Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The State Of European Hake (Merluccius Merluccius Linnaeus, 1758) In The Aegean Sea, Turkey

7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 23 - 27 June 2021, pp.13 Creative Commons License Sustainable Development

Batı Karadeniz’de Demersal Türlerin Biyoçeşitliliği.

II. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 13 December 2019, pp.12

Batı Karadeniz’de Dip Bölgede Bulunan Deniz Çöplerinin Dağılımı

II. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 13 December 2019, pp.13 Sustainable Development

Abundance and distribution of round goby (Neogobius melanostomus) population in the Southern Black Sea Coast.

Joint ESENIAS and DIAS Scientific Conference and 9th ESENIAS Workshop, Ohrid, Macedonia, 3 - 06 September 2019, pp.75

UNWANTED GUEST, LIONFISH Pterois miles, ARE INVADING THE MEDITERRANEAN SEA

II. INTERNATIONAL FISHERIES SYMPOSIUM IFSC2018, Girne, Cyprus (Kktc), 4 - 08 November 2018, pp.75-76

THE RECREATIONAL ANGLING FISHERY FEATURES USED IN THE ISTANBUL STRAIT

II. INTERNATIONAL FISHERIES SYMPOSIUM IFSC2018, Girne, Cyprus (Kktc), 4 - 08 November 2018, pp.65-67 Sustainable Development

DEMERSAL FISH ASSEMBLAGES OF THE GOKCEADA ISLAND, (NORTH AEGEAN SEA) TURKEY

3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, Budapeşte, Hungary, 19 - 23 November 2017, pp.122

The distribution and composition of marine litter on the Turkish coast of the western Black Sea.

3rd International Conference on Environmental Science and Technology, Budapeşte, Hungary, 19 - 23 October 2017, pp.43

Distribution of marine litters in the Sea of Marmara.

3rd International Conference on Environmental Science and Technology, Budapeşte, Hungary, 19 - 23 October 2017, pp.77

Biometry analysis of little tunny juveniles (Euthynnus alletteratus Rafinesque, 1810) in the eastern Mediterranean Sea.

3rd International Conference on Environmental Science and Technology, Budapeşte, Hungary, 19 - 23 October 2017, pp.41

Lüfer (Pomatomus saltatrix (Linnaeus, 1766)) Balığı’nın Diyet Kompozisyonu

19. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, Sinop, Turkey, 12 - 15 September 2017, pp.138

Batı Karadeniz'de Katı Atıkların Dağılımı

I.Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu, Ankara, Turkey, 21 - 23 December 2016, pp.72-73 Sustainable Development

Batı Karadeniz'de Balık ve Makrozoobentoz Biyoçeşitliliği

I. Ulusal Denizlerde Izleme Ve Değerlendirme Sempozyumu, Ankara, Turkey, 21 - 23 December 2016, pp.118-119

The Stock Assessment of Commercial Demersal Fish Species by the Swept Area Method in the Western Black Sea.

FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.169-170

The Traditional Illegal Trawling in the Marmara Sea.

The 51st European Marine Biology Symposium, Rhodes, Greece, 26 - 30 September 2016, pp.67

II. Marmara Denizi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 22 - 23 December 2015, pp.177-186

Demersal fish assemblages of the Istanbul Strait, Turkey.

5th Aquatic Biodiversity International Conference, Sibiu, Romania, 7 - 10 October 2015, pp.62

The biomass of demersal assemblages in the eastern Marmara Sea, Turkey.

5th Aquatic Biodiversity International Conference, Sibiu, Romania, 7 - 10 October 2015, pp.76

Demersal assemblages on the continental shelf of the western Black Sea, Turkey.

5th Aquatic Biodiversity International Conference, Sibiu, Romania, 7 - 10 October 2015, pp.61

The investigation of biometric characteristics of long-snouted seahorse (Hippocampus guttulatus) in the southwestern Black Sea

FABA 2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, Trabzon, Turkey, 25 - 27 September 2014, pp.58

Biometry, length-length and length-weight relationships of greater pipefish (Syngnathus acus) in the western Black Sea.

