Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Tapu Sicilinde Terkin İşlemi

Prof. Dr. Hasan Erman'a Armağan, vol.1, no.1, pp.751-782, 2015 (Other Refereed National Journals)

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Aşarı Yararlanma (Gabin) Hükümlerinde Gerçekleştirdiği Değişiklikler

Prof. Dr. Mustafa Dural'a Armağan, vol.1, no.1, pp.1026-1040, 2013 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

"Götürü Tazminat" Kavramı Üzerine

Medenî Hukuk Hocalarına Saygı Günleri, Medenî Hukukta Güncel Sorunlar ve Önemli Gelişmeler Sempozyumu, vol.1, no.1, pp.299-304, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Belirli Vadenin Sözleşmenin Kurulduğu Anda Belirlenebilir Olması Zorunlu Mudur?

Prof. Dr. Rona Serozan'a Armağan, vol.2, no.1, pp.1575-1584, 2010 (Other Refereed National Journals)

Alacaklıya Rehni Paraya Çevirme Yetkisi Verilmesi

Legal Hukuk Dergisi, vol.5, no.50, pp.405-425, 2007 (Other Refereed National Journals)

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Hakkın Şerhi

İstanbul hukuk mecmuası, vol.64, no.2, pp.273-299, 2007 (National Refreed University Journal)

Evlilik Birliğinde Ana ve Babanın Velâyeti Birlikte Kullanması

Legal Hukuk Dergisi, vol.5, no.49, pp.83-94, 2007 (Other Refereed National Journals)

Taşınmaz Rehninde Belirlilik İlkesi

Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman'ın Anısına Armağan, vol.1, no.1, pp.963-1011, 2000 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Slaytlarla Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

Yargıtay Kararları Işınıda Aile Hukukunun Güncel Konuları, İstanbul, Turkey, 10 October 2014, vol.1, no.1, pp.76-99

Books & Book Chapters

Uygulamalı Miras Hukuku

Filiz Kitabevi, İstanbul, 2020

Freezing and Attaching Assets in Turkey

in: Freezing and Attaching Assets, Jacob Jorgensen, Editor, Kluwer Law International , Amsterdam, pp.340-360, 2016

Legal Privilege and Confidentiality in Turkey

in: Privilege and Confidentiality: An International Handbook, David Greenwald,Marc Russenberger, Editor, Bloomsbury Press, London, pp.293-312, 2008

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

Besir Kitabevi, İstanbul, 2007

Alıkoyma Hakkı

Alfa Basım Yayım, İstanbul, 1997