Res. Asst.

Yasemin YIKAR


Faculty Of Theology

Islamic Studies - Islamic Law

Department of Islamic Jurisprudence

Education Information

2021 - Continues

2021 - Continues

Associate Degree

Istanbul University, Open And Dıstance Educatıon Faculty, Open Education Programs, Turkey

2018 - Continues

2018 - Continues

Doctorate

Istanbul University, Faculty Of Theology, Islamic Studies - Islamic Law, Turkey

2014 - 2018

2014 - 2018

Postgraduate

Marmara University, Faculty Of Theology, Basic Islamic Sciences, Turkey

2009 - 2014

2009 - 2014

Undergraduate

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Turkey

Dissertations

2018

2018

Postgraduate

Eş'arî Usûlünün Oluşum Sürecinde Kıyas

Istanbul University, Sosyal Bilimler Enstütüsü, Temel İslam Bilimleri/İslam Hukuku

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

Arabic

Books & Book Chapters

2020

2020

Pakistan

Yıkar Y.

in: Güncel Uygulamalarıyla İslam Aile Hukuku, Doç. Dr. Ahmet Temel, Editor, Kayıhan Yayınları, İstanbul, pp.121-156, 2020

Tasks In Event Organizations

Ekim 2020

Ekim 2020

T.C. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı VI. İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu

Scientific Congress

Bedir M. , Kızılkaya N. , Temel A. , Özalp S. , Akartepe B. B. , Sarıtaş M. , et al.
İstanbul, Turkey

Ekim 2019

Ekim 2019

T.C. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı V. İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu

Scientific Congress

Özalp S. , Pehlivan B. , Akartepe B. B. , Tanrıver M. , Beyatlı Y. , Yıkar Y. , et al.
İstanbul, Turkey

Ekim 2019

Ekim 2019

Asır Asır İslâmî İlimler Sempozyumu

Scientific Congress

Yıkar Y. , Aydar H. , Karabulut Ü. , Gökhan E. G. , Gündüzalp S. Ü. , Eskin Ü. , et al.
İstanbul, Turkey