Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Haziran 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İstanbul Üniversitesi

  Terkos gölü (İstanbul) sucul ekosisteminde yetişen bazı makrofitlerde fitoremediasyonun araştırılması

 • Haziran 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İstanbul üniversitesi

  SAKIZ AĞACINDA (Pistacia lentiscus L.) TÜR İÇİ VARYASYONLARIN MOLEKÜLER MARKÖRLER İLE ARAŞTIRILMASI

 • Nisan 2016 Doçentlik Sınavı

  Fırat Üniversitesi

  Eser inceleme

 • Nisan 2016 Doçentlik Sınavı

  Bitlis Eren Üniversitesi

  Yayın aşamasında Doçentlik dosyası inceleme

 • Aralık 2014 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İstanbul Üniversitesi

  Mercimek (Lens culinaris Medik.) bitkisinde nisasta dallandirma enzimlerinin farkli fotoperiyotlardaki ekspresyon analizi

 • Aralık 2014 Doktora Yeterlik Sınavı

  İstanbul Üniversitesi

  Doktora Yeterlik

 • Aralık 2014 Doktora Yeterlik Sınavı

  İstanbul Üniversitesi

  Doktora Yeterlik

 • Aralık 2014 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İstanbul Üniversitesi

  Mercimek (Lens culinaris Medik.) bitkisinde nisasta sentaz enziminin farkli fotoperiyotlardaki ekspresyon analizi

 • Haziran 2014 Doktora Yeterlik Sınavı

  İstanbul Üniversitesi

  Doktora Yeterlik Sınavı

 • Haziran 2014 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İstanbul Üniversitesi

  TÜRKİYE'DE DOĞAL YAYILIŞ GÖSTEREN CAPPARIS L. (CAPPARACEAE) TAKSONLARININ MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU

 • Mart 2014 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İstanbul Üniversitesi

  Efes Antik Kenti ve St.Jean Kilisesi (Selçuk-İzmir)'nin Floristik Yönden İncelenmesi

 • Haziran 2013 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İstanbul Üniversitesi

  Seleksiyon ve Melezleme Islahı ile Elde Edilen Yeni Süsen (Iris L.) Varyete Adaylarının Moleküler Karakterizasyonu

 • Haziran 2013 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İstanbul Üniversitesi

  Türkiye Florasındaki Acı Çiğdem (Colchicum L.) Yeni Tür Adylarının Karakterizasyonunda ISSR Markörlerin Kullanımı

 • Haziran 2013 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İstanbul Üniversitesi

  SELEKSIYON VE MELEZLEME ISLAHI İLE ELDE EDİLEN YENİ SÜSEN (IRIS L.) VARYETE ADAYLARININ MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU

 • Mayıs 2013 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İstanbul Üniversitesi

  Metal Stresindeki Populus tremula L. (Titrek kavak) x Populus alba L. (Akkavak) 717-1B4'de Ekofizyolojik Araştırmalar

 • Mayıs 2013 Doktora Yeterlik Sınavı

  İstanbul Üniversitesi

  Doktora Yeterlik Sınavı

 • Ocak 2013 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İstanbul Üniversitesi

  Partikül bombardımanı yöntemi ile mısır (Zea mays L.) bitkisine gen aktarımı

 • Haziran 2012 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İstanbul Üniversitesi

  Mercimek (Lens culinaris Medik.) Bitkisinde ADP-Glukoz pirofosforilaz enziminin kısa gün periyodundaki ekspresyon analizi

 • Haziran 2012 Tez Savunma (Doktora)

  Marmara Üniversitesi

  Bina İçi mekanlarda kullanılan zehirli süs bitkileri üzerinde araştırmalar

 • Ocak 2012 Tez Savunma (Doktora)

  Maramara Üniversitesi

  Trakya bölgesinin Geranium L. (Geraniaceae) türleri üzerinde morfolojik ve palinolojik araştırmalar

 • Aralık 2011 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İstanbul Üniversitesi

  Karalahana (Brassica oleraceae var. acephala) ve pazı (Beta vulgaris var. cicla)'da kurşun ve çinko stresinin araştırılması

 • Kasım 2011 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Marmara Üniversitesi

  Ramalina Cinsine ait Bazı Liken Türlerinin rDNA ITS Dizi Analizine Göre Moleküler Filogenisi

 • Kasım 2011 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İstanbul Üniversitesi

  Diyabet ve İnsan Periferik Kan Lenfositlerindeki Kromozom Hasarları Arasındaki İlişkinin Araştırılması

 • Kasım 2010 Tez Savunma (Doktora)

  Marmara Üniversitesi

  Gölcük tabiat parkı liken florası ve Isparta hava kirliliğinin likenlerle derecelendirilmesi

 • Mayıs 2010 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İstanbul Üniversitesi

  Brachychiton populneus'da (Japon Kavağı) Kadmiyum ve Bakır Stresinin Araştırılması.

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2008 - Devam Ediyor World journal of agricultural sicience

  Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2002 - Devam Ediyor DOZEM İstanbul üniversitesi

  Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Kasım 2014 IUFS Journal of Biology

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Eylül 2014 Turkish Journal of Botany

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Eylül 2014 Turkish Journal of Botany

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ağustos 2014 Industrial Crops and Products

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Temmuz 2014 European Journal of Lipid Science and Technology

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mayıs 2014 IUFS Journal of Biology

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mart 2014 Brazilian Journal of Botany

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mart 2014 IUFS Journal of Biology

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Şubat 2014 Turkish Journal of Botany

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Aralık 2013 Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Aralık 2013 Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Plant Soil Science

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ekim 2013 IUFS Journal of Biology

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Haziran 2013 Journal of the American Oil Chemist's Society

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mayıs 2013 IUFS Journal of Biology

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mayıs 2013 Current Nutrition and Food Science

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Nisan 2013 Current Nutrition and Food Science

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ekim 2012 Current Nutrition and Food Science

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Şubat 2012 IUFS Journal of Biology

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Eylül 2011 African Journal of Biotechnology

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Eylül 2011 International Journal of Tropical Biology and Conservation

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mayıs 2011 African Journal of Agricultural Research

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mayıs 2011 IUFS Journal of Biology

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mart 2011 IUFS Journal of Biology

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Şubat 2011 Natural Product Research

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ekim 2010 IUFS Journal of Biology

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mayıs 2010 IUFS Journal of Biology

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Şubat 2010 IUFS Journal of Biology

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi