Öğr.Gör.

Volkan YONARKOL


Rektörlük

Bölümler

Yabancı Diller Yüksekokulu

Eğitim Bilgileri

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edebiyat Fakültesi Bölümü, Türkiye

2013 - 2018

2013 - 2018

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Türkiye

2005 - 2009

2005 - 2009

Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Mütercim-Tercümanlık, Türkiye

Yaptığı Tezler

2018

2018

Yüksek Lisans

İspanya'daki Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Dersine İlişkin Deneyimleri: Granada Üniversitesi Örneği

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2013

2013

Diploma of English Language Teaching for Adults(DELTA) Module 1

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Cambridge English Language Assessment Part of University of Cambridge

2008

2008

İngilizce Öğretmenliği Sertifikası

Eğitim Yönetimi ve Planlama

T.C. Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Alanları

Dilbilim

Akademik Unvanlar / Görevler

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Okutman

İstanbul Üniversitesi, Rektörlük/ Yabancı Diller Bölümü, Yabancı Diller Bölümü

2015 - 2018

2015 - 2018

Öğretim Görevlisi

Universidad De Granada, Facultad De Filosofía Y Letras, Lingüística General Y Teoría De La Literatura

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Derslerine Ilişkin Deneyimleri: Granada Üniversitesi Örneği

Yonarkol V.

6. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi, 10 Eylül 2020, no.6, ss.216-244

Kitap & Kitap Bölümleri