İşveren Bakımından Fesih Sebebi Olarak İşçinin Sosyal Medya Kullanımları


Creative Commons License

Çalışkan Yıldırım A., Uğur Ö.

İstanbul Hukuk Mecmuası, vol.80, no.4, pp.1169-1222, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

With the widespread use of the Internet, the effect of workers using social media on the employer’s right to terminate has become more and more controversial. As a matter of fact, in some cases, it is quite difficult to determine the existence of the right of termination and the type of termination. For this reason, this study is an attempt to examine the issue of the employees’ use of social media as a reason for termination by the employer by taking relevant judicial decisions into account. In our study, the concept of social media was first examined in terms of its definition and usage types. After that, the employer’s authority to regulate the employee’s use of social media and its limits has been reviewed. Finally, the employee’s use of social media has been evaluated in detail. In this context, this is an examination into various factors that may affect the employer’s right to terminate and what should be taken into account during the termination process.  Moreover, the legitimacy of the employers’ access to employees’ social media use has been discussed.

İnternet kullanımının yaygınlaşması ile işçilerin sosyal medya kullanımlarının işverenin fesih hakkına etkisi daha fazla gündeme gelmektedir. Nitekim fesih hakkının varlığı ve fesih türünün belirlenmesi bazı hallerde oldukça güçtür. Bu nedenle ilgili yargı kararlarına da yer verilerek, bir fesih sebebi olarak işçilerin sosyal medya kullanımları incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmamızda öncelikle sosyal medya kavramı, tanım ve kullanım şekilleri bakımından incelenmiştir. İkinci olarak, işverenin işçinin sosyal medya kullanımlarına ilişkin düzenleme yetkisinin kullanım şekilleri ve sınırlarına yer verilmiştir. Üçüncü ve son kısımda ise işçinin sosyal medya kullanımları işverenin fesih hakkı bakımından ayrıntılı şekilde değerlendirilmiştir. Bu başlık altında işverenin fesih hakkına etkisi olduğu düşünülen ve değerlendirme aşamasında dikkate alınması gereken çeşitli unsurlar irdelenmiştir. Ayrıca işverenin işçinin sosyal medya kullanımlarına erişiminin hukuka uygunluğu tartışılmıştır