Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A novel framework for owner driven reconstruction projects to enhance disaster resilience in the long term

DISASTER PREVENTION AND MANAGEMENT, vol.27, no.4, pp.421-446, 2018 (Journal Indexed in SSCI) identifier

A new model for effective post-disaster housing reconstruction: Lessons from Gujarat and Bihar in India

INTERNATIONAL JOURNAL OF PROJECT MANAGEMENT, vol.35, no.5, pp.802-817, 2017 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

With Respect for Prof. Dr. Berin Yurdadog

TURKISH LIBRARIANSHIP, vol.34, no.2, pp.323-324, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Reliability of Build Back Better at enhancing resilience of communities

INTERNATIONAL JOURNAL OF DISASTER RESILIENCE IN THE BUILT ENVIRONMENT, vol.10, no.4, pp.208-221, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

My Teacher Meral Alpay as Director of Istanbul University Library

TURKISH LIBRARIANSHIP, vol.33, no.4, pp.339-341, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

An owner-driven reconstruction in Bihar

INTERNATIONAL JOURNAL OF DISASTER RESILIENCE IN THE BUILT ENVIRONMENT, vol.8, no.3, pp.306-319, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Leadership approaches of university library managers in turkey

Library Management, vol.35, pp.486-494, 2014 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Marketing Communication in Libraries: Observations of German Research Libraries

QQML Journal, vol.2, no.2, pp.149-156, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Importance of Professional Education Programs in Libraries an The Application in University Libraries in Istanbul

Library Progress (International), vol.27, no.2, pp.213-227, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Arşivcilik Alanında Gözle Görülür Gelişmeler Söz Konusu

Kırtasiye, vol.11, no.56, pp.82-85, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Üniversite Kütüphanelerinde İstatistik Kullanımı ve Bir İnceleme: İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

İ.Ü. Kütüphanecilik Dergisi: Belge Bilgi Kütüphanecilik Araştırmaları, vol.6, no.6, pp.117-121, 2000 (National Non-Refereed Journal)

Kütüphane Hizmetlerinin Pazarlanması

İ.Ü. Kütüphanecilik Dergisi: Belge Bilgi Kütüphanecilik Araştırmaları, vol.4, no.4, pp.71-90, 1998 (National Non-Refereed Journal)

Kültür ve Altkültürlerin Satın Alma Davranışına Etkisi ve Dergi Satın Alma Davranışı Üzerine Bir Uygulama

İ.Ü. Kütüphanecilik Dergisi: Belge Bilgi Kütüphanecilik Araştırmaları, vol.5, no.5, pp.5-42, 1998 (National Non-Refereed Journal)

Üniversite Kütüphanesinde İstatistik Kullanımı

TÜRK KÜTÜPHANECİLİĞİ, vol.12, no.4, pp.323-329, 1998 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dünya Kütüphanecileri IFLA’95’te Buluştu

Türkiye Kitap Kırtasiye Kataloğu, vol.10, no.10, pp.5, 1995 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Information Literacy and Its Importance for Youth: A Case Study of Elementary and High Schools in Istanbul POSTER

European Conference on Information Literacy (ECIL), İstanbul, Turkey, 22 November 2013 - 25 November 2012, vol.1, no.1, pp.1-3 Sustainable Development

E-Bilim Kütüphaneciliği ve Yeni Roller

, 3. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu,, Ankara, Turkey, 19 September 2013 - 21 September 2012, pp.27-33

Geleceğe Miras: Yeşil Kütüphane

. 3. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu Kütüphanelerde Mekan Tasarımı, Kültür ve Turizm Baklanlığı, Muğla, Turkey, 8 - 10 May 2013, vol.1, no.1, pp.167-173

Sponsorluk ve Kütüphaneler Açısından Önemi

" Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu, Ankara Üniverrsitesi, Nevşehir, Turkey, 31 May - 02 June 2012, vol.1, no.1, pp.349-365

İstanbul University Rare Book Library Digitilisation Project

3rd International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, Atina, Greece, 24 - 27 May 2011, pp.1-12

