Prof.Ferda YERDELEN TATOĞLU


Faculty of Economics, Department of Econometrics

Department of Operations Research


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Econometrics

Metrics

Publication

80

Citation (WoS)

4

Citation (Scopus)

4

H-Index (WoS)

1

H-Index (Scopus)

1

Project

4

Thesis Advisory

4

Open Access

98
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2001 - 2005

2001 - 2005

Doctorate

Istanbul University, Sosyal Bilimler, Ekonometri, Turkey

1998 - 2001

1998 - 2001

Postgraduate

Istanbul University, Sosyal Bilimler, Ekonometri, Turkey

1994 - 1998

1994 - 1998

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Economics, Ekonometri, Turkey

Dissertations

2005

2005

Doctorate

Sermaye Piyasası'nda Riskin Sınırlı Bağımlı Değişkenli Panel Veri Modelleri İle Analizi

Istanbul University, Sosyal Bilimler, Ekonometri

2001

2001

Postgraduate

Dağıtılmış Gecikmeli Modellerin Analizi ve Firma Verilerine Uygulanması Sustainable Development

Istanbul University, Sosyal Bilimler , Ekonometri

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Econometrics

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Professor

Istanbul University, Faculty Of Economics, Department Of Econometrics

2011 - 2017

2011 - 2017

Associate Professor

Istanbul University, Faculty Of Economics, Department Of Econometrics

2006 - 2011

2006 - 2011

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty Of Economics, Department Of Econometrics

1999 - 2006

1999 - 2006

Research Assistant

Istanbul University, Faculty Of Economics, Department Of Econometrics

Managerial Experience

2010 - Continues

2010 - Continues

Program Koordinatörü

Istanbul University, Faculty Of Economics, Department Of Econometrics

Courses

Doctorate

Doctorate

Panel Veri Analizi II

Undergraduate

Undergraduate

Panel Veri Analizi

Postgraduate

Postgraduate

Panel Zaman Serileri Analizi

Undergraduate

Undergraduate

Kantitatif İktisat I

Undergraduate

Undergraduate

Kantitatif İktisat II

Postgraduate

Postgraduate

Uzmanlık Alan Dersi

Undergraduate

Undergraduate

Panel Veri Analizi

Postgraduate

Postgraduate

Panel Veri Analizi

Undergraduate

Undergraduate

Yatay Kesit Veri Analizi

Postgraduate

Postgraduate

Uygulamalı Ekonometri

Postgraduate

Postgraduate

Ekonometri

Doctorate

Doctorate

Panel Veri Analizi

Doctorate

Doctorate

İleri Panel Zaman Serileri Analizi

Doctorate

Doctorate

İleri Panel Veri Analizi

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2021

2021

Occurrence of turnig points on environmental kuznets curve: Sharp breaks or smooth shifts?

Tatoğlu F. , POLAT B.

JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, vol.317, 2021 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

2004

2004

Türkiye Ekonomisi’nde 1985-1990 ve 1996 Dönemlerinde Ekonomik Yapı Değişikliklerinin Input-Output Tabloları Yardımıyla Analizi

TATOĞLU F.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, vol.54, no.1, pp.267-291, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

2002

2002

Granger Causality Between Stock Returns and Trading Volume: Evidence from an Emerging Market

ALTAY E. , TATOĞLU F.

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, vol.5, pp.105-118, 2002 (National Refreed University Journal)

2002

2002

Gecikmeli Modellerde Spline Fonksiyon Kullanımı

TATOĞLU F.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, vol.52, no.2, pp.47-64, 2002 (National Refreed University Journal)

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Customer churn analysis in banking sector: Evidence from explainable machine learning models

Guliyev H., Yerdelen Tatoğlu F.

Journal Of Applied Microeconometrics, vol.1, no.2, pp.85-99, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

2021

2021

Fiscal competition and public expenditure composition in the era of globalization: Panel data analysis

Akkaya Ş. , Yerdelen Tatoğlu F. , Bakkal U.

