Res. Asst. PhD Seyfullah ASLAN


Faculty of Literature, Department of History

Department of Early Modern History


Research Areas: Social Sciences and Humanities, History, Modern History, History of The Ottoman Instutionsand Civilization, Comparative History

Education Information

2012 - 2022

2012 - 2022

Doctorate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü, Turkey

2009 - 2012

2009 - 2012

Postgraduate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Akdeniz Dünyası Araştırmaları, Turkey

2005 - 2009

2005 - 2009

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Literature, Tarih, Turkey

Dissertations

2022

2022

Doctorate

The Danube Navy of the Ottoman Empire: Organization and Operations (1683-1718)

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü

2012

2012

Postgraduate

Akdeniz’de Cezayir Korsanlığı (1770-1830)

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Certificates, Courses and Trainings

2019

2019

125 hours of conversation-based English classes with native speaking tutors on Cambly.

Foreign Language

Cambly

Research Areas

Social Sciences and Humanities

History

Modern History

History of The Ottoman Instutionsand Civilization

Comparative History

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Research Assistant PhD

Istanbul University, Faculty of Literature, Department of History

2018 - 2022

2018 - 2022

Research Assistant

Istanbul University, Faculty of Literature, Department of History

2013 - 2018

2013 - 2018

Research Assistant

Kirklareli University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Hıstory

2011 - 2013

2011 - 2013

Research Assistant

Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen-Edebiyat Fakültesi - Tarih Bölümü

Books & Book Chapters

2020

2020

Tuna Donanması’nın Kuruluşu Meselesi

Aslan S.

in: Kanûnî Sultan Süleyman ve Dönemi Yeni Kaynaklar, Yeni Yaklaşımlar, Muhammed Fatih Çalışır,Suraiya Roschan Faroqhi,Mehmet Şakir Yılmaz, Editor, İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.77-104, 2020

2018

2018

Lâle Devri Reisülküttâbı Üçanbarlı Mehmed Efendi’nin Hayatı

ASLAN S.

in: LALE DEVRİ’NDE OSMANLI DEVLETİ ve NEVŞEHİR, Gökhan İ., Saraç H., Özcan A. G., Editor, Kömen Yayınları, Konya, pp.803-814, 2018

Activities in Scientific Journals

2021 - Continues

2021 - Continues

The Journal of Maritime Studies (JMS)

Advisory Committee Member

Awards

September 2008

September 2008

Gazetelerde Üsküdar 1923-1927, Sinem Tüfekçi ile, Üsküdar Belediyesi Tarihte Üsküdar Araştırma Yarışması, İkincilik Ödülü.

Üsküdar BelediyesiCongress and Symposium Activities

26 September 2019 - 27 September 2019

26 September 2019 - 27 September 2019

"Tuna Donanması’nın Kuruluşu Meselesi: Kanunî Sultan Süleyman Devrinden İtibaren Teşebbüsler ve Değişim", II. Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu - Kanuni Sultan Süleyman ve Dönemi, 26-27 Eylül 2019

Attendee

İstanbul-Turkey

01 September 2018 - 01 September 2018

01 September 2018 - 01 September 2018

"The Danube Fleet As An Instrument Of Logistic Support To The Ottoman Army", IBAC (International Balkan Anual Conference) 2018, Hırvatistan

Attendee

Zagreb-Croatia

09 November 2017 - 12 November 2017

09 November 2017 - 12 November 2017

"Lâle Devri Reisülküttâbı Üçanbarlı Mehmed Efendi’nin Hayatı", Uluslararası Lale Devrinde Osmanlı Devleti ve Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Sempozyumu, 09-12 Kasım 2017, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Attendee

Nevşehir-Turkey