Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2015 EACR- Anticancer Agents Research Congress

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2015 V. International Congress of Molecular Medicine

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2014 EACR- Anticancer Agents Research Congress

  Katılımcı

  Bodrum, Türkiye

 • 2013 Hastalıkların Moleküler Mekanizmaları Sertifika Programı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi

  Katılımcı

  Kuşadası, Türkiye

 • 2013 3. Ulusal Laboratuvar Hayvanları Bilimi Kongresi

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2013 Hastalıkların Moleküler Mekanizmaları Sertifika Programı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 Hastalıkların Moleküler Mekanizmaları Sertifika Programı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 4. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi

  Katılımcı

  Bursa, Türkiye

 • 2011 EACR- Anticancer Agents Research Congress

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2011 Deneysel Hayvan Modelleri Çalıştayı

  Katılımcı

  Gebze, Türkiye

 • 2011 3rd East Mediterranean ICLAS Symposium

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 II. DETAE Günleri

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 Hastalıkların Moleküler Mekanizmaları Sertifika Programı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 İ.Ü.DETAE Uygulamalı Moleküler Genetik Kursu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2009 I. DETAE Günleri

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2009 III. Uluslararası Moleküler Tıp Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2008 2. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2007 II. Moleküler Tıp Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2006 31th FEBS Congress

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2006 Multidisipliner Kanser Araştırmaları Sempozyumu

  Katılımcı

  Bursa, Türkiye

 • 2005 I. Ulusal Moleküler Tıp Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2004 7th International Conference of Anticancer Research,

  Katılımcı

  Corfu, Greece, Türkiye

 • 2004 Türkiye’de Kanser Araştırmalarında Yenilikler Sempozyumu

  Katılımcı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2004 18.Ulusal Biyokimya Kongresi

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2004 II. Klinik Biyokimya ve Kanser Sempozyumu

  Katılımcı

  Bursa, Türkiye

 • 2003 XV. Ulusal Kanser Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2003 5th European Congress of the IHPBA

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2002 17. Ulusal Biyokimya Kongresi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 1994 First International Meeting on Pharmacy and Pharmaceutical Sciences

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 1993 12. Uluslararası Tıp Kurultayı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

Ödüller

 • Eylül 2013 Ergen, Özlem Timirci Kahraman, Faruk Çelik, Muhammed Oğuz Gökçe, Aydın Çevik, " Deneysel Obezite Modeli Oluşturulan C57BL/6J Soyu Farelerde Ghrelin Gen Ekspresyonları ve Protein Düzeylerinin İncelenmesi"

  3. Ulusal Laboratuvar Hayvanları Bilimi Kongresi

 • Eylül 2012 Tip2 Diyabetli Hastalarda Myeloperoksidaz ve Glutamat-Sistein Ligaz Katalitik Altbirim Gen Polimorfizmlerinin İncelenmesi

  24.Ulusal Biyokimya Kongresi, Türk Biyokimya Derneği

 • Mart 2011 Elastin and fibolin-5 protein level analysis in atherosclerotic symptomatic carotid plaques

  Association of International Vascular Surgeons

 • Mart 2004 Shark Cartilage SağKalım Süresi İçin Bir Umut Olabilir Mi? Sub-cutan Ehrlich- Lettre Asit Tümör Modelinde Shark Cartilage’in NK Aktivitesi ve SağKalım Süresine Etkisi

  II. Klinik Biyokimya ve Kanser Sempozyumu

 • Mayıs 1999 Sıçan Pankreas Perfüzyonunda Akarbozun GLP-1'e Bağlı İnsülin Salınımına Etkisi

  35.Ulusal Diyabet Kongresi

 • Eylül 1998 Brassica Oleracea Var. Capitata Ekstraktının Lipid Peroksidasyonu ve Glutatyon Düzeyine Olan Etkisi

  17. Ulusal Dermatoloji Kongresi

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 821

h-indeksi (WOS): 14