Res. Asst.Yasemin YIKAR


Faculty Of Theology, Islamic Studies - Islamic Law

Department of Islamic Jurisprudence

Metrics

Publication

2

Project

1

Education Information

2021 - Continues

2021 - Continues

Associate Degree

Istanbul University, Open And Dıstance Educatıon Faculty, Open Education Programs, Turkey

2018 - Continues

2018 - Continues

Doctorate

Istanbul University, Faculty Of Theology, Islamic Studies - Islamic Law, Turkey

2014 - 2018

2014 - 2018

Postgraduate

Marmara University, Faculty Of Theology, Basic Islamic Sciences, Turkey

2009 - 2014

2009 - 2014

Undergraduate

Marmara University, Faculty Of Theology, Turkey

Dissertations

2018

2018

Postgraduate

Eş'arî Usûlünün Oluşum Sürecinde Kıyas

Istanbul University, Sosyal Bilimler Enstütüsü, Temel İslam Bilimleri/İslam Hukuku

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

Arabic

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Research Assistant

Istanbul University, Faculty Of Theology

2017 - 2018

2017 - 2018

Research Assistant

Bilecik Seyh Edebali University

Books & Book Chapters

2020

2020

Pakistan

Yıkar Y.

in: Güncel Uygulamalarıyla İslam Aile Hukuku, Doç. Dr. Ahmet Temel, Editor, Kayıhan Yayınları, İstanbul, pp.121-156, 2020

Supported Projects

Tasks In Event Organizations

Ekim 2021

Ekim 2021

VII. Islamic Law Graduate Student Conference

Scientific Congress

Yıkar Y., Kızılkaya N., Bedir M., Temel A., Özaykal M., Vural N. M.
İstanbul, Turkey

Ekim 2020

Ekim 2020

VII. Islamic Law Graduate Student Conference

Scientific Congress

Bedir M., Kızılkaya N., Temel A., Özalp S., Akartepe B. B. , Sarıtaş M., et al.
İstanbul, Turkey

Ekim 2019

Ekim 2019

T.C. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı V. İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu

Scientific Congress

Özalp S., Pehlivan B., Akartepe B. B. , Tanrıver M., Beyatlı Y., Yıkar Y., et al.
İstanbul, Turkey

Ekim 2019

Ekim 2019

Asır Asır İslâmî İlimler: Hicri Birinci Asırda İslami İlimler Uluslararası Sempozyumu

Scientific Congress

Aydar H., Alrawashdeh Z., Yıkar Y., Karabulut Ü., Gökhan E. G. , Gündüzalp S. Ü. , et al.
İstanbul, Turkey