Dr.Öğr.Üyesi

Ümit SARI


İletişim Fakültesi

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü

Radyo-Televizyon Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2006 - 2013

2006 - 2013

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon Sinema Ana Bilim Dalı, Türkiye

2003 - 2006

2003 - 2006

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalı, Türkiye

1999 - 2003

1999 - 2003

Lisans

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Sinema Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2013

2013

Doktora

Yeni Nesil Yarışma Program Formatlarının Türk Televizyon Yayıncılığına Etkileri, Var Mısın Yok Musun Yarışma Program Örneği

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensitüsü, Radyo Televizyon Sinema

2006

2006

Yüksek Lisans

Kitle Kültürü Ve Popüler Kültür Bağlamında, Kitle İletişim Araçlarının Kitle Kültürüne Etkileri: Örnek Olarak Popstar Türkiye Yarışması

İstanbul Üniversitesi, Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Kitle İletişimi ve Araçları, İletişim Bilimleri, Radyo, Sinema ve Televizyon, Medya ve İletişim Sistemleri

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Sinema

2014 - 2018

2014 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Sinema

2013 - 2014

2013 - 2014

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Sinema

2005 - 2013

2005 - 2013

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Sinema

Yönetimsel Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Dekan Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi

2015 - 2017

2015 - 2017

Dekan Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Sinema

2015 - 2017

2015 - 2017

Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Sinema

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Televizyon Dramaları Analizleri

Lisans

Lisans

Görüntünün Temel İlkeleri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Sosyal Ağ Kültürleri

Ön Lisans

Ön Lisans

Televizyon Yapımlarında Eleştirel Yaklaşımlar

Lisans

Lisans

Sinematografi Uzaktan Eğitim

Lisans

Lisans

Sinematografi

Lisans

Lisans

MEZUNİYET PROJESİ II

Lisans

Lisans

TELEVİZYON YAPIM YÖNETİM

Lisans

Lisans

Görüntünün Temel İlkeleri

Lisans

Lisans

Görüntünün Temel İlkeleri Uzaktan Eğitim

Lisans

Lisans

TELEVİZYON YÖNETMENLİĞİ

Lisans

Lisans

KİTLE İLETİŞİM HUKUKU

Lisans

Lisans

DİJİTAL TELEVİZYON YAYINCILIĞI UYGULAMALARI

Lisans

Lisans

Görüntünün Temel İlkeleri

Lisans

Lisans

Mezuniyet Projesi II

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

K-dramaların Türk Dramalarına Etkisi Üzerine Bir İnceleme

Sarı Ü. , Akyol O. , Ünlü T.

Turkish Studies - Social Sciences, cilt.15, ss.349-364, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Küyerelleşmenin Dijital Platformların İçerik Tanıtımına Etkisi: Netflix Örneği

Sarı Ü. , Sancaklı P.

Erciyes İletişim Dergisi, cilt.7, ss.243-260, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

Yayıncılıkta Yeni Bir Platform Olarak Sosyal Ağların Kullanılması Instagram’da Yayınlanan İlk Korku Dizisi “Eşik” Dizisi Örneği

SARI Ü. , Seçkin Ö.

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, cilt.7, ss.1214-1241, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

Sosyal Medyada Marka Yönetimi : “Tesla Motors Örneği”

SARI Ü. , Sancaklı P.

Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.32-55, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

GELENEKSEL MEDYADAN YENİ MEDYAYA: İKİNCİL EKRAN ÜZERİNE BİR İNCELEME

Sarı Ü. , Erdoğan C.

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.106-115, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

3-Dimensonal And Interactive Istanbul University Virtual Laboratory Based On Active Learning Methods

İNCE E. , KIRBAŞLAR F. G. , YOLCU E. , ASLAN A. E. , KAYACAN Z. Ç. , Olsson J., et al.

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, cilt.13, ss.1-20, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Reklamlarda Kadın Objesinin Kullanımı: Örnek Olarak “Maccoffee Strong – Sert Kadın” Reklamı

SARI Ü.

ATATÜRK İLETİŞİM DERGİSİ, ss.85-104, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Televizyon Dramalarında Marka Şehirlerin Konumlandırılması Hakan Muhafız Örneği

Sarı Ü. , Akyol O. , Ünlü T.

11. Uluslararası Güncel Araştırmalar Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 - 30 Ekim 2019, cilt.6, ss.246-265

2019

2019

Televizyon Dizilerinde Türklere Yönelik Oryantalist Söylem:“Friends ve The Simpsons” Örneği

SARI Ü. , AKYOL O. , AYTEKİN M. , Ünlü T.

6. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2019, ss.301-327

2018

2018

Geçmişten Günümüze Türkiye’deki Dizi İzleyiciliği Ve Dizi İzleyiciliğinin Sinema Sektörüne Etkisi

SARI Ü.

