Publications & Works

Articles Published in Other Journals

OSMANLI DEVLETİ’NDEN LOZAN’A KARANTİNA TEŞKİLATLANMASI: YENİ BİR KAPİTÜLASYON MUYDU?

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.23, no.2, pp.905-957, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Kız mı Oğlan mı? Tıbbi, Etik ve Hukuki Yönleri ile Cinsiyet Gelişim Bozukluğu

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History, vol.29, no.3, pp.435-442, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Yakın PLan

Hukuk Defterleri, no.32, pp.33-37, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

Two Women, One Baby: Mitochondrial Replacement Therapy from Medical, Ethical, and Legal Perspectives

Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, vol.25, no.2, pp.138-151, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Robot ve İnsan İlişkilerine Dair Kısa Saptamalar

HUKUK DEFTERLERİ, vol.20, no.2019, pp.30-35, 2019 (Non Peer-Reviewed Journal)

HAK UĞRUNA MÜCADELE: 'SÖZ DEĞİL EYLEM İSTİYORUZ'

HUKUK DEFTERLERİ, vol.18, no.2019, pp.66-71, 2019 (Non Peer-Reviewed Journal)

THEORIES OF GAME THEORIES THOMAS HOBBES 'SOCIAL CONTRACTING ANALYSIS AND COMMENT

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY LAW FACULTY-HUKUK FAKULTESI MECMUASI, vol.72, no.1, pp.235-264, 2014 (ESCI) identifier

Lars von Trier’in Dogville ve Manderlay Filmleri ile Hukuku Düşünmek

HUKUK KURAMI, vol.1, no.3, pp.1-24, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

“Fooling Nature: Ethical, Social, Psychological and Legal Aspects of Surrogate Motherhood”,

Law & Justice Review, vol.1, no.3, pp.115-156, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

RONALD DWORKIN'İN HUKUK TEORİSİNDE YORUM YAKLAŞIMI

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, vol.61, no.12, pp.35-83, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

YENİDEN DOĞAL HUKUK MODELLEMESİ: JOHN FINNIS

İstanbul hukuk mecmuası, vol.62, no.1, pp.165-207, 2011 (ESCI)

DAVRANIŞSAL HUKUK BİLİMİ

istanbul hukuk fakültesi mecmuası, vol.58, no.1, pp.319-345, 2011 (ESCI)

Hukuki Otorite Kavramının İki Yönü: Raz ve Finnis

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, pp.43-60, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Joseph Raz’da Hukuki Otorite Kavramı.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ , vol.1, no.1, pp.38-64, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Hukuk ve Sözleşme : Sözleşme Hukuku ve Dağıtıcı Adalet

Prof.Dr.Özer Seliçi'ye Armağan , vol.1, no.1, pp.813-843, 2006 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

HUKUKSAL ARÜMANTASYON TEORİSİ VE HUKUK UYGULAMASINDAKİ GÖRÜNÜMÜ

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, no.8, pp.136-153, 2002 (Conference Book)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İNTERSEKS BİREYLERİN CİNSİYET DEĞİŞİKLİKLERİNDE KARŞILAŞILAN HUKUKİ SORUNLAR

IV. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi - 2021, İzmir, Turkey, 8 - 10 January 2021, pp.419-421 Creative Commons License

İki Kadın Bir Bebek: Tıbbi, Etik ve Hukuki Yönleri İle Mitokondri Değiştirme Tedavileri

III.Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi , Antalya, Turkey, 9 - 12 October 2019, vol.2, pp.35-68

Tıp Etiği İlkeleri ve Hukuk Açısından Tıbbi Robotlar

III.Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 12 October 2019, vol.1, pp.369-423

“Hukuki Açıdan Beyin Ölümü”

HAYATIN BAŞLANGICI VE SONU -FIKHİ, HUKUKİ, TIBBİ VE ETİK BOYUTLARIYLA, Ankara, Turkey, 10 - 11 October 2018, pp.211-218

TARİHSEL KESİTLERDEN YARGI (YARGIÇ) ELİYLE HAKSIZLIK

HUKUK VE ADALET, İstanbul, Turkey, 21 - 23 April 2018, vol.15, no.2, pp.302-313

Hayatın Sonu Ağırlıklı Biyo-tıp Etiği Sorunları

Tıp, Etik, Din, Sosyoloji ve Hukuk Bağlamında Organ Nakli, Malatya, Turkey, 9 - 10 May 2014, pp.72-81

Ronald Dworkin'in Hukuk İlkeleri ile Tıp Etiği İlkeleri Arasındaki İlişki Üzerine

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, Ankara, Turkey, 11 - 15 January 2010, vol.1, pp.203-207

İnsan Genetik Materyallerinin Patentlenmesinin Ortaya Çıkardığı Etik ve Hukuki SOrunlar

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı/Adaletin Işığında Hukuk, Ankara, Turkey, 8 - 11 January 2008, vol.1, pp.327-332

Books & Book Chapters

Chapter 32: Turkey

in: History and Taxation: The Dialectical Relationship between Taxation and the Political Balance of Power, Peter H.J. Essers, Editor, International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) , Amsterdam, pp.681-704, 2022 Creative Commons License

"WİT: NÜKTEDAN FİLMİNİN TIP ETİĞİNE DAİR DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ"

in: HAKAN ERTİN'E ARMAĞAN, Adem Az,Tayyibe Bardakçı,Maide Barış,M.İnanç Özekmekçi, Editor, Besikci Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.171-198, 2022

Göçmenlik

in: Hukuk ve Toplum El Kİtabı, Ertuğrul Uzun, Editor, ISLIK, İstanbul, pp.503-522, 2021

TÜRK MEDENİ KANUNU'NDA MADDE 40: CİNSİYET DEĞİŞTİRİR (mi?)

in: BEDENE YAPILAN MÜDAHALELER, Hakan Ertin,Adem Az, Editor, İSAR , İstanbul, pp.75-116, 2020

Hukuk Metodolojisi

Filiz Kitabevi, İstanbul, 2019 Sustainable Development

Tıp Etiği İlkeleri ve Hukuk Açısından Tıbbi Robotlar

in: III.Uluslararası Tıp Hukuku KOngresi Bildirileri Kitabı, Hakan Hakeri,Cahid Doğan, Editor, Adalet Yayınevi, Ankara, pp.369-423, 2019

Nuremberg Duruşması: Themis'in Kılıcının Ucundaki Yargıçlar

in: Hukuku Sinemada Görmek, Sevtap Metin, Editor, Tekin Yayınevi, İstanbul, pp.195-222, 2017

Hukuku Sinemada Görmek

Tekin Yayınevi, İstanbul, 2014

BABİL HUKUKU

in: TARİH-İ İLM-İ HUKUK, FETHİ GEDİKLİ, Editor, Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım, İstanbul, pp.100-125, 2012

Biyo Tıp Etiği ve Hukuk

Betim , İstanbul, 2010

Yörüngesinden Çıkan Tabiat: Etik, Sosyal, Psikolojik ve Hukuki Görünümleriyle Taşıyıcı Annelik

in: Sağlık Hukuku Makaleleri II, Saibe Oktay, Editor, İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU MERKEZİ, İstanbul, pp.7-55, 2010

Hukuk Metodolojisi

Filiz Kitabevi, İstanbul, 2003

HUKUK BİLİMİNİN YENİDEN CANLANMASI

in: Ortaçağ Avrupası'nda Roma Hukuku, Mehmet Tevfik Özcan, Editor, GÖÇEBE, İstanbul, pp.44-63, 1997