Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

YENİ BİR İDARİ ÇÖZÜM YOLU: KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME

YAKLAŞIM DERGİSİ, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vergi Kanunlarında Güncel Değişiklikler Üzerine Bazı Değerlendirmeler

İKTİSAT DERGİSİ, ss.26-38, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

VERGİ PLANLAMASI: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNE ALAN ARAŞTIRMASI

Mali Çözüm, ss.67-88, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Bir Teşvik Kurumu: Bölgesel Yönetim Merkezleri

Mali Çözüm, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA GİZLİ EMSALİN AÇIKLANMAMASININ VERGİ MAHREMİYETİ İLE İLİŞKİSİ

MALİYE ARAŞTIRMA MERKEZİ KONFERANSLARI, ss.29-49, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İstisna Sınırını Aşan Personel Yemek Giderlerinin Vergisel Durumu

Mali Çözüm, ss.33-40, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pişmanlık ve Islah Üzerine Değerlendirmeler

Yaklaşım, ss.123-127, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gecikme Faizinde 6322 sy. ile Yapılan Düzenlemelere İlişkin Değerlendirmeler,

Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, cilt.56, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gecikme Faizinde 6322 Sayılı Yasa ile Yapılan Düzenlemelere İlişkin Değerlendirmeler

MALİYE ARAŞTIRMA MERKEZİ KONFERANSLARI, cilt.56, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

‘Vergi Psikolojisi ve Vergiye Karşı Mükellef Tepkileri’,

MALİYE ARAŞTIRMA MERKEZİ KONFERANSLARI, ss.67-90, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

‘İlan ve Reklam Vergileri’

YAKLAŞIM DERGİSİ, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

‘Vergi Hukukunda Ekonomik Yaklaşım İlkesine Genel Bakış’,

MALİ ÇÖZÜM DERGİSİ, ss.69-78, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

‘Yapılmakta Olan Yatırımların Amortisman Açısından Değerlendirilmesi’,

VERGİ SORUNLARI DERGİSİ, ss.216-221, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Public Loss in the Actions of Taxation from the Wievpoint Public Fiscal Law

34. INTERNATIONAL PUBLIC FINANCE CONFERENCE, Antalya, Türkiye, 24 April - 27 May 2019

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

1. INTERNATIONAL CONGRESS ON NEW HORIZONS IN EDUCATION AND SOCIAL SCİENCES, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 April 2018

Vergiye Karşı Bir Mükellef Davranışı Olarak Vergi Planlaması

I. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, FINANCE AND ECONOMETRICS, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 September 2017

TAX BASE INCREASE UNDER THE LEGISLATION ON CLAIM RESTRUCTURING AND ITS TAX RELATED CONSEQUENCES

INTERNATIONAL PUBLIC FINANCE CONFERENCE, Antalya, Türkiye, 10 - 14 May 2017

REGIONAL MIGRATION AFFAIR AND ITS EFFECTS ONTO THE FISCAL SYSTM

3 RD INTERNATIONAL ANNUAL MEETING OF SOSYOEKONOMI SOCIETY, Ankara, Türkiye, 28 - 29 April 2017, ss.266-269

Kitap & Kitap Bölümleri

Diğer Yayınlar