Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2017 - Devam Ediyor İslami İlimler Dergisi

  Yardımcı Editör

 • 2017 - Devam Ediyor İslam Tarihi Araştırmaları Dergisi

  Yardımcı Editör

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

 • Ekim 2019 Asır Asır İslami İlimler Uluslararası Sempozyumu Hicri Birinci Asır

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Gökhan E. G. , ESKİN Ü.

  İstanbul, Türkiye

 • Aralık 2018 Sahn-ı Seman’dan Darülfünün’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası: Alimler, Müesseseler ve Fikri Eserler Sempozyumu (XVIII. Yüzyıl)

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Eskin Ü.

  İstanbul, Türkiye