Publications & Works

Articles Published in Other Journals

CONCILIATION IN THE TAX AND CUSTOMS LAW

Vergi Sorunları Dergisi, no.397, 2021 (Other Refereed National Journals)

YENİ BİR İDARİ ÇÖZÜM YOLU: KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME

YAKLAŞIM DERGİSİ, no.325, 2020 (Other Refereed National Journals)

Vergi Kanunlarında Güncel Değişiklikler Üzerine Bazı Değerlendirmeler

İktisat Dergisi, no.541, pp.26-86, 2019 (Other Refereed National Journals)

VERGİ PLANLAMASI: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNE ALAN ARAŞTIRMASI

Mali Çözüm, no.153, pp.67-88, 2019 (Other Refereed National Journals)

Yeni Bir Teşvik Kurumu: Bölgesel Yönetim Merkezleri

Mali Çözüm, no.142, 2017 (Other Refereed National Journals)

TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA GİZLİ EMSALİN AÇIKLANMAMASININ VERGİ MAHREMİYETİ İLE İLİŞKİSİ

MALİYE ARAŞTIRMA MERKEZİ KONFERANSLARI, no.59, pp.29-49, 2017 (National Refreed University Journal)

İstisna Sınırını Aşan Personel Yemek Giderlerinin Vergisel Durumu

Mali Çözüm, no.131, pp.33-40, 2015 (Other Refereed National Journals)

Pişmanlık ve Islah Üzerine Değerlendirmeler

Yaklaşım, no.250, pp.123-127, 2013 (Other Refereed National Journals)

Gecikme Faizinde 6322 sy. ile Yapılan Düzenlemelere İlişkin Değerlendirmeler,

Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, vol.56, 2013 (National Refreed University Journal)

Gecikme Faizinde 6322 Sayılı Yasa ile Yapılan Düzenlemelere İlişkin Değerlendirmeler

MALİYE ARAŞTIRMA MERKEZİ KONFERANSLARI, vol.56, 2013 (National Refreed University Journal)

‘Vergi Psikolojisi ve Vergiye Karşı Mükellef Tepkileri’,

MALİYE ARAŞTIRMA MERKEZİ KONFERANSLARI, no.54, pp.67-90, 2012 (Other Refereed National Journals)

‘İlan ve Reklam Vergileri’

YAKLAŞIM DERGİSİ, no.238, 2012 (Other Refereed National Journals)

‘Vergi Hukukunda Ekonomik Yaklaşım İlkesine Genel Bakış’,

MALİ ÇÖZÜM DERGİSİ, no.109, pp.69-78, 2012 (Other Refereed National Journals)

‘Yapılmakta Olan Yatırımların Amortisman Açısından Değerlendirilmesi’,

VERGİ SORUNLARI DERGİSİ, no.272, pp.216-221, 2011 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kripto Varlıkların Vergilendirilmesi

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 85. Yıl Dönümü Etkinliği, İstanbul, Turkey, 15 December 2021

Yatırım Teşvik Sistemi Açısından Gümrük İşlemlerinde Ek Mali Yükümlülükler

35. Uluslararası Maliye Sempozyumu, Antalya, Turkey, 14 - 17 October 2021

OECD Ülkelerin Kripto Varlıkların Vergilendirilmesine Yönelik Yaklaşımlar

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı , İstanbul, Turkey, 5 - 06 July 2021, pp.351-352

COVID 19, Gelir Eşitsizliği ve Vergisel Düzenleme Önerileri

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı, Çanakkale, Turkey, 5 - 06 July 2021, pp.271-272 Sustainable Development

E-Vergi Uygulamalarının Hukuki Çerçevesi

Vergi Uygulamalarında Dijital Dönüşüm Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 04 March 2020

Public Loss in the Actions of Taxation from the Wievpoint Public Fiscal Law

34. INTERNATIONAL PUBLIC FINANCE CONFERENCE, Antalya, Turkey, 24 April - 27 May 2019

Şüpheli İşlem Bildirimi ve Hukuki Sonuçları

İktisat Fakültesi 82. Yıl Kuruluş Etkinliği , İstanbul, Turkey, 12 December 2018

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

1. INTERNATIONAL CONGRESS ON NEW HORIZONS IN EDUCATION AND SOCIAL SCİENCES, İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018

Vergiye Karşı Bir Mükellef Davranışı Olarak Vergi Planlaması

I. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, FINANCE AND ECONOMETRICS, İstanbul, Turkey, 21 - 23 September 2017

TAX BASE INCREASE UNDER THE LEGISLATION ON CLAIM RESTRUCTURING AND ITS TAX RELATED CONSEQUENCES

INTERNATIONAL PUBLIC FINANCE CONFERENCE, Antalya, Turkey, 10 - 14 May 2017

REGIONAL MIGRATION AFFAIR AND ITS EFFECTS ONTO THE FISCAL SYSTM

3 RD INTERNATIONAL ANNUAL MEETING OF SOSYOEKONOMI SOCIETY, Ankara, Turkey, 28 - 29 April 2017, pp.266-269

Books & Book Chapters

OECD Ülkelerinde Kripto Varlıkların Vergilendirilmesine Yönelik Yaklaşımlar

in: Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar , Selçuk İpek,Cüneyt Kılıç, Editor, Ekin Yayınevi , Bursa, pp.277-290, 2021

Vergi İcra Hukuku

in: Vergi İcra Hukuku, Canatay Hacıköylü, Editor, Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Yayını, Eskişehir, pp.1-126, 2020

MALİYE ARAŞTIRMALARI 3

On İki Levha Yayıncılık , İstanbul, 2019

Other Publications