General Information

Institutional Information: Devlet Konservatuvarı, Sahne Sanatları Bölümü, Theatre Art Department
Research Areas: Anthropology, Social Anthroplogy, Performing and Visual Arts, Performing Arts, Theatre, Acting

Names in Publications: SİMAY YILMAZ

Metrics

Publication

3
UN Sustainable Development Goals

Biography

1991 İstanbul doğumlu akademisyen Simay Yılmaz, lise eğitimini İstanbul Özel Alman Lisesi'nde tamamlamıştır. Küçük yaşlardan itibaren müzik ve sahne sanatları alanlarında, çeşitli okul ve kurumlarda oyunculuk, koristlik ve solistlik faaliyetlerinde bulunarak deneyim kazanan Yılmaz, lise eğitimi sırasında, Mısır'da düzenlenen uluslararası "Jugendmusiziert" sahne sanatları ve müzik yarışmasında üçüncülük ödülünü kazanmış ve bu ödülü takiben sahne sanatları çalışmalarına ağırlık vermiştir. Çok iyi seviyede Almanca ve İngilizce bilgisi olan araştırmacı erken yaşlardan bu yana oyun ve şarkı çevirisi faaliyetlerinde bulunmuştur. Lisans seviyesinde, Yeditepe Üniversitesi'nde %100 burslu olarak İngilizce Antropoloji ve Psikoloji bölümlerinde çift anadal eğitimi alan akademisyen, eşzamanlı olarak İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikal Tiyatro programına katılmaya hak kazanmıştır. Müzikal Tiyatro eğitimi sırasında Prof. Güzin Gürel'in şan sınıfına kabul edilmiştir. Bu sırada profesyonel oyunculuk kariyerine adım atarak, Şakir Gürzumar'ın yönettiği "İstanbulname" müzikalinde, Sitare Bilge'nin yönetimindeki "Lüküs Hayat" prodüksiyonunda ve Metin Arslan'ın "Gulyabani" uyarlamasında yer almıştır. 2017 yılında, yüksek lisans eğitimini, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın Sahne Sanatları Anasanat Dalı'nın Tiyatro Dalı'nda yapmaya hak kazanmıştır. Yüksek lisans eğitimi sırasında, Prof. Suat Nazmi Özturna, Doç. Tufan Karabulut, Doç. Aslı Yılmaz Davutoğlu ve Doç. Nazım Uğur Özüaydın ile çalışmıştır. Yüksek lisans eğitiminin ilk yılında uluslararası hakemli dergide yayınlanan ilk araştırma makalesiyle araştırmacılık kariyerine adım atan Yılmaz'ın günümüzde üç adet araştırma makalesi ile bir lisans ve bir yüksek lisans tezi olmak üzere beş akademik yayını bulunmaktadır. Araştırmacı, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın Sahne Sanatları Anasanat Dalı'nın Tiyatro Dalı'nda sanatta yeterlik eğitimini sürdürmekte ve 2020 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı'na bağlı araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.