Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Stock Market Volatility Forecasting and Performance Evaluation

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF THE SCHOOL OF BUSINESS, cilt.35, ss.33-50, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Halka İlk Arz Edilen Hisse Senetlerinin Kısa ve Uzun Dönem Performansları ve İMKB Üzerine Bir Uygulama

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF THE SCHOOL OF BUSINESS, cilt.33, ss.29-46, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ardışık Bağlanımlı Modellerden Koşullu Varyans Volatilite Tahmini

Istanbul Management Journal, ss.3-16, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Multi-country Study of ARCH Models: Evidence from Eight Stock Markets

International Journal of Business, Management and Economics, cilt.2, ss.34-45, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Piyasa Riski, Sermaye Yeterliliği ve Riske Maruz Değer (VaR)

Mali Çözüm, ss.1-16, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

EFFECTS OF EXPECTATIONS AND CONFIDENCE INDICES ON FINANCIAL MARKETS

The 1st International Symposium on Accounting and Finance, Ohrid, Makedonya, 3 - 05 July 2017, ss.14-21

Are Monetary Policy Shocks Asymmetric? Output Growth and Price Inflation in Turkey

IMDA Fifteenth World Business Congress, Sarajevo, Bosna-Hersek, 15 - 18 Haziran 2006, cilt.1, no.1, ss.11-22

The Risk Effect in the IPO Process

IMDA Fifteenth World Business Congress, Sarajevo, Bosna-Hersek, 15 - 18 Haziran 2006, cilt.1, no.1, ss.1-10

Systematic Risk: One-day Validity of Beta in Istanbul Stock Exchange

International Business Research Conference, World Business Institute, Melbourne, Avustralya, 14 - 16 Kasım 2004, ss.18-23

Factors in the IPO mechanism that Affecting IPOs Initial Returns in Istanbul Stock Exchange

9th International Conference Silesian University Karvina Czech Republic, Karvina, Çek Cumhuriyeti, 20 - 21 Ekim 2004, ss.315-324

The Effect of Consolidation Standard on the Transparency of Financial Statements at the Istanbul Stock Exchange

The 9th International Conference, Future of Banking after the Year 2000 in the World and in the Czech Republic, Karvina, Çek Cumhuriyeti, 20 - 21 October 2004, ss.377-389

January Effect: Evidence From Turkish Financial Markets

11th International Business Conference, South-Dakota, Amerika Birleşik Devletleri, 14 - 16 Ekim 2004, ss.159-168

Tek Dönemlik Portföy Seçim Modeli: İMKB 50 Endeksi Üzerine Uygulama

VIII. Ulusal Finans Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Haziran 2004, ss.237-243

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkiye'de Sürdürülebilir Finans Uygulamaları

Sürdürülebilirlik ve Finansal Performans İlişkisi Üzerine Literatür Taraması, Gündoğdu A., Editör, Gazi Kitabevi Kitabevi, Ankara, ss.264-290, 2019

FINANCE / Finans

Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2016

Finansal Yönetim ve Mali Analiz

Birleşme ve Devir, TEKBAŞ M.Ş., SEVAL B., KÖSE A., KIYILAR M., SARIKOVANLIK V., Editör, Spl-Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil Ve Eğitim Kuruluşu, İstanbul, ss.130-144, 2015

Temel Finans matematiği ve Değerleme Yöntemleri

Teknik Analiz, TEKBAŞ M.Ş., KÖSE A., SARIKOVANLIK V., SARIOĞLU EREN S., BAŞ K. N., ÖZDEMİR K., Editör, Spl- Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil Ve Eğitim Kuruluşu, İstanbul, ss.149-174, 2015

İşletme Finansı Teori ve Pratik

Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2013

Bilirkişi Raporları

2016/1175 Esas

10 Asliye Ticaret, ss.17, İstanbul, 2018

Tazminat Davası

2 Asliye Ticaret, ss.22, İstanbul, 2017