Arş.Gör.

Seyfullah ASLAN


Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

Yeniçağ Tarihi Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih / Yeniçağ Anabilim Dalı, Türkiye

2009 - 2012

2009 - 2012

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Akdeniz Dünyası Araştırmaları, Türkiye

2005 - 2009

2005 - 2009

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih, Türkiye

Yaptığı Tezler

2012

2012

Yüksek Lisans

Akdeniz’de Cezayir Korsanlığı (1770-1830)

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Akdeniz Dünyası Araştırmaları Bilim Dalı

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2019

2019

76 hours of conversation-based English classes with native speaking tutors on Cambly.

Yabancı Dil

Cambly

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tarih, Yeniçağ Tarihi, Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi, Karşılaştırmalı Tarih

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

2013 - 2018

2013 - 2018

Araştırma Görevlisi

Kırklareli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

2011 - 2013

2011 - 2013

Araştırma Görevlisi

İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü , Fen-Edebiyat Fakültesi - Tarih Bölümü

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Tuna Donanması’nın Kuruluşu Meselesi

Aslan S.

Kanûnî Sultan Süleyman ve Dönemi Yeni Kaynaklar, Yeni Yaklaşımlar, Muhammed Fatih Çalışır,Suraiya Roschan Faroqhi,Mehmet Şakir Yılmaz, Editör, İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.77-104, 2020

2018

2018

Lâle Devri Reisülküttâbı Üçanbarlı Mehmed Efendi’nin Hayatı

ASLAN S.

LALE DEVRİ’NDE OSMANLI DEVLETİ ve NEVŞEHİR, Gökhan İ., Saraç H., Özcan A. G., Editör, Kömen Yayınları, Konya, ss.803-814, 2018

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2021 - Devam Ediyor

2021 - Devam Ediyor

The Journal of Maritime Studies (JMS)

Danışma Kurul Üyesi

Ödüller

Eylül 2008

Eylül 2008

Gazetelerde Üsküdar 1923-1927, Sinem Tüfekçi ile, Üsküdar Belediyesi Tarihte Üsküdar Araştırma Yarışması, İkincilik Ödülü.

Üsküdar BelediyesiKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2019

2019

"Tuna Donanması’nın Kuruluşu Meselesi: Kanunî Sultan Süleyman Devrinden İtibaren Teşebbüsler ve Değişim", II. Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu - Kanuni Sultan Süleyman ve Dönemi, 26-27 Eylül 2019

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

"The Danube Fleet As An Instrument Of Logistic Support To The Ottoman Army", IBAC (International Balkan Anual Conference) 2018, Hırvatistan

Katılımcı

Zagreb-Hırvatistan

2017

2017

"Lâle Devri Reisülküttâbı Üçanbarlı Mehmed Efendi’nin Hayatı", Uluslararası Lale Devrinde Osmanlı Devleti ve Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Sempozyumu, 09-12 Kasım 2017, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Katılımcı

Nevşehir-Türkiye