UNESAK-2018 Uluslararası Necatibey Eğitim Ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 26 - 28 Aralık 2018, ss.100-110

2018

2018

Engelli Bireylerin Topluma Kazandırılmasında Sporun Rolü ve Medyaya Yansımaları

Sarı Ü. , Büyükbaykal G. N. , Akyol O. , Aytekin M.

DÜNDEN BUGÜNE ENGELLİLİK ENGELLİLİK ARAŞTIRMALARI KONFERANSI, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Kasım 2018, ss.94

2018

2018

Geleneksel Medyadan Yeni Medyaya: İkincil Ekran Üzerine Bir İnceleme

SARI Ü. , ERDOĞAN C.

ASEAD III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2018

2016

2016

Popular Genres Turkish Cinema

AYTEKİN M. , SARI Ü.

14. International Symposium Communication in The Millenium, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2016, ss.1-25

2014

2014

The Effectıveness Of The Iuvırlab On Undergraduate Students’ Understandıng Of Concepts

KIRBAŞLAR F. G. , İNCE E. , YOLCU E. , ASLAN A. E. , KAYACAN Z. Ç. , Olsson J., et al.

International Trends and Issues in Communication & Media Conference (ITICAM 2014),, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 5 - 07 Şubat 2014

2014

2014

The Effectiveness of IUVIRTUL Lab on The Underground Students Understanding of Concepts

Kırbaşlar F. G. , İnce E. , Yolcu E. , Aslan A. E. , Kayacan Z. Ç. , Alkan Olsson ., et al.

International Trends and Issues in Communication & Media Conference, ITICEM 2014, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 5 - 07 Şubat 2014, cilt.1, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Kurgu Teknikleri

Sarı Ü.

Dijital Film Teknikleri, İbrahim Etem ZİNDEREN, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.73-101, 2020

2019

2019

Kültür Üretme Makinesi Televizyon

SARI Ü.

Kriter Yayınevi, İstanbul, 2019

2019

2019

International Communication Studies

SARI Ü. , AYTEKİN M.

Kriter Yayınevi, İstanbul, 2019

2019

2019

Dijital Okuryazarlık Düzeyi Üzerine Bir Araştırma: Türkiye’nin İlk Dijital Okuryazarlık Haritası

Sarı Ü. , Türker H., Aydemir C.

CURRENT DEBATES IN FILM & MEDIA STUDIES, Emrah Doğan, Editör, IJOPEC Publication, London, ss.59-65, 2019

2019

2019

Bir Arka Bahçe Olarak Steam Geleneksel Oyunun Dijital Oyuna Dönüşümü

Sarı Ü. , Öncel A. B.

Endüstri 4.0 ve Dijital Medya, Filiz Aydoğan, Editör, Der Yayınları, İstanbul, ss.11-36, 2019

2019

2019

Knowledge-Based Society in Turkey and The Role of Television As A Means

Sarı Ü. , Sarı A.

International Communication Studies, Ümit Sarı,Mesut Aytekin, Editör, Kriter Yayınevi, İstanbul, ss.135-157, 2019

2019

2019

Transformation of Digital Video

Akyol O. , Sarı Ü. (Editör) , Aytekin M. (Editör)

International Communication Studies, Sarı Ü., Aytekin M., Editör, KRİTER YAYINCILIK, İstanbul, ss.89-96, 2019

2019

2019

Türkiye’de 6, 7, Ve 8. Sınıflarda İlk Uygulamalı Medya Okuryazarlığı Programı: İnternet Gazetesi Örneği

Sarı Ü. , Akyol O. , Türker H., Aydemir C.

Sosyal Beşeri Ve İdari Bilimler Alanında Araştırma Ve Derlemeler, Yüksel Akay Unvan, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.188-199, 2019

2018

2018

Sosyal Ağlarda Oyun Kültürü Ve Sanal Kimlik

Sarı Ü. , Sancaklı P.

Geleceğin Akademisyenleri Medyaya Bakıyor, Nesrin Tan Akbulut,Eda Balkaş Erdoğan, Editör, Eğitim Yayınevi, Konya, ss.147-168, 2018

2015

2015

Türk Sineması'nda Seks Filmleri

SARI Ü.

Türlerle Türk Sineması, Özkoçak Y., Editör, Derin Yayınları, İstanbul, ss.229-243, 2015

2015

2015

Televizyon Yayıncılığında Sosyal Medya Etkisi

SARI Ü.

Yeni Medya Araştırmaları 1 Güncel Tartışmalar Ekseninde, Genel G. M., Editör, Ekin, Bursa, ss.65-87, 2015

2014

2014

Knowledge-Based Society in Turkey and The Role of Television As A Means

SARI Ü. , Sarı A.

International Communication Studies, Sarı Ü, Aytekin M., Editör, Emirler Matbaacılık Ve Reklamcılık, İstanbul, ss.159-168, 2014

2014

2014

Televizyon ve Etkileri

SARI Ü.

Yenilenen Medya, Aytekin M., Editör, Akademi Dizisi (Kocav Yayınları), İstanbul, ss.25-67, 2014

2012

2012

Brief Information about Closed-Circuit Television Applications in Turkey and an Educational Example: İÜRTV

SARI Ü. , Demirkıran C.

German-Turkish Summer Academy 2009, Lectures about Media and Integration, Kandemir C., Schrröder M., Schümchen A., Editör, Bonn, Bonn, ss.27-32, 2012

2007

2007

Violence in the Turkish Media and Its Effects on Youth and Children

SARI Ü.

Interkulturelle Kommunikationsbrücke, Gezgin S., Kandemir C. , Editör, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul, ss.32-38, 2007

2007

2007

Contest of Postar Turkey

SARI Ü.

Interkulturelle Kommunikationsbrücke, Gezgin S., Kandemir C. , Editör, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul, ss.57-63, 2007

Desteklenen Projeler

2017 - 2017

2017 - 2017

International Symposium of New Media from the Past to the Future

Desteklenmiş Diğer Projeler

SARI Ü. , ARDA Ö.

2016 - 2016

2016 - 2016

World Communication Forum Istanbul

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje

SARI Ü.

2016 - 2016

2016 - 2016

14th Communication In The Mıllenium

Desteklenmiş Diğer Projeler

SARI Ü.

Bilimsel Danışmalıklar

2015 - 2015

2015 - 2015

Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

Nato Rapid Deployable Corps Istanbul Turkey

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Sinema, Türkiye

2015 - 2015

2015 - 2015

Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Sinema, Türkiye

Ödüller

Kasım 2015

Kasım 2015

SOSYAL SORUMLULUK

52. ULUSLARARASI ANTALYA FİLM FESTİVALİDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2016

2016

Değerler Kısa Film Yarışması "Uzun İnce Bir Yoldayım" Söyleşisi

Katılımcı

Erzurum-Türkiye

2016

2016

14. International Symposium Communication in The Millenium

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2015

2015

IBC 2015 (International Broadcasting Covention)

Katılımcı

Amsterdam-Hollanda

Jüri Üyelikleri

Haziran-2015

Haziran 2015

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlilik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Haziran-2015

Haziran 2015

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlilik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Ocak-2015

Ocak 2015

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma Jürisi - İstanbul Üniversitesi

Aralık-2014

Aralık 2014

Akademik Personel Sınavı

RTS Bölümü, Araştırma Görevlisi kadrosu Ön değerlendirme ve sınav jürisi - İstanbul Üniversitesi

Aralık-2014

Aralık 2014

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlilik Jürisi - İstanbul Üniversitesi

Aralık-2014

Aralık 2014

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlilik Jürisi - İstanbul Üniversitesi

Aralık-2014

Aralık 2014

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlilik Jürisi - İstanbul Üniversitesi

Aralık-2014

Aralık 2014

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlilik Jürisi - İstanbul Üniversitesi

Eylül-2014

Eylül 2014

Akademik Personel Sınavı

RTS Bölümü, Araştırma Görevlisi kadrosu Ön değerlendirme ve sınav yedek jürisi - İstanbul Üniversitesi

Yayıncılık Etkinlikleri

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Kurum Stüdyolarında TV/Radyo Eğitim Programı

SARI Ü.

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Gazete Yayıncılığı

SARI Ü.

2016 - 2016

2016 - 2016

Belgesel Film

SARI Ü.

2015 - 2015

2015 - 2015

Kısa Metrajlı Kurmaca Film

SARI Ü.

2015 - 2015

2015 - 2015

Belgesel Film

SARI Ü.

2014 - 2014

2014 - 2014

Kısa Metrajlı Kurmaca Film

SARI Ü.

2011 - 2011

2011 - 2011

Belgesel Film

SARI Ü.

2011 - 2011

2011 - 2011

Kısa Metrajlı Kurmaca Film

SARI Ü.

2010 - 2010

2010 - 2010

Belgesel Film

SARI Ü.

2009 - 2010

2009 - 2010

Belgesel Film

SARI Ü.

2008 - 2008

2008 - 2008

Kısa Metrajlı Kurmaca Film

SARI Ü.

2007 - 2007

2007 - 2007

Kısa Metrajlı Kurmaca Film

SARI Ü.

2005 - 2006

2005 - 2006

Belgesel Film

SARI Ü.

2005 - 2005

2005 - 2005

Belgesel Film

SARI Ü.

2002 - 2003

2002 - 2003

TV Programı

SARI Ü.

2002 - 2002

2002 - 2002

TV Programı

SARI Ü.