Lider Üye Etkileşimi ve Çatışma Yönetim Stili İlişkisi: Bir Alan Araştırması


Güler M.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.11, no.18, pp.1136-1166, 2019 (Peer-Reviewed Journal)