Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2015 - 2019 Tıpta Uzmanlık

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Abd, Türkiye

Yabancı Diller

 • C2 Yeterlilik Fransızca

 • A1 Başlangıç Latince

 • A1 Başlangıç Almanca

 • A1 Başlangıç İtalyanca

 • C2 Yeterlilik İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2019YOUNG INVESTIGATOR FORUM

  Sağlık ve Tıp , ESPGHAN

 • 2019İYİ KLİNİK UYGULAMALAR EĞİTİM TOPLANTISI

  Sağlık ve Tıp , T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

 • 201955. TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ

  Sağlık ve Tıp , TÜRK PEDİATRİ KURUMU

 • 201941. PEDİATRİ GÜNLERİ

  Sağlık ve Tıp , İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ABD

 • 2019OLGULARLA PİY'DE TANI KURSU

  Sağlık ve Tıp , KLİNİK İMMUNOLOJİ DERNEĞİ

 • 20195. KLİNİK İMMUNOLOJİ KONGRESİ

  Sağlık ve Tıp , KLİNİK İMMUNOLOJİ DERNEĞİ

 • 201912. ULUSAL ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE BAĞIŞIKLAMA KONGRESİ

  Sağlık ve Tıp , ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE BAĞIŞIKLAMA DERNEĞİ

 • 2019ANNE SÜTÜ İLE BESLENMEDE DANIŞMANLIK EĞİTİM KURSU

  Sağlık ve Tıp , İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ABD

 • 2019ÇOCUK ALLERJİSİNDE RUTİNLER

  Sağlık ve Tıp , İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ABD

 • 20184. GENÇ PEDİATRİSTLER KONGRESİ

  Sağlık ve Tıp , TÜRK PEDİATRİ KURUMU

 • 2018ÇOCUKLARDA BESLENME KURSU

  Sağlık ve Tıp , TÜRK ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ, HEPATOLOJİ VE BESLENME DERNEĞİ

 • 2018PEDİATRİ OKULU

  Sağlık ve Tıp , TÜRK PEDİATRİ KURUMU

 • 201840. PEDİATRİ GÜNLERİ

  Sağlık ve Tıp , İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ABD

 • 20186. ÇOCUK DOSTLARI KONGRESİ

  Sağlık ve Tıp , SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

 • 2017NEONATAL RESUSITASYON PROGRAMI UYGULAYICI SERTIFIKASI

  Sağlık ve Tıp , TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

 • 201739. PEDİATRİ GÜNLERİ

  Sağlık ve Tıp , İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ABD

 • 201739. PEDİATRİ GÜNLERİ ÇOCUK NÖROLOJİSİ KURSU

  Sağlık ve Tıp , İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ABD

 • 2017BİYOİSTATİSTİK KURSU

  Sağlık ve Tıp , İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ABD

 • 2017İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM PROGRAMI

  İş Sağlığı ve Güvenliği , T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

 • 2016ÇOCUK NÖROLOJİ BİLİM DALI RUTİNLERİ

  Sağlık ve Tıp , İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ABD

 • 2016ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI RUTİNLERİ

  Sağlık ve Tıp , İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ABD

 • 201638. PEDİATRİ GÜNLERİ

  Sağlık ve Tıp , İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ABD

 • 2016METABOLİK HASTALIKLARDA ACİL TANI VE TEDAVİ İLKELERİ

  Sağlık ve Tıp , İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ABD

 • 20151ST CONGRESS OF EURYPA

  Sağlık ve Tıp , EURYPEAN YOUNG PAEDİATRİCİANS' ASSOCİATİON

 • 2015TPK PRATİKTE GÜNCELLEMELER SEMPOZYUMU

  Sağlık ve Tıp , TÜRK PEDİATRİ KURUMU

 • 2015İNVAZİV VE NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON

  Sağlık ve Tıp , İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ABD

 • 2015ASİSTAN UYUM EĞİTİM PROGRAMI

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ UZMANLIK EĞİTİMİ VE EŞYETKİLENDİRME KURULU

 • 2012CERTIFICATE OF ATTENDANCE INTERNATIONAL OBSERVERSHIP PROGRAM

  Sağlık ve Tıp , CLEVELAND CLINIC NEUROLOGICAL INSTITUTE EPILEPSY CENTER