dönemi

Project Supported by Other Official Institutions

Kotan Ş.

2013 - 2017

2013 - 2017

İBADİLERİN KURAN V TARİH ALGILARI

Project Supported by Higher Education Institutions

KOTAN Ş. (Executive)

2013 - 2017

2013 - 2017

İbadilerin Kur?an ve Tarih Algısı

Project Supported by Higher Education Institutions

KOTAN Ş. (Executive)

Activities in Scientific Journals

2010 - Continues

2010 - Continues

İslami İlimler Dergisi

Publication Committee Member

2010 - Continues

2010 - Continues

Milel ve Nihal

Advisory Committee Member

Scientific Refereeing

January 2020

January 2020

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi

Journal Indexed in ESCI

August 2017

August 2017

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

Scientific Consultations

2019 - 2019

2019 - 2019

Other

Ağrı Valiliği

Istanbul University, Faculty Of Theology, Islamic Studies - Islamic Law, TurkeyCitations

Total Citations (WOS): 6

h-index (WOS): 1

Jury Memberships

August-2022

August 2022

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

November-2021

November 2021

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi