Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2017 CIPP XVI 16th International Congress on Pediatric Pulmonology

  Katılımcı

  Lisboa, Portekiz

 • 2017 4.Ulusal Erişkin Bağışıklaması Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 32. Ankem Akılcı Antibiyotik Kullanımı Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2017 Akılcı İlaç Kullanımı Değerlendirme Toplantısı TC Sağlık Bakanlığı

  Katılımcı

  Şanlıurfa, Türkiye

 • 2017 35th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases

  Katılımcı

  Madrid, İspanya

 • 2017 39. Pediatri Günleri ve 18. Pediatri Hemşireliği Günleri

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 10.Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2017 12. Uluslararası Katılımlı Çocuk Alerji ve Astım Kongresi

  Katılımcı

  Aydın, Türkiye

 • 2017 5. Çocuk Dostları Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 5.Fetal Hayattan Çocukluğa İlk 1000 Gün Gebe ve Çocuk Beslenmesi Kongresi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2017 Aşı Okulu

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2017 5.Pediatrik Probiyotik, Prebiyotik Akademisi

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2017 4. Marmara Pediatri Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 VIII. Pediatrik Febril Nötropeni Sempozyumu

  Katılımcı

  Bolu, Türkiye

 • 2016 MANTAR ENFEKSİYONLARI

  Katılımcı

  Adana, Türkiye

 • 2016 KLİNİK HIV AIDS KONGRESİ 2016

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2016 60. TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2016 3.ULUSAL ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI SEMPOZYUMU

  Katılımcı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2016 ASM MICROBE 2016

  Katılımcı

  Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri

 • 2016 31. ANKEM AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI KONGRESİ

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2016 38.PEDİATRİ GÜNLERİ VE 17.PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 XI. ULUSAL ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM KONGRESİ

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2016 2.ULUSAL AŞI ÇALIŞTAYI

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2016 3.MARMARA PEDİATRİ KONGRESİ

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 4. PEDİATRİK PROBİYOTİK PREBİYOTİK AKADEMİSİ

  Katılımcı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2014 VII Pediatrik Febril Nötropeni Sempozyumu

  Katılımcı

  Bolu, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1291

h-indeksi (WOS): 15