Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İslam Medeniyetinin Dili Arapça ve Türkiye'de Arapça Öğretimi

Enderun Eğitim Yazıları Dil ve Eğitim, ss.50-54, 2019 (Hakemsiz Dergi)

SÛRİYELİ EDEBİYATÇI İBTİSÂM ŞÂKÛŞ'UN HAYATI, ESERLERİ VE EDEBİ KİŞİLİĞİ

johschool/ Tarih Okulu Dergisi, cilt.12, no.1, ss.1-12, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kenan Demirayak, Arap-İslam Edebiyatı Manzum Münâcâtlarda Şekil ve Muhteva

İSTANBULJAS, cilt.1, no.1, ss.139-144, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ IŞIĞINDAİLAHİYAT VE İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTELERİ ARAPÇA HAZIRLIK SINIFLARINDAÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÇERÇEVE PROGRAMI ÖNERİSİ

Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.12, no.1308, ss.305-336, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Modern Arap Edebiyatında Din-Edebiyat Etkileşimi: Ahmet Behcet'in Mesrûr ve Makrûr Romanı Örneği

Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi Journal of Oriental Studies, cilt.17, ss.57-76, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ARAP EDEBİYATINDA HİKMET TÜRÜNE BİR ÖRNEK OLARAK HİKEM-İ ‘ATÂİYYE VE EDEBÎ ÖZELLİKLERİ Sultan ŞİMŞEK

Tarih Okulu Dergisi (TOD)/ Journal of History School (JOHS), cilt.10, no.10, ss.275-295, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şâirlerin Efendisi Kimliğiyle İbnü’l-Fârid ve Kasîde-i Râiyyesi’nin Arap Belagati Açısından Tahlili

SÛFÎ ARAŞTIRMALARI (SUFI STUDIES), cilt.7, ss.33-55, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OSMANLI MEDRESELERİNDE ARAP BELAĞATININ ÖĞRETİMİ

Journal of Islamic Research - 2015, cilt.8, no.1, ss.148-175, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Arapça Dil Eğitiminde Arızamız Nedir?

İlim Dergisi, cilt.7, ss.7, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Ders Kitapları Ve Diğer Öğretim Unsurları Açısından İmam Hatip Liseleri’nde Arapça Öğretiminin Gelişim Seyri

EKEV AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.1, no.1, ss.239-243, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Cibran Halil Cibran'ın Eserlerinde Beşerî ve Evrensel Sevgi

ŞARKİYAT MECMUASI, cilt.1, no.2, ss.125-138, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İSLAM KÜLTÜRÜNÜN MEHCER EDEBİYATI ÜZERİNDE ETKİSİ

ŞARKİİYAT MECMUASI, cilt.2, no.2, ss.91-101, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bir Hayat Kaşifi Cibran Halil Cibran'ın Eserlerinde Sevgi Kavramı

Cibran Halil Cibranın Ölümünün 80. yılı Münasebetiyle Doğu Edebiyatlarında Göç Olgusu, İstanbul, Türkiye, 22 Kasım 2011, ss.75-782

"Edebu’l-avde Kavramı ve İlyas Hûrî’nin Bâbu’ş-şems Romanı " Modern Arap Edebiyatında Edebu’l-Avde

III. ULUSLARARARASI VATANA DÖNÜŞ EDEBİYATI GÖÇ VE İLTİCA IRAK SURİYE FİLİSTİN, İstanbul, Türkiye, 19 Aralık 2019 - 19 Aralık 2020, cilt.1, no.1, ss.1-12 Creative Commons License

GÖÇ VE İLTİCA MEFHUMLARI AÇISINDAN VAK'UL-HUTÂ ROMANI

II. ULUSLARARARASI VATANA DÖNÜŞ EDEBİYATI, İstanbul, Türkiye, 13 December 2018, cilt.1, no.1, ss.35-43

eş-Şairu'l-Filistinî Yahya Berzak ve Mekanetuhu fi'l-edebi'l-avde-Arapça Özet Bildiri

Doğu Dünyasında Vatana Dönüş Edebiyatı, İstanbul, Türkiye, 11 December 2017, cilt.0, no.0, ss.12

Filistin'e Dönüş Edebiyatı ve Türkiye'deki Yansımaları Türkçe Özet Bildiri

Doğu Edebiyatlarında Göç ve İnsan, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 November 2017, ss.38

Tatviru't-takvimi'l-luğavi fi's- sufûfi't-tahdiriyye

Türkiye'de Hazırlık Programlarında Arapça Öğretimi, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 December 2016, ss.350-380

ÖĞRETİM PROGRAMLARI AÇISINDAN İmam Hatip Liselerinde Arapça Öğretiminin Tarihi Süreci

İmam Hatip Liselerinde Arapça Öğretimi, İstanbul, Aralık 2011, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 December 2011, ss.47-56

Kitap & Kitap Bölümleri

SOCIAL SCIENCES STUDIES IN TURKEY

HOMELAND LITERATURE IN THE CASE OF PALESTINE AND REFLECTIONS OVER TURKEY, SARİTAS EYUP, Editör, Trafford Publishing (North American), Bloomington, In 47403, ss.109-129, 2018

DOĞU GÖÇ EDEBİYATI

MÜLTECİ KANARYA YAHYA MUHAMMED BERZAK’IN HAYATI VE EDEBÎ KİŞİLİĞİ, Onur KILIÇER Hatice GÖRGÜN, Editör, Demavend Yayınları, İstanbul, ss.268-285, 2017

Osmanlı’da Ilim ve Fikir Dünyası Istanbul'un Fethinden Süleymaniye Medreselerinin Kurulusuna Kadar

Sahn-ı Semân Tetimme Medreseleri’nde Arap Belâgatının Öğretimi ve Sekkâkî’nin Miftâhu’l-ulûm Adlı Eseri, ÖMER MAHİR ALPER MUSTAKİM ARICI, Editör, Klasik Yayınları, İstanbul, ss.55-79, 2016

40 HİKAYE İLE ARAPÇA

Akdem Yayınları, İstanbul, 2015

Diğer Yayınlar