Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2000 - 2007 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensttüsü, İslam Hukuku, Türkiye

 • 2000 - 2003 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1998 - 2000 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2007 Doktora

  XVIII. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Nazari ve Tatbiki Olarak Karz İşlemleri

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri