Assoc. Prof. Semra TAŞPUNAR ALTUNTAŞ


School of Business, Department of Business Administration

Department of Finance


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Financial Economics, Management, Finance, Money, Capital and Financial Institutions, Financial Markets and Investment Management

Email: staspunar@istanbul.edu.tr
Office Phone: +90 212 473 7070 Extension: 18328
Web: http://aves.istanbul.edu.tr/staspunar/
Office: İşletme Fakültesi

Education Information

2010 - 2016

2010 - 2016

Doctorate

Istanbul University, School Of Business, İşletme/Finans, Turkey

2008 - 2010

2008 - 2010

Postgraduate

Istanbul University, School Of Business, İşletme/Finans, Turkey

2004 - 2008

2004 - 2008

Undergraduate

Istanbul University, School Of Business, Turkey

Dissertations

2016

2016

Doctorate

Türk İmalat Sanayii İşletmelerinin Sermaye Yapılarında Meydana Gelen Yapısal Değişimler ve Bu Değişimleri Etkileyen Makro ve Mikro Faktörler

Istanbul University, School of Business, Finans

2010

2010

Postgraduate

Sigorta şirketlerinde sermaye yeterliliği ve Türk sigorta sektöründe uygulanması

Istanbul University, Institute of Social Sciences, İşletme/Finans

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2017

2017

EFFECTS OF EXPECTATIONS AND CONFIDENCE INDICES ON FINANCIAL MARKETS

TAŞPUNAR ALTUNTAŞ S., SARIKOVANLIK V., MERA N.

IV. International Symposium on Accounting and Finance, Macedonia, 03 July 2017

2017

2017

Relationship Between The Country Risk And The Direct Foreign Capital Investment: Turkey Case

TAŞPUNAR S., ZELKA A., BAYRAM A.

The 1st International Symposium on Accounting and Finance, 3 - 05 July 2017

2017

2017

Para Politikası Uygulamalarının 2001 ve 2008 Türkiye Krizleri Açısından İncelenmesi

ZELKA A., TAŞPUNAR S., BAYRAM A.

Internatıonal Congress On Economic Researches And Financial Markets, 12 - 13 May 2017, pp.1078-1092

2012

2012

Sosyal Ağları Kullanmak Firmayı Daha Değerli Yapar mı? Sosyal Ağların Entellektüel Sermayeye Etkisi

TAŞPUNAR S., Altuntaş C.

1. International Symposium on Accounting and Finance, Turkey, 1 - 04 December 2012, pp.503-514

2012

2012

Kriz Geliyorum Der mi? Krizin Öncü Göstergeler Yoluyla Öngörülmesi

ERSAN İ., Taşpunar S.

Ulusal Finans Sempozyumu, Malatya, Turkey, 1 - 04 November 2012 Sustainable Development

Books & Book Chapters

2023

2023

Sustainable Financial Instruments: Integrating ESG Factors into Financial Decision-Making

Özdemir A. K., Taşpunar Altuntaş S.

in: Sustainable Finance: Challenges, Opportunities, and Future Prospects, Çiydem ÇATAK,Mehtap ÖNER, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.13-44, 2023

2023

2023

İşletme Sermayesi Yönetimi

Seval B., Kıyılar M., Sarıkovanlık V., Hepşen A., Eren Sarıoğlu S., Özdemir A. K., et al.

in: Financial Management, , Editor, literatür yayınevi, İstanbul, pp.131-154, 2023

2023

2023

KITLE FONLAMASI VE KİTLE FONLAMASININ START-UP’LARA VE KÜÇÜK İŞLETMELERE ETKİSİ

TAŞPUNAR ALTUNTAŞ S.

in: SOSYAL & BEŞERÎ BILIMLER Alanında Akademik Çalışmalar, , Editor, Gece Kitaplığı, pp.107-126, 2023

2023

2023

Finansal Planlama

SEVAL B., KIYILAR M., SARIKOVANLIK V., HEPŞEN A., EREN SARIOĞLU S., ÖZDEMİR A. K., et al.

in: Finansal Yönetim, , Editor, literatür, pp.91-130, 2023

2023

2023

KATILIM 30 ENDEKSİ İLE EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ

AKGÜN M. T., TAŞPUNAR ALTUNTAŞ S.

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Uluslararası Teori, Araştırma ve Derlemeler Cilt-3, , Editor, Serüven Yayınevi, pp.257-270, 2023

2022

2022

Financial Institutions and Market Structure

TAŞPUNAR ALTUNTAŞ S., PERÇİN M.

in: International Research in Social, Human and Administrative Sciences I, , Editor, Eğitim Yayınevi, pp.45-66, 2022

2021

2021

Derivative Markets- Forward and Futures

TAŞPUNAR ALTUNTAŞ S.

in: Financial Markets and Institutions, , Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, pp.169-198, 2021

2020

2020

Working Capital Management

Taşpunar Altuntaş S.

in: Financial Management, Umut Burak Geyikçi,Mine Yılmazer,Tuğdem Saygın Yücel, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.225-255, 2020

2020

2020

Working Capital Management

TAŞPUNAR ALTUNTAŞ S.

in: Financial Management, , Editor, Nobel Yayın Dağıtım, pp.225-255, 2020

2018

2018

E Harfi İle Başlayan Finansal Kavramlar

TAŞPUNAR ALTUNTAŞ S.

in: Finansın Temel Kavramları Güncel Örnekler ve Yaklaşımlar ile, , Editor, Gazi Kitabevi, pp.153-178, 2018

2018

2018

Döviz Kurlarını Açıklayan Teoriler

TAŞPUNAR ALTUNTAŞ S.

in: Finansın Temel Teorileri, , Editor, Beta Yayınevi, pp.227-242, 2018

2016

2016

Çalışma Sermayesi Yönetimi

TAŞPUNAR ALTUNTAŞ S.

in: M Finans, , Editor, Nobel Yayın Dağıtım, pp.329-351, 2016

2016

2016

Finansal Yönetime Giriş

TAŞPUNAR ALTUNTAŞ S.

in: M Finans, , Editor, Nobel Yayın Dağıtım, pp.3-22, 2016

Activities in Scientific Journals

2019 - 2021

2019 - 2021

Istanbul Management Journal

Committee Member