İnstagram Fenomenlerinin Paylaşımlarındaki Ürün ve Markalara Yönelik Tüketici Tutumlarının İncelenmesi


Nasır S., Kılvan P.

1. Ulusal Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi, İzmir, Turkey, 22 - 24 October 2020, pp.16-17

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.16-17
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: İnstagram günümüzde popülerliğini oldukça artırmış, görsel içeriklerin yoğun olduğu ve çok sayıda kullanıcının yer aldığı bir sosyal medya mecrasıdır. Bu mecrada ünlü olan kişilerin, diğer bir ifade ile fenomenlerin tüketicileri etkiledikleri algısı mevcuttur. Bu nedenle işletmeler İnstagram

fenomenlerinin takipçilerini etkileme yeteneğinden faydalanarak ürün ve markalarını çok sayıda tüketiciye ulaştırmak istemektedirler.

Amaç: Araştırmanın amacı, tüketicilerin İnstagram fenomenlerine ilişkin tutumlarını ortaya çıkarmaktır.

Yöntem: Araştırmada tesadüfi örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veriler online anket üzerinden elde edilmiştir. Ankete 18-24 yaş aralığında 650 kişi katılmış olup bunlardan İnstagram kullanmayan 23 kişinin cevapları analize dahil edilmemiştir. Dolaysıyla 627 anket analize tabi tutulmuştur. Veri analizi SPSS 21.0 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Yapılan analizler sonucu anket ifadelerinden bazıları çıkarılmıştır. Daha sonra verilere faktör analizi uygulanmıştır. Son olarak kümeleme analizi yapılmıştır.

Bulgular: Çalışmanın bulgularına göre İnstagram fenomenlerinin ürün ve marka hakkındaki paylaşımlarına karşı tüketici tutumları olumlu değildir. Kümeleme analizi sonucunda 3 küme oluşmuştur. Bu kümelerin özellikleri belirlenerek, pazarlama yöneticilerine ve araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur.