Publications & Works

Articles Published in Other Journals

THE RELATIONSHIP BETWEEN USING TECHNOLOGY, PLACE AND SURVEILLANCE: A QUALITATIVE RESEARCH ON BANK EMPLOYEES

International Journal of Disciplines in Economics & Administrative Sciences Studies (IDEA STUDIES), vol.7, no.31, pp.512-523, 2021 (International Refereed University Journal)

The Reality of Working Children: Hatay Province Sample

Management and Political Sciences Review, vol.2, no.2, pp.182-220, 2021 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

ÜRETİM KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ ROLÜ: BANKA ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies), vol.4, no.19, pp.435-448, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

İşsizlik ve Eğitim Seviyesinin İntihar Üzerindeki Etkisi: TÜİK Verileri Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.14, no.28, pp.101-119, 2016 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

ENTELEKTÜEL SERMAYE İLE YENİLİKÇİ İŞ DAVRANIŞININ İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ: BİLİŞİM SEKTÖRÜ UYGULAMASI

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol.16, no.2, pp.91-116, 2015 (National Refreed University Journal)

Sivil Girişimler Kapsamında Sivil Toplum Platformları Ve Biga Sivil Toplum Platformu Örneği

Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.13, no.26, pp.261-283, 2015 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Effect of Vocational Outcome Expectation on Union Awareness and Union Attitude

10. ULUSLARARASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KONGRESİ, Balıkesir, Turkey, 1 - 03 November 2019

Havacılık Sektöründe İş Yaşam Dengesi

International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Venice, Italy, 28 - 30 June 2018, pp.341

Türkiye'de 1980 Sonrası Sendikalaşma İstatistikleri Üzerine Bir Değerlendirme

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE İNOVASYON KONGRESİ, Antalya, Turkey, 11 - 13 May 2018, pp.189

İş Ahlakı Çerçevesinde Mobbing Olgusu

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE İNOVASYON KONGRESİ, Antalya, Turkey, 11 - 13 May 2018, pp.78

İslami Ekonomide Gelirin Yeniden Dağılımı ve Yoksulluğu Gidermedeki Rolü

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE İNOVASYON KONGRESİ, Antalya, Turkey, 11 - 13 May 2018, pp.76 Sustainable Development

Sendikal Bilince Yönelik Bir Araştırma: Iktisat Fakültesi Öğrencileri Örneği

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.907

İşyerlerinde Gözetim Olgusu Üzerine...

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.814

The Reality of Working Children: Hatay Case Study

2nd International Conference on Scientific Cooperation for the Future in the Economics & Administrative Sciences, Selanik, Greece, 6 - 08 September 2017, pp.29 Sustainable Development

THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL CYNICISM AND WORK ALIENATION: A RESEARCH ON FIVE STAR HOTELS’ EMPLOYEES

INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH II, Malaga, Spain, 17 - 20 April 2017, pp.30

The Relationship Between Intellectual Capital, Innovative Work Behavior and Business Performance Reflection

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Turkey, 28 - 30 May 2015, no.195, pp.1387-1395

Sivil İnisiyatif Olarak Sivil Toplum Platformları ve Biga Sivil Toplum Platformu

8. ULUSLARARASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KONGRESİ, Çanakkale, Turkey, 25 - 26 October 2013, pp.131-153

Books & Book Chapters

Sosyal Politikada Yönetişim Olgusu: Biga Sivil Toplum Platformu Örneği

in: Sosyal Politikada Kurum ve Kuruluşlar: Ulusal ve Uluslararası Boyutlarıyla Değerlendirmeler, Muhammet Enes Kayagil,Murat Kalkan, Editor, Filiz Kitabevi, İstanbul, pp.127-147, 2021

A Qualitative Study on the Work-Life Balance of Pilots

in: Aviation Psychology, Ömer Akgül, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle Upon Tyne, pp.1-220, 2020