Doç.Dr.

Fatma Banu ÇAKAN


Edebiyat Fakültesi

Taşınabilir Kültür Varlıkları ve Onarımı Bölümü

Genel Koruma ve Onarım Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2002 - 2008

2002 - 2008

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Koruma, Yenileme Ve Restorasyon, Türkiye

1996 - 1999

1996 - 1999

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma Ve Onarım Bölümü, Türkiye

1991 - 1992

1991 - 1992

Yüksek Lisans-Tezsiz

İstanbul Üniversitesi, İşletme İktisadı Enstitüsü, Türkiye

1986 - 1991

1986 - 1991

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Protohistorya Ve Önasya Arkeolojisi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2008

2008

Doktora

19.Yüzyıl Endüstriyel Kağıt Belgelerde Ayrışma ve Koruma Önerileri

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Koruma Yenileme Ve Restorasyon Bilim Dalı

1999

1999

Yüksek Lisans

Tarihi Tekstillerde Temizlik Uygulaması

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma Ve Onarım Bölümü

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2015

2015

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü

2013

2013

Girişimcilik

Eğitim Yönetimi ve Planlama

TÜBİTAK, Tüsside ve İstanbul Üniversitesi

2012

2012

International Training on Risk Management in Museums

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Museum of Anatolian Civilization (MAC)

2010

2010

İSMEK -Fatih Küçük Ayasofya kurs merkezi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Ciltcilik

1997

1997

Applied Polarized Light Microscopy

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Mc Crone Research Institute, Chicago

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sanat, Geleneksel Türk El Sanatları, Halı, Kilm ve Eski Kumaş Desenleri, Ciltcilik

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma Ve Onarım Bölümü

2018 - 2018

2018 - 2018

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma Ve Onarım

2011 - 2018

2011 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma Ve Onarım Bölümü

2008 - 2011

2008 - 2011

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma Ve Onarım Bölümü

1999 - 2008

1999 - 2008

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma Ve Onarım Bölümü

Yönetimsel Görevler

2012 - 2013

2012 - 2013

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

İstanbul Üniversitesi, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma Ve Onarım

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Organik ve inorganik eserlerde Koruma I (Seminer)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Koleksiyonlarda durum değerlendirme ve koruma planlaması

Lisans

Lisans

Tarihi tekstillerde koruma II

Lisans

Lisans

Tarihi tekstillerde koruma I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Müze ve kütüphanelerde birincil koruma I

Lisans

Lisans

Deri ve kürk eserlerde koruma

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Müze ve kütüphanelerde birincil koruma II

Lisans

Lisans

Organik ve inorganik eserlerde koruma II (Seminer)

Lisans

Lisans

Kağıt konservasyonu

Lisans

Lisans

Proje III

Doktora

Doktora

Koruma planlaması

Lisans

Lisans

Kitap ve yazmaların onarımı

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

0

0

Enez (Ainos) Mimarisinde Kullanılan Yapı Malzemelerinin Fiziksel Özelliklerinin Deneysel Yöntemlerle Tespiti

ÇAKAN F. B.

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları Toplantısı-3, İstanbul, Türkiye

0

0

Tarihi Tekstillerin Sergileme Yöntemlerindeki Gelişmeler

ÇAKAN F. B.

Yedinci Müzecilik Semineri,, İstanbul, Türkiye, ss.213

2018

2018

Düzlemsel Organik Eser KOnservasyonunda Temzilik Uygulaması Planar Organic Artefact Conservation; Cleaning Applications Via VAcuum Tables

ÇAKAN F. B. , Çelik Hekim H.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3. Uluslararası Akdeniz Sanat Sempozyumu Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılması Sempozyumu_Sergisi, Antalya, Türkiye, 24 - 25 Mayıs 2018, ss.39

2016

2016

Tekstil Konservasyon ve Restorasyonunda "Islak Temizlik " Uygulaması

ÇAKAN F. B.

7. Uluslararası İstanbul Tekstil Konferansı, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Mart 2016, ss.303-306

2015

2015

Protein Structure Predictions of Historical Sik Textiles by ATR-FTIR Spectroscopy

Akyüz S., Akyüz T., ÇAKAN F. B. , Başaran S.

Third International Conference on Advances in Bio_Informatics, Bio-Technology and Environmental ENgineering_ABBE 2015, Birmingham, İngiltere, 26 - 27 Mayıs 2015, ss.39-41

2015

2015

Feyhaman Duran evi Örneğinde Dokuma Eserler için Sergileme Önerileri

ÇAKAN F. B.

International Semiotics Conference Semiotics of Cultural Heritages: Authenticity to Informatics, İstanbul, Türkiye, 7 - 10 Mayıs 2015, ss.71

2012

2012

EDXRF,SEM EDX and FTIR analyses of textile specimens excavated in Ancient Ainos (Enez-Turkey)

ÇAKAN F. B. , Akyüz S., Akyüz T., Başaran S., Bayram H.

3rd Symposium of the Balkan Archaeometry Network, Bükreş, Romanya, 29 - 30 Ekim 2012, ss.47

2012

2012

A restoration methodology of Antique Maps

ÇAKAN F. B. , Oral B.

Chemistry for Cultural Heritage, 2nd International Congress, İstanbul, Türkiye, 9 - 12 Temmuz 2012, ss.34

2012

2012

Enez (Ainos) Antik Kenti Suterazisi Bölgesi 2010 Arkeojeofizik Çalışmaları.