FABA 2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, Trabzon, Turkey, 25 - 27 September 2014, pp.114

Some remarks on the beach seine fishery in the Istanbul Strait.

40th CIESM Congress, Marseille, France, 28 October - 01 November 2013, vol.40, pp.792 Sustainable Development

Catch composition in bottom trawl fishery in the western Black Sea.

40th CIESM Congress, Marseille, France, 28 October - 01 November 2013, vol.40, pp.796 Sustainable Development

SOME REMARKS ON THE BEACH SEINE FISHERY IN THE ISTANBUL STRAIT

40th CIESM CONGRESS, Marsilya, France, 28 October - 01 November 2013, pp.792 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Effects of Mucilage on the Fisheries in the Sea of Marmara

in: Mucilage Problem in the Sea of Marmara, Meriç Albay, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.193-215, 2023 Creative Commons License

Müsilajın Marmara Denizi Balıkçılığına Etkisi

in: Marmara Denizi'nin Müsilaj Sorunu, Meriç Albay, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.197-220, 2023 Creative Commons License

Ege ve Doğu Akdeniz’de Deniz Yetki Alanları Sınırlandırılmasında Denizel Canlı Kaynaklarla İlgili Bazı Gelişmeler

in: Coğrafya, Tarih ve Uluslararası Hukuk Boyutlarıyla Küresel ve Bölgesel Denklemde Ege ve Doğu Akdeniz, Mahmut Ak,Haluk Alkan,Metin Ünver, Editor, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, İstanbul, pp.55-104, 2021 Sustainable Development

Theme Non Commercial Fish

in: ANEMONE Deliverable 1.3, 2021. “Black Sea monitoring and assessment guideline”, Todorova V., Editor, CD PRESS, Bucuresti, pp.15-36, 2021

MARINE LITTER IN THE BLACK SEA

in: MARINE LITTER IN THE BLACK SEA, Ülgen Aytan,Maria Pogojeva,Anna Simeonova, Editor, Turkish Marine Research Foundation (Türk Deniz Araştırmaları Vakfı), İstanbul, pp.111-135, 2020 Creative Commons License

Akdeniz Açık Deniz Balıkçılığı ve Bazı Değerlendirmeler

in: ULUSAL YETKİ ALANLARI DIŞINDA KALAN AÇIK DENİZLERİN KORUNMASI VE YÖNETİLMESİ, Nesrin Algan,Onur Gönülal, Editor, TÜDAV, İstanbul, pp.84, 2019

SOME REMARKS ON ILLEGAL FISHING IN THE SEA OF MARMARA

in: The Sea of Marmara; Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation and Governance, Özsoy, E., Çağatay, M.N., Balkıs, N., Öztürk, B., Editor, Turkish Marine Research Foundation (Tudav), İstanbul, pp.718-722, 2016 Sustainable Development

Expert Reports

İSTANBUL 16. AĞIR CEZA MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

İSTANBUL 16. AĞIR CEZA MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE, pp.6, İstanbul, 2016 Sustainable Development

İSTANBUL 16. AĞIR CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İSTANBUL 16. AĞIR CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ, pp.6, İstanbul, 2016 Sustainable Development

İSTANBUL 16. AĞIR CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İSTANBUL 16. AĞIR CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ, pp.6, İstanbul, 2016 Sustainable Development

İSTANBUL 16. AĞIR CEZA MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

İSTANBUL 16. AĞIR CEZA MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE, pp.6, İstanbul, 2016 Sustainable Development

İSTANBUL 16. AĞIR CEZA MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

İSTANBUL 16. AĞIR CEZA MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE, pp.6, İstanbul, 2016 Sustainable Development

Other Publications