Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İnovatif Bir Alternatif Finans Modeli: Tasarruf Finansın Kantitatif Algoritması

16th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT, İstanbul, Turkey, 11 - 13 November 2022, vol.1, no.1, pp.1-12

Islamic Finance And Economic Growth

2016 HARVARD UNIVERSITY MUSLIM ALUMNI ISLAMIC FINANCE CONFERENCE, Boston, United States Of America, 12 - 18 October 2016, pp.1 Sustainable Development

Reel Effective Exchange Rate Volatilities Impact On Tourism Sector In Turkey: An Empirical Analysis Of 2003-2014

2nd Global Conference on Business, Economics and Management and Tourism (BEMTUR), Prague, Czech Republic, 29 - 31 October 2014, vol.23, pp.1000-1008 Sustainable Development identifier

E-commerce practices and Turkey’s Place in E-commerce

4rh International Summit of Istanbul Economists, Turkey, 1 - 04 December 2013, pp.100-120

Electric Vehicles Production in Turkish Automotive Industry and Sectoral PEST Analisys

2nd Annual International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management, İstanbul, Turkey, 11 - 13 October 2012, vol.75, pp.10-17 Sustainable Development identifier

Innovative Green TechnologyinTurkey: Electric Vehicles’Future and Forecasting Market Share

The First International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management, İstanbul, Turkey, 1 - 04 December 2012, vol.41, pp.139-146

Exchange-Rate Volatility's Impact on Turkey's Exports: An Empirical Analyze for 1992-2010

The First International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management, İstanbul, Turkey, 1 - 04 November 2012, vol.41

How related are politics and trade? Impact of deterioration in bilateral political ties upon economic relations between Turkey and Israel

The Second Annual Conference of Economic Forum of Entrepreneurship & International, Canada, 1 - 04 June 2012, vol.50, pp.1001-1011

Teknoloji ve İnovasyonun Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Türkiye için Bazı Çıkarımlar

3rd International Summit of Istanbul Economists, Turkey, 1 - 04 January 2012, vol.1, pp.1-11 Sustainable Development

Relationship between Real Oil Price and Real Exchange Rate: the case of Turkey

8th International Strategic Management Conference, Barcelona, Spain, 21 - 23 June 2012, vol.58, pp.1293-1300 Sustainable Development identifier

Validity of Fisher effect for Turkish economy: Cointegration analysis

8th International Strategic Management Conference, Barcelona, Spain, 21 - 23 June 2012, vol.58, pp.396-405 identifier

Information Technology's Effect on Turkey's Foreign Trade: An Investigation for the Last Decade

7th International Strategic Management Conference, Paris, France, 30 June - 02 July 2011, vol.24 Sustainable Development identifier identifier

Books & Book Chapters

Katılım Finans ve İktisadi Büyümeye Etkisinin Ampirik Analiz: Türkiye Örneği

in: İslam İktisadında Güncel Konular: Teori ve Uygulama, Ahmet Ulusoy,Öner Gümüş,Mustafa Karadeniz, Editor, Nobel Yayınevi, İstanbul, pp.219-233, 2022 Creative Commons License

Tasarruf Finansa Giriş

in: Tasarruf Finans, Murat Ustaoğlu, Ferda Yerdelen Tatoğlu, Editor, Grius, İstanbul, pp.27-50, 2022

Major Theological Arguments in Judaism on Debt and Interest

in: The Evolution of Interest and Debt From Middle Ages to Modern Times, Murat Ustaoğlu,Ahmet İncekara, Editor, Routledge, London/New York , New York, pp.20-30, 2021

Debt and Interest in Early Period of Judaism

in: The Evolution of Interest and Debt From Middle Ages to Modern Times, Murat Ustaoğlu,Ahmet İncekara, Editor, Routledge, London/New York , New York, pp.10-20, 2021

The Evolution of Interest and Debt

in: The Evolution of Interest and Debt From Middle Ages to Modern Times, Murat Ustaoğlu,Ahmet İncekara, Editor, Routledge, London/New York , New York, pp.150-160, 2021

Martin Luther’s Approach on Interest and Debt

in: The Evolution of Interest and Debt From Middle Ages to Modern Times, Murat Ustaoğlu,Ahmet İncekara, Editor, Routledge, London/New York , New York, pp.70-80, 2021

Introduction to Evolution of the Interest and Debt

in: The Evolution of Interest and Debt From Middle Ages to Modern Times, Murat Ustaoğlu,Ahmet İncekara, Editor, Routledge, London/New York , New York, pp.1-10, 2021

Monte di Pieta

in: The Evolution of Interest and Debt From Middle Ages to Modern Times, Murat Ustaoğlu,Ahmet İncekara, Editor, Routledge, London/New York , New York, pp.90-100, 2021

Introduction to Interest and Debt

in: A History of Interest and Debt Ancient Civilizations, Murat Ustaoğlu,Ahmet İncekara, Editor, Routledge, London/New York , New York, pp.1-10, 2020

Debt and Politics in Ancient Roman

in: A History of Interest and Debt Ancient Civilizations, Murat Ustaoğlu,Ahmet İncekara, Editor, Routledge, London/New York , New York, pp.60-70, 2020

COVID-19 KÜRESEL SALGINI VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ

in: COVID-19 Pandemi̇si̇ni̇n Ekonomi̇k, Toplumsal ve Si̇yasal Etkileri, Dilek Demirbaş,Veysel Bozkurt,Sayım Yorğun, Editor, IU Press, Bloomington (IN), USA , İstanbul, pp.35-52, 2020 Sustainable Development

The Merchant Societies and Usury: Assyrians and Babylonians

in: A History of Interest and Debt Ancient Civilizations, Murat Ustaoğlu,Ahmet İncekara, Editor, Routledge, London/New York , New York, pp.40-50, 2020

Dynamics of social life in ancient Mesopotamian civilizations as historical precursors of interest/riba within the context of religion, politics and economics

in: A History of Interest and Debt: Ancient Civilizations, Doç. Dr. Murat Ustaoğlu,Prof. Dr. Ahmet İncekara, Editor, Routledge, London/New York , New York, pp.1-12, 2020

Interest and Debt in Ancient China

in: A History of Interest and Debt Ancient Civilizations, Murat Ustaoğlu,Ahmet İncekara, Editor, Routledge, London/New York , New York, pp.80-90, 2020

Interest-bearing Debt in Ancient Egypt

in: A History of Interest and Debt Ancient Civilizations, Murat Ustaoğlu,Ahmet İncekara, Editor, Routledge, London/New York , New York, pp.70-80, 2020

COVID-19 PANDEMIC AND EFFECTIVENESS OF FISCAL POLICIES

in: THE COVID-19 PANDEMIC AND ITS ECONOMIC, SOCIAL, AND POLITICAL IMPACTS, Dilek Demirbaş,Veysel Bozkurt,Sayım Yorğun, Editor, Istanbul University Press, İstanbul, pp.11-26, 2020 Sustainable Development

Interest and Debt in Buddhist Economic Doctrine

in: A History of Interest and Debt Ancient Civilizations, Murat Ustaoğlu,Ahmet İncekara, Editor, Routledge, London/New York , New York, pp.90-100, 2020

Interest and Debt in Ancient Era

in: A History of Interest and Debt Ancient Civilizations, Murat Ustaoğlu,Ahmet İncekara, Editor, Routledge, London/New York , New York, pp.100-110, 2020

Trade, Finance and Jewish Usurers in Medieval Europe

in: The Evolution of Interest and Debt From Middle Ages to Modern Times, Murat Ustaoğlu,Ahmet İncekara, Editor, Routledge, London/New York , New York, pp.40-50, 2020

Faiz Meselesine Giriş

in: Faiz Meselesi: Tarihte Örnek Uygulamalar, Murat Ustaoğlu,Ahmet İncekara, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.1-10, 2020

Faiz Meselesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019

Faiz Meselesi

in: Faiz Meselesi: Tarihte Örnek Uygulamalar, Murat Ustaoğlu,Ahmet İncekara, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.380-400, 2019

Orta Çağ Avrupası’nda Yahudi Tefecilerin Durumunu Açıklayan Temel Teorik Argümanlar

in: Faiz Meselesi: Tarihte Örnek Uygulamalar, Murat Ustaoğlu,Ahmet İncekara, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.180-200, 2019

Erken Dönem Yahudi Tarihinde Faiz ve Borç İlişkileri: Temel Argümanlar

in: Faiz Meselesi: Tarihte Örnek Uygulamalar, Murat Ustaoğlu,Ahmet İncekara, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.80-120, 2019

Faizin tarihi öncülleri olarak din, siyaset ve iktisat bağlamında Antik çağ Mezopotamya medeniyetlerinde sosyal hayatın temel dinamikleri

in: Faiz Meselesi: Tarihte Örnek Uygulamalar, Doç. Dr. Murat Ustaoğlu,Prof. Dr. Ahmet İncekara, Editor, Bilgi Yayınevi, İstanbul, pp.17-38, 2019

Balancing Islamic and Conventional Banking for Economic Growth

in: Balancing Islamic and Conventional Banking for Economic Growth, Murat Ustaoğlu, Editor, Palgrave Macmillan, London , New York, pp.1-147, 2017 Sustainable Development

Dual Banking Systems’ Dynamics and a Brief Development History of Islamic Finance in Select Emerging Islamic Economies

in: Balancing Islamic and Conventional Banking for Economic Growth Empirical Evidence from Emerging Economies, Murat Ustaoğlu,Ahmet İncekara, Editor, Palgrave Macmillan, London , New York, pp.9-26, 2017 Sustainable Development

Wilpower in Islam

in: Islam Worldwide Encyclopedia, C. Çakmak, Editor, Abc Clio Abc-Clıo, Inc., Santa Barbara, pp.476-477, 2017 Creative Commons License

Alms in Islam

in: Islam worldwide encyclopedia, C. Çakmak, Editor, Abc Clio İnc., Santa Barbara, pp.119-121, 2017 Creative Commons License

Extravagance in Islam

in: Islam Worldwide Encyclopedia, C. Çakmak, Editor, Abc Clio Abc-Clıo, Inc., Santa Barbara, pp.430-432, 2017 Creative Commons License

Infinity

in: Islam: A Worldwide Encyclopedia, Çakmak, C., Editor, ABC-CLIO, Inc. , Santa Barbara, pp.722-723, 2017 Creative Commons License

A Quantitative Reassesment of the Dual-Banking Growth Nexus in Indonesia: Comperative Analysis

in: Balancing Islamic and Conventional Banking for Economic Growth, Ustaoğlu M.,İncekara A, Editor, Palgrave Macmillan, London , New York, pp.85-102, 2017 Sustainable Development

Financing Economic Growth by Dual Banking in Maleysia: Empirical Evidence

in: Balancing Islamic and Conventional Banking for Economic Growth, Ustaoğlu M.,İncekara A, Editor, Palgrave Macmillan, London , New York, pp.69-84, 2017 Sustainable Development

A Quantitative Reassessment of the Dual-Banking Growth Nexus in Indonesia: Comperative Analysis

in: Balancing Islamic and Conventional Banking for Economic Growth, Ustaoğlu M.,İncekara A, Editor, Palgrave Macmillan, London , New York, pp.85-102, 2017 Sustainable Development

Economic Development and Financing in a Hydrocarbon Economy: Qatar

in: Balancing Islamic and Conventional Banking for Economic Growth, Ustaoğlu M.,İncekara A, Editor, Palgrave Macmillan, London , New York, pp.103-117, 2017 Sustainable Development

The Turkish Economy and Financing Growth by Dual Banking: Empirical Evidence

in: Balancing Islamic and Conventional Banking for Economic Growth, Ustaoğlu M.,İncekara A, Editor, Palgrave Macmillan, London , New York, pp.47-68, 2017 Sustainable Development

The Turkish Economy and Financing Growth by Dual Banking: Empirical Evidence

in: Balancing Islamic and Conventional Banking for Economic Growth, Ustaoğlu M.,İncekara A, Editor, Palgrave Macmillan, London , New York, pp.47-68, 2017 Sustainable Development

Economic Development and Financing in a Hydrocarbon Economy: Qatar

in: Balancing Islamic and Conventional Banking for Economic Growth, Ustaoğlu M.,İncekara A, Editor, Palgrave Macmillan, London , New York, pp.103-117, 2017 Sustainable Development

The Turkish Economy and Financing Growth by Dual Banking: Empirical Evidence

in: Balancing Islamic and Conventional Banking for Economic Growth, Ustaoğlu M., İncekara A, Editor, Palgrave Macmillan, pp.47-68, 2017 Sustainable Development

Economic Development and Financing Growth in a Hydrocarbon Economy..Qatar

in: Balancing Islamic and Conventional Banking for Economic Growth, Murat USTAOGLU, Ahmet İNCEKARA, Editor, Palgrave Macmillan, Cham, pp.103-117, 2017 Sustainable Development

A Quantitative Reassessment of the DualBanking–Growth Nexus in Indonesia:Comparative Analysis

in: Balancing Islamic andConventional Bankingfor Economic Growth, Ustaoğlu, Murat ve İncekara, Ahmet, Editor, Palgrave, pp.85-103, 2017 Sustainable Development

Financing Economic Growth by Dual Banking in Maleysia: Empirical Evidence

in: Balancing Islamic and Conventional Bankingfor Economic Growth, Ustaoğlu M., İncekara A, Editor, Palgrave Macmillan, pp.69-84, 2017 Sustainable Development

Analysis of economic growth and financial structure of participation banks in Turkey, Islamic views and agenda: Revised

in: Islamic Finance Developmen?t and Economic Growth, Abdelghani Echchabi , Editor, Effat University, Jeddah, Saudi Arabia, Jeddah, pp.102-119, 2015 Sustainable Development

Restructuring the Syrian Economy

in: Reconstruction of The Syria, Atilla Sandıklı, Cenap Çakmak, Editor, Bilgesam Publications, İstanbul, pp.55-78, 2014

Modeling Islamic Finance and Inclusive Growth for Emerging Markets: Evidence from Turkey and Malaysia

in: Islamic Finance Alternatives for Emerging Economies Empirical Evidence from Turkey, Ustaoğlu M.,İncekara A., Editor, Palgrave Macmillan, London , New York, pp.74-94, 2014

The First Step towards Islamic Finance: Separation of Secularism and the Islamic Agenda

in: Islamic Finance Alternatives for Emerging Economies Empirical Evidence from Turkey, Murat Ustaoğlu,Ahmet İncekara, Editor, Palgrave Macmillan, London , New York, pp.4-27, 2014

Introduction

in: Islamic Finance Alternatives for Emerging Economies Empirical Evidence from Turkey, Murat Ustaoğlu,Ahmet İncekara, Editor, Palgrave Macmillan, London , New York, pp.1-3, 2014

SURİYE EKONOMİSİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

in: Suriye'nin Yeniden Yapılandırılması, Atilla Sandıklı: Cenap Çakmak, Editor, Bilgesam Yayınları, İstanbul, pp.55-105, 2014

Episodes in the Encyclopedia

Islam: A Worldwide Encyclopedia

Abc Clio Abc-Clıo, Inc., pp.772-776, 2017 Creative Commons License

Islam A Worldwide Encyclopedia

ABC-CLIO, Inc. , pp.769-771, 2017 Creative Commons License

Other Publications

Metrics

Publication

100

Citation (WoS)

42

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

11

H-Index (Scopus)

2

Project

14

Thesis Advisory

1

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals