Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2016 48. İstanbul diş hekimleri odası , Ağız diş sağlığı haftası , Baş-Boyun Kanserlerinde Diş Hekiminin Rolü ve Oral Sağlığın Önemi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 47. Ulusal Moleküler Tıp Sempozyumu., Marmara Üniversitesi Rektörlük Binası , İstanbul.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 46. TDB Uluslararası 21. Diş Hekimliği kongresi, İstanbul. Kanser Hastalarında Ağız Diş Sağlığı

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2014 45. 6. DETAE Günleri . Ağız Kanserlerinde Tanı,

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2014 44. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 7. Uluslararası Bilimsel Kongresi ‘Akademi /Pratik’.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2014 17th International congress on oral pathology and medicine

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 TAOMS 21st International Congress

  Katılımcı

  Bodrum, Türkiye

 • 2011 2nd. Congress of the Mediterranean Multidisciplinary Oncology Forum

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2009 III. Baş Boyun Kanserleri Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2009 2nd. Congress of World Federation for Laser Dentistry European Division

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2009 III. International Congress of Molecular Medicine

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2008 9th. Biennial Congress of the European Association of Oral Medicine (EAOM) in Salzburg

  Katılımcı

  Avusturya

 • 2008 Türk Periodontoloji Derneği 38. Bilimsel Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2008 1. Ağız Kanserleri Ulusal Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2007 7. Türk Dişhekimliği Dergisi Uluslarası Bilimsel Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2007 Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği IV. Bilimsel Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2007 12 th Congress of the Balkan Stomatological Society

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2007 II. Congress of Molecular Medicine

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2006 8 th Biennial Congress of the European Association of Oral Medicine

  Katılımcı

  Hırvatistan

 • 2006 Oral Cerrahi Derneği’nin VII. Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği’nin VII. Ulusal Bilimsel Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2006 Oral Kavite Ve Orofarenks Kanserleri Tedavisinde Güncel Sorunlar Ve Çözümleri

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2005 Türk Dişhekimleri Birliği 12.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2005 Ağız Hastalıkları I.Uluslararası Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2005 Ulusal Moleküler Tıp Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2004 Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği12.Bilimsel Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2004 Continental European Division ,Scandinavian Division and Israeli Division of IADR

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2004 5. International Danubius Conference on Oral and Maxillofacial Surgery

  Katılımcı

  Macaristan

 • 2003 2.Uluslarası Selçuk Dişhekimliği Fakültesi Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2002 Oral ve Maksillofasiyal Cerrahide Güncel ve İleri Görüşler Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2002 7th. Congress of the Balkan Stomatological Society

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1999 TDB 6. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1998 Oral Cerrahi Derneği 4. Bilimsel Toplantısı

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1997 4. Akdeniz Oral ve Maksillofasial Cerrahi Derneği Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1996 Oral Cerrahi Derneği 3. Bilimsel Toplantısı

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1995 First İstanbul international Symposium On Oral Biology

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1995 Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği III. Bilimsel Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1995 Oral Cerrahi Derneği 2. Bilimsel Toplantısı

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1994 Oral Cerrahi Derneği 1. Bilimsel Toplantısı

  Katılımcı

  Kıbrıs (Kktc)

 • 1990 Ağız,Diş,Çene Hastalıklan ve Cerrahisi Stomatoloji Derneği İİ. Bilimsel Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1990 Türk Pedodonti Derneği 7. Bilimsel Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1987 Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Vİ. Milletlerarası Genel Dişhekimliği Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1986 Dünya İslam Milletleri Dişhekimliği Haftası

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1986 Türk Periodontoloji Derneği 17. Bilimsel Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1982 Türk Periodontoloji Derneği 13. Bilimsel Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1981 Türk Dişhekimliği Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1980 İstanbul 4. Uluslararası Dişhekimliği Haftası ve Türk Dişhekimliği 10. Milli Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1980 Türk Periodontoloji Derneği 11. Bilimsel Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1980 Ulusal Lepra Semineri

  Katılımcı

  Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 83

h-indeksi (WOS): 6