Genel Bilgiler

Biyografi

Prof.Dr. Karataş Steinum Su Bilimleri Fakültesi, Su Ürünleri Hastalıkları ABD başkanlığı yapmaktadır. Balık immünolojisi konusunda uzmanlaşmış ve immünostimulanların balıklarda spesifik olmayan bağışıklık sistemi üzerine etkileri konusunda araştırmalar yürütmüştür. Ayrıca fenotipik bakteri tanımlama, bakteriyel patojenlerin suş tiplendirmesi ve taksonomisi, balık patojenlerinin tespiti ve karakterizasyonu hakkında bilgi ve deneyime sahiptir. Diğer ilgi alanları arasında moleküler bakteri tiplendirme sistemleri, balık, su ve diğer sucul canlıların mikrobiyotasının metagenomik analizi, su ürünleri yetiştiriciliğinde biyofilm oluşumu, bakteriyofajların balık patojenlerine karşı kullanımı ve bulaşıcı hastalıklara karşı balık mikrobiyotasının koruyucu rolü bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası birçok projede bilimsel yönetici veya araştırmacı olarak çalışmıştır. Su Bilimleri Fakültesi'nde eğitim-öğretim faaliyetlerine katkı sağlamaktadır ve ayrıca birçok yüksek lisans ve doktora öğrencisine danışmanlık yapmıştır.

2005 yılında TÜBİTAK-NATO bursu ile Norveç Veteriner Enstitüsünde doktora sonrası araştırmalar yapmıştır. 2009 yılında bütçesi Norveç Veteriner Enstitüsü tarafından karşılanan doktora sonrası araştırmalara katılmıştır. 

Kurum Bilgileri

Birim
Su Bilimleri Fakültesi
Bölüm
Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıkları Bölümü
Ana Bilim Dalı
Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dalı

İletişim

E-posta
skaratas@istanbul.edu.tr
Web Sayfası
https://profil.istanbul.edu.tr/tr/p/skaratas
İş Telefonu
+90 212 455 5700 Dahili: 16433
Fax Telefonu
+90 212 514 0379