YÜKSEL F. A. , HOŞKAN N. , ÇAKAN F. B. , Başaran S., Kurap G.

27. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü,, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2012, ss.73-90

2011

2011

Characterisation of ancient glass excavated in Enez (Ancient Ainos) Turkey by combined FTIR and INAA analyses

Akyüz S., Akyuz T., Mukhamedshina N., Mirsagalova A., Başaran S., ÇAKAN F. B.

Colloquium Spectroscopicum Internationale XXXVII, Rio De Joneiro, Brezilya, 28 Ağustos - 02 Eylül 2011, ss.23

2011

2011

Enez (Ainos) Antik Kenti Suterazisi Bölgesi 2010 Arkeojeofizik Çalışmaları

YÜKSEL F. A. , HOŞKAN N. , ÇAKAN F. B. , Başaran S., Kuralp G.

27. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Malatya, Türkiye, 23 - 28 Mayıs 2011, ss.15-16

2011

2011

Archaeogeophysical Measurements Obtained from Ainos (Enez) Antique City, Center of Princedom in Thrace

YÜKSEL F. A. , HOŞKAN N. , ÇAKAN F. B. , Kurap G., Başaran S.

Symposium on the Application of Geophysics To Engineering & Environmental Problems, 24th SAGEEP, Charleston, Amerika Birleşik Devletleri, 10 Nisan - 14 Ekim 2011, ss.579

2010

2010

Enez (AİNOS) 2009 yılı kazı ve onarım-koruma çalışmaları

Başaran S., ÇAKAN F. B. , Karwiese S., YILMAZ R. , Kurap G.

32. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI, İstanbul, Türkiye, 24 - 28 Mayıs 2010, cilt.4. cilt, ss.145-168

2009

2009

Enez (AİNOS) 2008 YILI Kazısı, Onarım- Koruma Çalışmaları

Başaran S., ÇAKAN F. B. , Emre G., Kurap G., Karwiese S., YILMAZ R.

31. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI, Denizli, Türkiye, 25 - 29 Mayıs 2009, cilt.2. Cilt, ss.117-144

2007

2007

Documentation on Paper Conservation

ÇAKAN F. B.

Studies on Historical Heritage, Antalya, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2007, ss.319-324

2005

2005

Suggestion for Terminology Used in Paper Conservation and Restoration in Turkey

ÇAKAN F. B.

Kağıt ve Kağıt Hamuru Teknolojisinde Yeni Gelişmeler Çalıştayı-1, Kahramanmaraş, Türkiye, 4 - 08 Eylül 2005, ss.55

Kitap & Kitap Bölümleri

2012

2012

EDXRF, FTIR and Chemometric Analyses of Pottery and Glass Fragments Excavated in Ancient Ainos (Enez- Turkey

ÇAKAN F. B. , Akyüz S., Akyüz T., Başaran S.

The Unknown Face of the Artwork, Roxana R, Akyüz S., Simileanu M., Editör, Istanbul Kultur University, İstanbul, ss.25-32, 2012

2010

2010

2009 Yılı Kazısı, Onarım-Koruma Çalışmaları

Başaran S., ÇAKAN F. B. , Karwize S., YILMAZ R. , Kurap G.

32. Kazı Sonuçları Toplantısı 4. Cilt, Dönmez H., Editör, T.C. Kültür Ve Turizim Bakanlığı Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yay., Ankara, ss.145-168, 2010

2009

2009

Enez (Ainos) 2008 Yılı Kazısı, Onarım-Koruma Çalışmaları

Başaran S., ÇAKAN F. B. , EMRE G. , Kurap G., Karwize S., YILMAZ R.

31. Kazı Sonuçları Toplantısı 2. Cilt, Dönmez H., Editör, T.C. Kültür Ve Turizim Bakanlığı Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yay, Ankara, ss.117-143, 2009

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Kültürel Mirasın Dostları Derneği

Yönetim Kurulu Üyesi

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Nisan 2017

Nisan 2017

MASROP E-DERGİ

Diğer Dergiler

Sanatsal Etkinlik

Nisan 2018

Nisan 2018

Kültürel Mirasın Korunması ve yaşatılması Sempozyumu-Sergisi

ÇAKAN F. B.

Temmuz 2017

Temmuz 2017

Doğal Boya Atölye ve dokuma denemeleri

ÇAKAN F. B.

Ağustos 2016

Ağustos 2016

Tekstil Teknolojileri ve Dokuma

ÇAKAN F. B.

Eylül 2015

Eylül 2015

"Tarihöncesi Tekstil Tasarımları Sergisi"

ÇAKAN F. B.

Ağustos 2015

Ağustos 2015

Tekstil Teknolojiler/Doğal Boyama

ÇAKAN F. B.Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 29

h-indeksi (WOS): 3

Jüri Üyelikleri

Temmuz-2014

Temmuz 2014

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez savunma yedek jüri - Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Anabilim Dalı

Haziran-2014

Haziran 2014

Tez Savunma (Doktora)

Doktora tez savunma yedek jürisi - Koruma, Yenileme ve Restorasyon Bilim Dalı

Mayıs-2014

Mayıs 2014

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Yedek Jürisi - Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Anabilim Dalı

Şubat-2014

Şubat 2014

Tez Savunma (Doktora)

Doktora yeterlilik Jürisi - Koruma, Yenileme ve Restorasyon Bilim Dalı