Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Pişmanlık ve Islah Üzerine Değerlendirmeler

Yaklaşım , no.250, pp.123-127, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

THOUGHTS AND EVALUATIONS TAX INCENTIVES PROVIDED TO ANGEL INVESTORS

Uluslararası Katılımlı Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi (IERFM), Eskişehir, Turkey, 27 - 29 April 2023

Kripto Varlıkların Vergilendirilmesi

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 85. Yıl Dönümü Etkinliği, İstanbul, Turkey, 15 December 2021

Yatırım Teşvik Sistemi Açısından Gümrük İşlemlerinde Ek Mali Yükümlülükler

35. Uluslararası Maliye Sempozyumu, Antalya, Turkey, 14 - 17 October 2021

OECD Ülkelerin Kripto Varlıkların Vergilendirilmesine Yönelik Yaklaşımlar

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı , İstanbul, Turkey, 5 - 06 July 2021, pp.351-352

COVID 19, Gelir Eşitsizliği ve Vergisel Düzenleme Önerileri

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı, Çanakkale, Turkey, 5 - 06 July 2021, pp.271-272 Sustainable Development

E-Vergi Uygulamalarının Hukuki Çerçevesi

Vergi Uygulamalarında Dijital Dönüşüm Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 04 March 2020

Public Loss in the Actions of Taxation from the Wievpoint Public Fiscal Law

34. INTERNATIONAL PUBLIC FINANCE CONFERENCE, Antalya, Turkey, 24 April - 27 May 2019

Şüpheli İşlem Bildirimi ve Hukuki Sonuçları

İktisat Fakültesi 82. Yıl Kuruluş Etkinliği , İstanbul, Turkey, 12 December 2018

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

1. INTERNATIONAL CONGRESS ON NEW HORIZONS IN EDUCATION AND SOCIAL SCİENCES, İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018

Vergiye Karşı Bir Mükellef Davranışı Olarak Vergi Planlaması

I. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, FINANCE AND ECONOMETRICS, İstanbul, Turkey, 21 - 23 September 2017

TAX BASE INCREASE UNDER THE LEGISLATION ON CLAIM RESTRUCTURING AND ITS TAX RELATED CONSEQUENCES

INTERNATIONAL PUBLIC FINANCE CONFERENCE, Antalya, Turkey, 10 - 14 May 2017

REGIONAL MIGRATION AFFAIR AND ITS EFFECTS ONTO THE FISCAL SYSTM

3 RD INTERNATIONAL ANNUAL MEETING OF SOSYOEKONOMI SOCIETY, Ankara, Turkey, 28 - 29 April 2017, pp.266-269

Books & Book Chapters

Türk Vergi Sistemi

Istanbul University, İstanbul, 2023

Türkiye'de Tarıma Sağlanan Mali Teşvikler

in: Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye Ekonomisi , Prof. Dr. Ahmet İncekara-Prof. Dr. Salim Ateş Oktar, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.257-270, 2023

Gümrük Vergisinde İthalatta Gözetim Uygulaması

in: Gümrük Vergisinde İthalatta Gözetim Uygulaması , Özhan Çetinkaya,Tolga Demirbaş, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.431-449, 2022

Basit Usule Tabi Ticari Kazançlarda İstisna Uygulaması

in: VEHAK VERGİDE GÜNCEL GELİŞMELER SERİSİ 1-2, Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Kanunu: Sorunlar, Çözüm Önerileri & Vergi Kanunlarına 7338 Sayılı Kanun'la Getirilen Değişiklikler , Prof. Dr. Gülsen Güne,Prof. Dr. Esra Ekmekçi Çalıcıoğlu,Prof. Dr. Ateş Oktar,Dr. Bumin Doğrusöz Doç. Dr. Gamze Gümüşkaya, Editor, On İki Levha Yayıncılık A.Ş. , İstanbul, pp.107-129, 2022

Döner Sermaye İşletmeleri ve Üniversitelerde Yapı

in: Üniversite Döner Sermaye İşletmelerinde Muhasebe ve Denetim Konularına Etkinlik Odaklı Yaklaşım , Prof. Dr. Münir Şakrak; Dr. Öğr. Üyesi Esin N. Can, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.43-76, 2022

OECD Ülkelerinde Kripto Varlıkların Vergilendirilmesine Yönelik Yaklaşımlar

in: Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar , Selçuk İpek,Cüneyt Kılıç, Editor, Ekin Yayınevi , Bursa, pp.277-290, 2021

Vergi İcra Hukuku

in: Vergi İcra Hukuku, Canatay Hacıköylü, Editor, Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Yayını, Eskişehir, pp.1-126, 2020

Maliye Araştırmaları 3

On İki Levha Yayıncılık , İstanbul, 2019

Other Publications

Metrics

Publication

56

Thesis Advisory

24
UN Sustainable Development Goals