Antioxidant capacity and flavor preserved hazelnut extract, maceration and SC-CO2 extraction and comparison of extraction methods


Barla Demirkoz A., Karakas M., Bayramoglu P., Üner M.

GIDA THE JOURNAL OF FOOD, cilt.45, ss.665-675, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 45 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: GIDA THE JOURNAL OF FOOD
  • Sayfa Sayıları: ss.665-675

Özet

Bu çalışmada, Tombul tipi fındıklar (Corylus avellana L.) süperkritik karbondioksit (SC-CO2) ekstraksiyonu ve maserasyon yöntemi ile ekstrakte edildi. Ekstraksiyon verimleri; maserasyon ile % 0.84 iken SC-CO2 ekstraksiyonu ile % 8.5 olarak hesaplandı. Elde edilen ekstraktlarda uçucu bileşen analizleri Dinamik Headspace Analysis / Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi ile yapıldı ve 24 uçucu bileşik SC-CO2 yöntemiyle elde edilen ekstraktta, 41 bileşik ise maserasyon ile elde edilen ekstraktta tepit edildi. SC-CO2 tekniği ile elde edilen fındık ekstraktının 2,2-Dipenil-1-pikrilhidrazil (DPPH) yöntemiyle antioksidan kapasitesi incelendi buna göre; Süperkritik CO2 yöntemi ile elde edilen fındık ekstraktının daha iyi radikal süpürme kabiliyeti gösterdiği görüldü. SC-CO2 (12.35±0.06 μg / mL) ve maserasyon (8.79±0.23 μg / mL) yöntemi ile elde edilen ekstraktların antioksidan aktiviteleri için, sentetik antioksidan standartlarına kıyasla orta düzeyde bir etkiye sahip oldukları söylenebilir (p <0.05). SC-CO2 metodu ile elde edilen fındık ekstraktının toplam fenolik içeriği ile maserasyon ile elde edilen fındık ekstraktı arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir (p <0.05). Sonuç olarak, Tombul tipi fındıkların ekstraksiyonu için SC-CO2 tekniğinin, geleneksel bir yöntem olan maserasyon tekniğine kıyasla daha faydalı ve uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

In this study, Tombul type hazelnuts (Corylus avellana L.) were extracted by supercritical carbondioxide (SC-CO2) extraction and maceration method. The extraction yielded in 8.5% by SC-CO2 extraction when 0.84% by maceration. Extracted hazelnuts were analyzed by Dynamic Headspace Analysis/Gas Chromatography-Mass Spectrometry and 24 volatile compounds were detected after SC-CO2 method while 41 compounds were detected after maceration. Flavour and antioxidant value preserved Hazelnut extract by SC-CO2 technique showed better radical scavenging ability in 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) than the one by maceration. Antioxidant activities of the extracts obtained by SC-CO2 (12.35±0.06 μg/mL) and by maceration (8.79±0.23 μg/mL) had a medium impact compared with the synthetic antioxidant standards (P< 0.05). No significant difference was observed between the total phenolic contents of the hazelnut extracts obtained by SC-CO2 method and by maceration (P < 0.05). As a result, SC-CO2 technique for extraction of Tombul type hazelnuts was concluded to be more beneficial and suitable compared to maceration technique.