Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Sosyal Pediyatri- Çevresel Kirleticiler ve Çocuk Sağlığı

in: Pediyatri, Prof. Dr. Olcay Neyzi,Prof. Dr. Türkan Ertuğrul,Prof. Dr. Feyza Darendeliler, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.73-78, 2020