Örgütlerde Yaratıcı Düşünceyi Geliştirme Çalışmalarında İletişimin Rolü

1.Uluslararası Bilgi Hizmetleri Sempozyumu: İletişim, İstanbul, Turkey, 25 - 26 May 2006, vol.1, no.1, pp.108-114

Bilgi Pazarlaması ve Kütüphaneler

Bilgi Hizmetlerinin Organizasyonu ve Pazarlanması 22-24 Eylül 2005 ÜNAK’05, İstanbul, Turkey, 22 - 24 September 2005, vol.1, no.1, pp.142-148

Araştırma Kütüphanelerinde Hizmet Tanıtım Çalışmaları: Almanya Örneği Poster Sunumu

Bilgi Toplumuna Açılan Kapı : Kütüphaneler ve Toplum Bilincinin Geliştirilmesi (Uluslararası konferans)., İstanbul, Turkey, 19 - 21 September 2005, vol.1, no.1, pp.1-3

Üniversite Kütüphanelerinde Pazar Bölümleme Stratejileri

40. Kütüphane Haftası Bildirileri: 29 Mart – 4 Nisan 2004., İstanbul, Turkey, 29 March - 04 April 2004, vol.1, no.1, pp.25-36

Kütüphanecilik Bilimi ve İstatistik: İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nde Bir Uygulama

Türkiye’de Kütüphane ve Enformasyon Biliminin Kurumsal Gelişimi:İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nün Kuruluşunun 36. Yılı Anısına Düzenlenen Sempozyum, İstanbul, Turkey, 11 - 12 May 2000, vol.1, no.1, pp.117-128

. Ulusal Yayın Kongresi Yayıncılıkta Yeni Ufuklar Komisyon Raporu

4. Ulusal Yayın Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 07 June 1998, vol.1, no.1, pp.67-79

Üniversite Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanları Toplantıları ve Bir Analiz

21. Yüzyılda Üniversite Kütüphanelerimiz Sempozyumu, Edirne, Turkey, 5 March - 07 May 1998, vol.1, no.1, pp.138-144

Books & Book Chapters

Okuma Kültürü Çalışmalarının Hedef Kitlesi: Kullanıcı Grupları

in: Okuma Kültürü ve Kütüphaneler, Mehlika Karagözoğlu Aslıyüksek, Editor, Hiperlink Yayınları, İstanbul, pp.75-94, 2021

Dijital Learning Materials

in: Dijital Kütüphaneler El Kitabı: Tasarım, geliştirme ve etki, Doğan Atılgan, Editor, Hiperakademi, İstanbul, pp.50-61, 2020

Milli Kütüphane

in: Bilgi Merkezleri: Kütüphaneler-Arşivle-Müzeler, Mehmet Ali Akkaya,Hüseyin Odabaş, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.20-40, 2019

Bilgi Evi Kütüphaneleri: İstanbul Örneği

in: Prof. Dr. Gülbün Baydur'a Armağan, Külcü, Özgür. Çakmak, Tolga. Özel, Nevzat, Editor, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, pp.43-48, 2012

Istanbul’un 100 Kütüphanesi

İstanbul Büyüksehir Belediyesi Kültür A.S., İstanbul, 2010

I. Uluslararası Bilgi Hizmetleri Sempozyumu: İletişim 25-26 Mayıs 2006.

Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, İstanbul, 2006

Elektronik Kitaplar

in: Aysel Yontar'a Armağan, Ataman, Bekir Kemal. Yalvaç, Mesut, Editor, Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, İstanbul, pp.67-72, 2006

40. Kütüphane Haftası Bildirileri: 29 Mart – 4 Nisan 2004.

Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, İstanbul, 2004

Ülkeler, Ödüller, Meteoroloji, Türkiye’de Bölgelere Göre Gelenekler, Görenekler, Fuarlar

in: 2003 Türkiye Almanağı, Özer, Hüseyin, Editor, Milliyet Rga Danışmanlık, İstanbul, pp.103-150, 2003

Expert Reports