Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bir Seçimden Daha Fazlası: Arslanköy Olayı ve Davası

Toplumsal Tarih, ss.72-76, 2019 (Hakemsiz Dergi)

İşçilerin Kütüphanesi: Türkiye'de Sendikalı İşçilerin Entelektüel Kaynakları (1946-1961)

Çalışma ve Toplum, cilt.4, ss.2083-2128, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İç Savaş Öncesi ve Sonrasında İspanya'da Devlet ve Sınıflar

AURUM Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.1-19, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Devrim ve Savaş Karşıtı Hareket

İktisat Dergisi, ss.37-49, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Köylüler, İşçiler ve Köylü-İşçiler

Toplumsal Tarih, ss.46-50, 2014 (Hakemsiz Dergi)

"Yirmi Birinci Yüzyılın Petrolü": Ortak Mallar ve Entelektüel Mülkiyet

İktisat Dergisi, ss.33-39, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İkinci Dünya Savaşı Sonrası Dönemde Muhafazakâr Müdahale: Türk Düşüncesi Dergisi

Toplum ve Bilim, ss.100-133, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Demokrat Parti ve Dönemi: Sol Tarihyazımında ‘kayıp’ zamanın izinde

PRAKSİS, ss.23-42, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1950 Seçimleri ve Propaganda

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, cilt.3, ss.131-157, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

I. Dünya Savaşı'nda Avrupa'da savaş karşıtı hareket

Toplumsal Tarih, no.118, ss.44-49, 2003 (Hakemsiz Dergi)

İstanbul'da Milli Mücadele ve Gizli Örgütlerin Faaliyetleri

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, cilt.1, ss.357-388, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Peyami Safa ve Türk Muhafazakârlığı Üzerine Bir Dönemlendirme Denemesi

1. Lisansüstü Öğrencileri Sosyal Bilimler Konferansı, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 January 2003, no.1, ss.9-18

Kitap & Kitap Bölümleri

Developmentalism and Rural Sociology: The Ideological Reconstruction of Academic Knowledge in the Early Cold War Period in Turkey

Faces of Republican Turkey: Beyond the Modernization Hypothesis, E. Zeynep Suda,Ateş Uslu,E. Eren Korkmaz, Editör, İstanbul University Press, İstanbul, ss.77-100, 2020 Creative Commons License

Toplumsal Tarih Çalışmaları

Libra Kitap Yayınevi, İstanbul, 2019

Tanzimat'ten Günümüze Türkiye İşçi Sınıfı Tarihi 1839-2014

Köylüler, İşçiler ve Köylü-İşçiler, Alkan M. Ö., Çetinkaya Y. D. , Editör, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, ss.271-283, 2015

Milliyetçilik ve Toplumsal Cinsiyet - Edebiyat, Medya, Siyaset

Üç Tarz-ı Tahayyül: Halide Edib Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Peyami Safa'nın Ütopyacı Gelecek Kurgularında İdeoloji ve Toplumsal Cinsiyet, Coşar S., Özman A., Editör, İletişim Yayınevi, İstanbul, ss.289-321, 2015

Türkiye'nin 1950'li Yılları

Köylüler ve Kentliler: Ellili Yılların Dönüşen Yeni Sosyo-ekonomik ve Kültürel Coğrafyası, Kaynar M. K., Editör, İletişim Yayınevi, İstanbul, ss.541-563, 2015

Dersim'i Parantezden Çıkartmak-Dersim Sempozyumunun Ardından

Tunceli'de Yayınlanan Yerel Süreli Yayınlar: Bibliyografik Bir Döküm, Hepkon Z., Arslan Ş., Aydın S., Editör, İletişim Yayınları, İstanbul, ss.273-286, 2013

Türk Sağı: Mitler, Fetişler, Düşman İmgeleri

Nefretin ve Korkunun Rengi ‘Kızıl’: İkinci Dünya Savaşı Sonrası Dönemde Anti-Komünizm, Kerestecioğlu İ. Ö., Öztan G. G., Editör, İletişim Yayınları, İstanbul, ss.47-73, 2012

Tarih, Sınıflar ve Kent

Kente Yönelen Köylüler: Kırsal Yapının Dönüşümü, Göç ve Gecekondu, Şen B., Doğan A. E., Editör, Dipnot Yayınları, Ankara, ss.398-464, 2010

Türkiye’de Siyasal Muhalefet

Vatan Cephesi: Demokrat Parti’nin Politik Meşruiyet Krizi ve Toplumsal Muhalefeti Kontrol Altına Alma Çabası, Komsuoğlu A., Editör, Bengi Kitap Yayın, İstanbul, ss.173-207, 2008

Çin'in Gölgesinde Uzakdoğu Asya

Çin'in Kalkınma Stratejisi ve Global Ekonomiye Entegrasyonu, Arıboğan D. Ü., Editör, Baglam Yayınları, İstanbul, ss.257-282, 2001