Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A DISCUSSION ON THE SUBJECT OF SCIENCES: MOLLA LUTFI'S RİSALA OF ES-SEBU'Ş-ŞİDAD

14. ve 15. Yüzyıl İslam Düşüncesinde Felsefe, Kelam ve Tasavvuf, 13 - 17 July 2020, pp.210-222

VÜCÛB ALELLAH TEORİSİNİN TEORİK TEMELLERİ - KÂDÎ ABDÜLCEBBÂR ÖRNEĞİ-

8. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi , Malatya, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.121

Books & Book Chapters

Meşrutiyet Döneminde Din Eğitiminde Yöntem Eleştirisi ve Akâidin Öğretilmesine Dair Bir Teklif

in: Abdülhamid Dönemi Osmanlı Coğrafyasında İslâmî İlimler , Prof. Dr. Hidayet Aydar,Arş. Gör. Berna Kavuk,Arş. Gör. Ahmet Sayar,Arş. Gör. F. Sümeyye Kılaç, Editor, Ensar Nesriyat, İstanbul, pp.87-107, 2019

Metrics

Publication

5