Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2019 - Continues Professor

  Istanbul University, Communication faculty, Journalism Department

 • 2013 - 2019 Associate Professor

  Istanbul University, Communication faculty, Journalism Department

 • 2012 - 2013 Assistant Professor

  Istanbul University, Communication faculty, Journalism Department

 • 2009 - 2012 Research Assistant PhD

  Istanbul University, Communication faculty, Journalism Department

 • 2002 - 2009 Research Assistant

  Istanbul University, Communication faculty, Journalism Department

Managerial Experience

Courses

 • Undergraduate Mezuniyet Projesi

 • Postgraduate Alternatif Medya ve Geleceğin Gazeteciliği

 • Doctorate Türkiye'de ve Dünyada Modernleşme ve Basın

 • Doctorate Türkiye'de ve Dünyada Modernleşme ve Basın

 • Undergraduate İletişim Tarihi

 • Undergraduate İletişim Tarihi

 • Postgraduate Kültürlerarası İletişim

 • Undergraduate Yeni Medya

 • Postgraduate Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

 • Postgraduate Basın ve Modernleşme

 • Undergraduate Uygulamalı Girişimcilik

 • Postgraduate Görsel Kültür

 • Associate Degree İletişim

 • Undergraduate Kitle İletişimi

 • Undergraduate Uygulamalı Girişimcilik

 • Undergraduate Medya ve Toplumsal Cinsiyet

 • Postgraduate Basın ve Modernleşme

 • Undergraduate Mezuniyet Projesi-2

 • Undergraduate Mezuniyet Projesi-1

 • Undergraduate İletişim Tarihi

 • Undergraduate Alternatif Medya veGeleceğin Gazeteciliği

 • Associate Degree İletişim Teknolojileri

 • Undergraduate Medya ve Toplumsal Cinsiyet

 • Associate Degree İletişim

 • Undergraduate İletişim Tarihi

Advising Theses