Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Eruopean Union's Irregular Migration "Paradox":The Case of Turkey-EU Readmission Agreement

Turkish Migration Conference, Vienna, Austria, 12 - 15 July 2016, pp.33-34

Involuntarily Immobility of Illegal Migrants In Construction of Panopticon Europe

6th International Conference of Political Economy, New Socioeconomic Perspectives, Social Movements and Actors, Kocaeli, Turkey, 25 - 26 September 2014, pp.90

İRAN NÜKLEER PROGRAMI, MUHTEMEL SENARYOLAR VE TÜRKİYE’NİN DENGE POLİTİKASI ÇABALARI

II. Bölgesel sorunlar ve Türkiye sempozyumu: ''yönetim-ticaret-siyaset'', Kahramanmaraş, Turkey, 1 - 02 October 2012, pp.89-95

Books & Book Chapters

AB ve Göç

in: Göç, Disiplinlerarası Bakış açısıyla, Arda Özkan,Gülşah Taşçı, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.319-355, 2021

Türkiye Kosova İlişkileri

in: Soğuk Savaş Sonrası Türkiye'nin Balkanlar Siyaseti, Yürür P., Özkan A. , Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.151-189, 2017

"Tanrı'nın Eli"nin Avrupa'ya Dokunuşu (!): Büyük Savaş Çağında ABD'nin Zamansız Hegemonya Girişimi ve "Tarihin Vetosu"

in: Birinci Dünya Savaşı'nı Anlamak: Uluslar arası İlişkiler Teorileri Çerçevesinden Analizler, Gülboy B., Akkuş B., Editor, Milenyum Yayınları, İstanbul, pp.51-101, 2017

European Union’s Irregular Migration “Paradox”: The Case of EUTurkey Readmission Agreement

in: Turkish Migration 2016 Selected Papers, Eroğlu D., Cohen Jeffrey H., Sirkeci İ., , Editor, Transnational Press London, Londra, pp.31-39, 2016

Brezilya'nın Demokratikleşme Süreci: Gelenek ile Değişim Karnavalı

in: Latin Amerika Siyaseti Geçiş Sürecinde Başkanlık Sistemleri: Meksika-Arjantin-Brezilya-Şili, Alkan H. , Editor, Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara, pp.105-147, 2016