General Information

Institutional Information: Faculty Of Literature, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Department Of Modern Turkish Literature
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Philology, Turkish Language and Literature, Modern Turkish Literature, Comparative Literature

Metrics

Publication

42

Thesis Advisory

30
UN Sustainable Development Goals

Biography

1955 yılında Kırıkhan/Hatay’da doğdu. Yüksek öğrenimine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü’nde başladı. Öğrenimini sürdürürken, Ötüken Yayınevi’nde ‘düzeltmen’ olarak çalıştı; 2 yıl Cemil Meriç’in sekreterliğini yaptı. Adı geçen bölümden 1976 yılında mezun oldu. Edebiyat öğretmenliğini sürdürürken, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde başladığı ‘Doktora’ öğrenimi, Prof. Dr. Orhan Okay’ın danışmanlığında hazırladığı Peyami Safa’nın Romanlarının Yapı ve Anlatım Teknikleri Bakımından İncelenmesi konulu tezle 1986 yılında tamamladı. Daha önce Araş. Görevlisi olarak atandığı atandığı(1985) Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde ‘Yardımcı Doçent’(1987); Namık Kemal’in Aile ve Eğitim Anlayışı başlıklı çalışma ile ‘Doçent’(1992), Romancı Yönüyle Orhan Pamuk ve Yeni Hayat konulu çalışma ile ‘Profesör’(1998) oldu. Temmuz 2009’da atandığı Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda 3 yıl çalıştı. Ocak 2012 tarihinde emekliye ayrıldı.  oldu. Bir yıl süren emekliliğin ardından, Ocak 2013’te İstanbul Üniversitesi Edebiyatı Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne atandı. Halen bu bölümde görevini sürdürmektedir. Yazılarını; sırasıyla Kalem, Hisar, Kardaş Edebiyatlar, Konevî, Milli Kültür, Boğaziçi, Türk Yurdu, Tarih ve Toplum, Toplumsal Tarih, Kültür Dünyası, Metafor, Türk Edebiyatı, Erdem, Kitap-lık, Dergâh ile çeşitli akademik dergilerde yayımladı. Romancı Yönüyle Peyami Safa, Romancı Yönüyle Orhan Pamuk ve Yeni Hayat, Peyami Safa ile Söyleşiler, Cemil Meriç ile Söyleşiler, Roman Sanatı I, Tarık Buğra (E. Burcu Yılmaz ile) , Doğumunun 100. Yılında Tarık Buğra, Tarık Buğra ile Söyleşiler başlıklı çalışmaları hazırladı.

         

Contact

Email
tekinmehmet@istanbul.edu.tr
Web Page
http://aves.istanbul.edu.tr/41744/
Office
Edebiyat Fakültesi 331
Address
İ.Ü.Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğr. Üyesi Fatih-İstanbul