Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2014 - 2015 Post Doktora

  Université Pierre Et Marie Curıe, Inserm-Cnrs - Aım-Thérapies Des Maladies Du Muscle Strié, Myologie Centre De Recherche, Fransa

 • 2004 - 2010 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, İmmünoloji Ana Bilim Dalı, Türkiye

 • 2000 - 2003 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, İmmünoloji Ana Bilim Dalı, Türkiye

 • 1993 - 1997 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2010 Doktora

  Myasthenia Gravis Hastalarının Periferik Kan Hücrelerinde Sitokin Üretim Düzeyleri

  İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, İmmünoloji Anabilim Dalı

 • 2003 Yüksek Lisans

  İL-10 ve İL-12 Polimorfizmlerinin Uyarılmış Salgılanma Düzeyleri ile İlişkisi

  İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, İmmünoloji Anabilim Dalı