Theoretical and Applied Economics, no.1, pp.167-182, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

2020

2020

Gelir Eşitsizliği ile Enflasyon İlişkisinin Gelişmişlik Düzeyine Göre Heterojen Panel Veri Modelleri ile Analizi

Emek Ö. F. , Yerdelen Tatoğlu F.

SGD Sosyal Güvenlik Dergisi, vol.10, no.2, pp.301-312, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2019

2019

Spatial Three-Dimensional Panel Gravity Model for International Trade in Eurozone

YERDELEN TATOĞLU F.

Empirical Economics Letters, vol.18, pp.10-20, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Turizm Talebinin Panel Çekim Modeli Çerçevesinde Analizi

GÜL H., YERDELEN TATOĞLU F.

Turizm Akademik Dergisi, vol.6, no.1, pp.1, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

Çevresel Kuznets Eğrisinin Çok Boyutlu Panel Veri Modelleri ile Analizi

Yerdelen Tatoğlu F., İçen H.

Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi, vol.3, no.1, pp.26-38, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Avrupa Ülkelerinde Okun Yasasının Çok Boyutlu Panel Veri Modelleri ile Analizi

YERDELEN TATOĞLU F.

Yönetim ve Çalışma Dergisi, vol.1, no.1, pp.43-56, 2017 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

Determining the Factors that Effect the Net Migration Rate in Turkey with Ordered Panel Logit Regression Analysis

YERDELEN TATOĞLU F.

Doğuş University Journal, vol.18, no.1, pp.1-17, 2017 (Journal Indexed in ESCI)

2016

2016

3 Boyutlu Sabit ve Tesadüfi Etkili Panel Veri Modellerinin Tahmini İçin Çeşitli Yaklaşımlar

YERDELEN TATOĞLU F.

Eurasian Econometrics, Statistics and Empirical Economics Journal, vol.2016, no.5, pp.60-70, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

İktisadi Büyüme ve Yabancı Sermaye Yatırımları Arasındaki İlişkinin Panel Eşanlı Denklem Sistemleri Yardımıyla İncelenmesi

YERDELEN TATOĞLU F.

Avrasya Bilimler Akademisi İşletme ve İktisat Dergisi, no.6, pp.15-24, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2011

2011

Testing Income Convergence Among OECD Countries Using TAR Panel Unit Root Test

TATOĞLU F.

The Emprical Economics Letters, vol.10, no.6, pp.613-621, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

2011

2011

The Relationships between the Human Capital Investment and Economic Growth: A Panel Error Correction Model

TATOĞLU F.

Journal of Economic and Social Research, no.13, pp.77-90, 2011 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2011

2011

The Long and Short Run Effects between Unemployment and Economic Growth in Europe

TATOĞLU F.

Dogus University Journal, vol.12, no.1, pp.99-113, 2011 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

2010

2010

Factors Affecting Credit Card Uses: Evidence from Turkey Using Logit Model

TUNALI H. , Yerdelen Tatoğlu F.

European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, no.23, pp.87-101, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

2010

2010

The Analysis of Factors Affecting Invesment Choices Of Household in Turkey with Multinomial Logit Model

TUNALI H. , Yerdelen Tatoğlu F.

International Research journal of Finance and Economics, no.40, pp.186-202, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

2010

2010

Retrospective Statistical Analysis of the Children Have Positive Gastroesophageal Reflux Scintigraphy

TATOĞLU F. , Tatoğlu M. T.

Turkish Journal of Nukleer Medicine, no.19, pp.138-147, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

Reel Efektif Döviz Kurunun Durağanlığının Yapısal Kırılmalı Panel Birim Kök Testleri Kullanılarak Sınanması

TATOĞLU F.

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, no.10, pp.310-323, 2009 (International Refereed University Journal)

2007

2007

Satın Alma Gücü Paritesi Teorisinin Uzun Dönemde Geçerliliğinin Panel Birim Kök Testleri İle Sınanması

TATOĞLU F.

İstatistik Araştırma Dergisi, vol.3, no.4, pp.65-74, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

2006

2006

İMKB’de Firma Büyüklüğü Anomalisinin Panel Veri Modelleri İle Analizi

TATOĞLU F.

Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, no.49, pp.163-184, 2006 (National Refreed University Journal)

2003

2003

1995-2001 Döneminde Türkiye Ekonomisi’nde İç Borç Stoku İle Faiz Oranı İlişkisinin Analizi

YILMAZ S. , YERDELEN TATOĞLU F.

Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, vol.42, pp.49-66, 2003 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Analysis of Renewable Energy Consumption with Asymmetric Panel Data Models

İçen H. , Yerdelen Tatoğlu F.

20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 14 February 2020, pp.120-121 Sustainable Development

2018

2018

Avrupa Ülkelerinde NUTS2 Düzeyinde Okun Yasasının Heterojen Çok Boyutlu Panel Veri Modelleri İle Analizi

YERDELEN TATOĞLU F., İÇEN H.

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.44-46

2018

2018

MGPPML Estimator for Heterogenous Multi-dimensional Panel Gravity Model

Yerdelen Tatoğlu F. , Gündüz H. İ.

18. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.100-102

2018

2018

Boostrap Hausman Test for Poolability for Large N Panel Data Models: Monte Carlo Analysis

Gündüz H. İ. , Yerdelen Tatoğlu F.

18. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.118-121

2018

2018

Avrupa Ülkelerinde Çevresel Kuznets Eğrisinin Geçerliliği: Mekansal Panel Veri Analizi

KAYA G., YERDELEN TATOĞLU F.

2. Ulusal Safranbolu Ekonomi Ögrencileri Kongresi, Karabük, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.1

2018

2018

The Relationship Between Tourism Revenues and Economic Growth in Mediterranean Countries: Panel Error Correction Model Analysis

Gündüz H. İ. , Yerdelen Tatoğlu F.

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conferences, Tekirdağ, Turkey, 24 - 25 March 2018, vol.1, no.3, pp.748-749 Sustainable Development

2018

2018

Is Convergence in Health Expenditures Valid for OECD Countries? Second Generation Panel Unit Root Tests

Gündüz H. İ. , Yerdelen Tatoğlu F.

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conferences, Tekirdağ, Turkey, 24 - 25 March 2018, vol.1, no.3, pp.748-749

2017

2017

BOOTSTRAP CROSS-SECTION DEPENDENCY CDP TEST FOR PANEL DATA MODELS: MONTE CARLO ANALYSIS

Gündüz H. İ. , Yerdelen Tatoğlu F.

XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2017, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.23

2017

2017

DETERMINATION OF EDUCATIONAL DEMAND DETERMINANTS IN TURKEY USING SPATIAL PANEL TOBIT MODEL

Tatlı S., Gündüz H. İ. , Yerdelen Tatoğlu F.

18th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.61

2017

2017

SECOND GENERATION PANEL UNIT ROOT AND COINTEGRATION TESTS AND PANEL ERROR CORRECTION MODEL: ENVIRONMENTAL KUZNET CURVE

Gündüz H. İ. , Yerdelen Tatoğlu F.

18th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.75

2016

2016

Bölgelerin (NUTS-2) Verdiği Göçü Etkileyen Faktörlerin Mekansal Ekonometrik Analizi

Tatlı S., YERDELEN TATOĞLU F.

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sivas, Turkey, 2 - 04 June 2016, pp.125-127

2016

2016

3-Dimensional Fixed And Random Effects Panel Data Models: Monte Carlo Analysis

Gündüz H. İ. , Yerdelen Tatoğlu F.

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sivas, Turkey, 2 - 04 June 2016, pp.133-134

2016

2016

Çok Boyutlu Doğrusal Panel Veri Modellerinin Tahmini: Çeşitli Yaklaşımlar

YERDELEN TATOĞLU F.

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sivas, Turkey, 2 - 04 June 2016, pp.207-208

2015

2015

Fixed or Random Heterogeneous Panel Data Models: Hausman Test and Monte Carlo Analysis

Yerdelen Tatoğlu F. , Gündüz H. İ.

16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Arastırması ve Istatistik Sempozyumu, Edirne, Turkey, 8 - 10 May 2015, pp.1-25

2008

2008

Poverty Reduction as a Global Public Goods

Kirmanoğlu H., TATOĞLU F.

7th International Conference of the MEEA, Kıbrıs, Cyprus (Kktc), 18 - 21 August 2008, pp.1-15 Sustainable Development

Books & Book Chapters

2021

2021

Panel Veri Modelleri: Sağlık Göstergeleri İle Gelir ve Gelir Eşitsizliği Arasındaki İlişkinin Analizi

Yerdelen Tatoğlu F.

in: Sağlık Verileri İle Uygulamalı Mikro Ekonometri, Ebru Çağlayan Akay,Özge Korkmaz, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.391-433, 2021

2020

2020

Ekonometri Stata Uygulamalı

Yerdelen Tatoğlu F.

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2020

2020

2020

COVID-19 Pandemisinin İstatistiki ve Ekonometrik Analizi

Göktaş Ö. , Yerdelen Tatoğlu F.

in: Sorularla COVID-19 Pandemisi Sosyal, Siyasi, Ekonomik Ve Mali Boyutları, Prof.Dr.Nazan Susam, Editor, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, pp.233-266, 2020 Sustainable Development

2020

2020

The Effects of the Covid-19 Fiscal Measures on Economic Variables: An Analysis Across Countries and Country Groups

Susam N. , Yerdelen Tatoğlu F.

in: The Covid-19 Pandemic Global Risks and Uncertainties, Nazan Susam, Editor, Istanbul University Press, İstanbul, pp.95-114, 2020 Sustainable Development

2020

2020

The Effects of the Covid-19 Fiscal Measures on Economic Variables: An Analysis Across Countries and Country Groups

SUSAM N., YERDELEN TATOĞLU F.

in: The Covid-19 Pandemic Global Risks and Uncertainties, Susam, Nazan, Editor, Istanbul University Press, İstanbul, pp.95-114, 2020

2019

2019

Heterogenous Multi-Dimensional Panel Data Models: Okun’s Law for NUTS2 Level in Europe

YERDELEN TATOĞLU F. , İÇEN H.

in: Selected Topics in Applied Econometrics, Çağlayan Akay E., Korkmaz Ö., Editor, Peter Lang Gmbh, Berlin, pp.31-45, 2019

2018

2018

İyi Yönetişim İle İktisadi Büyüme Arasındaki İlişkinin Panel Granger Nedensellik Analizi

YERDELEN TATOĞLU F. , Benli F.

in: Siyasal, Ekonomik ve Entelektüel Boyutlarıyla İyi Yönetişim, Karakaş M., Karatepe S., Benli F., Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.1, 2018 Sustainable Development

2017

2017

Crowding-Out Effect in the European Union and Candidate Country Turkey: Panel Causality Analysis

YILMAZ B. E. , YERDELEN TATOĞLU F. , Ataer S.

in: Handbook of Research on Global Enterprise Operations and Opportunities, Khosrow-Pour, M. , Editor, Igı Global Publications, Washington, pp.186-196, 2017

2017

2017

Financing Economic Growth by Dual Banking in Maleysia: Empirical Evidence

Akyol M., YERDELEN TATOĞLU F. , USTAOĞLU M.

in: Balancing Islamic and Conventional Bankingfor Economic Growth, Ustaoğlu M., İncekara A, Editor, Palgrave Macmillan, Cham, pp.69-84, 2017 Sustainable Development

2017

2017

Economic Development and Financing in a Hydrocarbon Economy: Qatar

Ustaoğlu M. , Yılmaz S., Yerdelen Tatoğlu F.

in: Balancing Islamic and Conventional Banking for Economic Growth, Ustaoğlu M.,İncekara A, Editor, Palgrave Macmillan, London , New York, pp.103-117, 2017 Sustainable Development

2017

2017

The Turkish Economy and Financing Growth by Dual Banking: Empirical Evidence

Yerdelen Tatoğlu F. , Tunalı H. , Ustaoğlu M.

in: Balancing Islamic and Conventional Banking for Economic Growth, Ustaoğlu M.,İncekara A, Editor, Palgrave Macmillan, London , New York, pp.47-68, 2017 Sustainable Development

2017

2017

Economic Development and Financing in a Hydrocarbon Economy: Qatar

Ustaoğlu M., Yılmaz S., Yerdelen Tatoğlu F.

in: Balancing Islamic and Conventional Banking for Economic Growth, Ustaoğlu M.,İncekara A, Editor, Palgrave Macmillan, London , New York, pp.103-117, 2017 Sustainable Development

2017

2017

A Quantitative Reassesment of the Dual-Banking Growth Nexus in Indonesia: Comperative Analysis

Levent A., Ustaoğlu M., Yerdelen Tatoğlu F.

in: Balancing Islamic and Conventional Banking for Economic Growth, Ustaoğlu M.,İncekara A, Editor, Palgrave Macmillan, London , New York, pp.85-102, 2017 Sustainable Development

2017

2017

Financing Economic Growth by Dual Banking in Maleysia: Empirical Evidence

Akyol M., Yerdelen Tatoğlu F. , Ustaoğlu M.

in: Balancing Islamic and Conventional Banking for Economic Growth, Ustaoğlu M.,İncekara A, Editor, Palgrave Macmillan, London , New York, pp.69-84, 2017 Sustainable Development

2017

2017

The Turkish Economy and Financing Growth by Dual Banking: Empirical Evidence

Yerdelen Tatoğlu F. , Tunalı H. , Ustaoğlu M.

in: Balancing Islamic and Conventional Banking for Economic Growth, Ustaoğlu M.,İncekara A, Editor, Palgrave Macmillan, London , New York, pp.47-68, 2017 Sustainable Development

2017

2017

The Turkish Economy and Financing Growth by Dual Banking: Empirical Evidence

YERDELEN TATOĞLU F. , TUNALI H. , USTAOĞLU M.

in: Balancing Islamic and Conventional Banking for Economic Growth, Ustaoğlu M., İncekara A, Editor, Palgrave Macmillan, Cham, pp.47-68, 2017 Sustainable Development

2017

2017

A Quantitative Reassessment of the Dual-Banking Growth Nexus in Indonesia: Comperative Analysis

Levent A., Ustaoğlu M. , Yerdelen Tatoğlu F.

in: Balancing Islamic and Conventional Banking for Economic Growth, Ustaoğlu M.,İncekara A, Editor, Palgrave Macmillan, London , New York, pp.85-102, 2017 Sustainable Development

2017

2017

Economic Development and Financing Growth in a Hydrocarbon Economy..Qatar

YILMAZ S. , YERDELEN TATOĞLU F. , USTAOĞLU M.

in: Balancing Islamic and Conventional Banking for Economic Growth, Murat USTAOGLU, Ahmet İNCEKARA, Editor, Palgrave Macmillan, Cham, pp.103-117, 2017 Sustainable Development

2016

2016

Kantitatif İktisat

Gökçen A., YERDELEN TATOĞLU F.

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2016

2015

2015

The Analysis of 2008 Global Crisis in Terms of the Sustainability of Public Debt Stock and Budget Deficits of PIIGS Countries Panel Data Analysis

Yılmaz B. E. , Yerdelen Tatoğlu F. , Ataer S.

in: Handbook of Research on Behavioral Finance and Investment Strategies: Decision Making in the Financial Industry, Copur Z., Editor, IGI Global Publications, Washington, pp.329-336, 2015 Creative Commons License

2014

2014

Modeling Islamic Finance and Inclusive Growth for Emerging Markets: Evidence from Turkey and Malaysia

İncekara A. , Ustaoğlu M. , Yerdelen Tatoğlu F.

in: Islamic Finance Alternatives for Emerging Economies Empirical Evidence from Turkey, Ustaoğlu M.,İncekara A., Editor, Palgrave Macmillan, London , New York, pp.74-94, 2014

2013

2013

İleri Panel Veri Yöntemleri

YERDELEN TATOĞLU F.

in: Ekonometriye Giriş Modern Yaklaşım Cilt 2 (Introductory Econometrics – A Modern Approach), Çağlayan E., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.481-505, 2013

2013

2013

Tanımlama ve Veri Sorunları

YERDELEN TATOĞLU F.

in: Ekonometriye Giriş Modern Yaklaşım Cilt 1 (Introductory Econometrics – A Modern Approach, Çağlayan E., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.300-337, 2013

2013

2013

Matematiksel İstatistiğin Temelleri

YERDELEN TATOĞLU F.

in: Ekonometriye Giriş Modern Yaklaşım Cilt 1, (Introductory Econometrics – A Modern Approach, Çağlayan E., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.462-494, 2013

2013

2013

Değişen Varyans

YERDELEN TATOĞLU F.

in: Ekonometriye Giriş Modern Yaklaşım Cilt 1 (Introductory Econometrics – A Modern Approach), Çağlayan E., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.264-299, 2013

2013

2013

Temel Matematik Kuralları

YERDELEN TATOĞLU F.

in: Ekonometriye Giriş Modern Yaklaşım Cilt 1, (Introductory Econometrics – A Modern Approach, Çağlayan E., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.443-461, 2013

2012

2012

Erzincan Ekonomisi 2023 Vizyonu, (KUDEKA)

İNCEKARA A. , YERDELEN TATOĞLU F.

İktisadi Araştırmalar Vakfı, İstanbul, 2012

2012

2012

İleri Panel Veri Analizi (4. Baskı 2020)

Tatoğlu F.

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2012

2012

2012

Panel Veri Ekonometrisi (5. Baskı 2020)

Tatoğlu F.

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2012

Supported Projects

2011 - 2012

2011 - 2012

Erzincan Ekonomisi 2023 Vizyonu

Project Supported by Other Official Institutions

YERDELEN TATOĞLU F.

Activities in Scientific Journals

2015 - Continues

2015 - Continues

Eurasian Eononometrics, Statistics and Emprical Economics Journal

Editor

2014 - Continues

2014 - Continues

Eurasian Business & Economics Journal

Editor

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2005 - Continues

2005 - Continues

Ekonometri Derneği

Member

Awards

May 2007

May 2007

Satın Alma Gücü Paritesinin Uzun Dönemde Geçerliliğinin Yapısal Kırılmalı Panel Birim Kök Testleri Kullanılarak Sınanması

Türkiye 8. Ekonometri ve İstatistik KongresiCongress and Symposium Activities

12 February 2020 - 14 February 2020

12 February 2020 - 14 February 2020

20th International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistic

Attendee

Ankara-Turkey

12 February 2020 - 14 February 2020

12 February 2020 - 14 February 2020

20th International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistic

Session Moderator

Ankara-Turkey

01 October 2018 - 01 October 2018

01 October 2018 - 01 October 2018

19th International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistic

Attendee

Antalya-Turkey

01 October 2018 - 01 October 2018

01 October 2018 - 01 October 2018

19th International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistic

Session Moderator

Antalya-Turkey

01 October 2018 - 01 October 2018

01 October 2018 - 01 October 2018

International Conference on Data Science and Applications

Attendee

Yalova-Turkey

01 November 2017 - 01 November 2017

01 November 2017 - 01 November 2017

Icomep

Attendee

İstanbul-Turkey

01 November 2017 - 01 November 2017

01 November 2017 - 01 November 2017

Icomep

Invited Speaker

Yalova-Turkey

01 October 2017 - 01 October 2017

01 October 2017 - 01 October 2017

XVIII. International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics

Attendee

Trabzon-Turkey

01 June 2016 - 01 June 2016

01 June 2016 - 01 June 2016

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics

Attendee

Sivas-Turkey

01 June 2016 - 01 June 2016

01 June 2016 - 01 June 2016

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics

Session Moderator

Sivas-Turkey

01 May 2015 - 01 May 2015

01 May 2015 - 01 May 2015

16th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics

Session Moderator

Edirne-Turkey

01 May 2015 - 01 May 2015

01 May 2015 - 01 May 2015

16th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics

Attendee

Edirne-Turkey

01 September 2014 - 01 September 2014

01 September 2014 - 01 September 2014

3th Istanbul Conference of Economics and Finance

Attendee

İstanbul-Turkey

01 May 2011 - 01 May 2011

01 May 2011 - 01 May 2011

12th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics

Attendee

Denizli-Turkey

01 May 2010 - 01 May 2010

01 May 2010 - 01 May 2010

Türkiye 11. Ekonometri ve İstatistik Kongresi,

Attendee

Sakarya-Turkey

01 May 2009 - 01 May 2009

01 May 2009 - 01 May 2009

Türkiye 10. Ekonometri ve İstatistik Kongresi

Attendee

Erzurum-Turkey

01 May 2007 - 01 May 2007

01 May 2007 - 01 May 2007

Türkiye 8. Ekonometri ve İstatistik Kongresi

Attendee

Malatya-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 4

h-index (WOS): 1

Announcements & Documents

Ekonometri (Uygulama-Yatırım)
Lecture Note
12/23/2019

İktisat Politikası ABD

Yatırım.WF1 Creative Commons License

Yatay Kesit Veri Analizi (Veri2)
Other
12/14/2019

Yatay Kesit Veri Analizi

weight1.dta Creative Commons License

Yatay Kesit Veri Analizi (Veri1)
Other
12/14/2019

Ekonometri Bölümü 7. YY

state_summary_of_business04.dta Creative Commons License

Yatay Kesit Veri Analizi (Çıktı 7-17.12.2019)
Lecture Note
12/14/2019
Yatay Kesit Veri Analizi (Çıktı 6-16.12.2019)
Lecture Note
12/14/2019
Uygulamalı Ekonometri (ÖDEV)
Lecture Note
12/14/2019
Uygulamalı Ekonometri (ÖDEV-veri seti)
Lecture Note
12/14/2019
Ekonometri (Seri 5)
Lecture Note
12/14/2019

İktisat Politikası ABD Yüksek Lisans

Heteroskedasite.pdf Creative Commons License

ithalat-GSMH (seri 5)
Lecture Note
12/14/2019

İstanbul Üniversitesi İktisat Politikası ABD Yüksek Lisans

gsmh-ithalat(1971-2002).WF1 Creative Commons License

Panel Veri Ekonometrisi (Seri 7)
Lecture Note
12/14/2019

Ekonometri ABD. Yüksek Lisans-Doktora

Çok boyutlu panel.pdf Creative Commons License

Uygulamalı Ekonometri (Seri 5)
Lecture Note
12/14/2019
Panel Veri Ekonometrisi (Seri 6)
Lecture Note
12/12/2019

Ekonometri ABD Yüksek Lisans Doktora

7.pdf Creative Commons License

Yatay Kesit Veri Analizi (Çıktı 5-10.12.2019)
Lecture Note
12/10/2019
GSMH-ithalat (Seri 4)
Lecture Note
12/9/2019

İstanbul Üniversitesi İktisat Politikası ABD Yüksek Lisans

 

seri+7 (1).wf1 Creative Commons License

Ekonometri (Seri 4)
Lecture Note
12/9/2019

İktisat Politikası ABD Yüksek Lisans

Seri+7 (1).pdf Creative Commons License

Ekonometri (Seri 3)
Lecture Note
12/9/2019
Uygulamalı Ekonometri (Seri 6)
Lecture Note
12/4/2019
Yatay Kesit Veri Analizi (Çıktı 4-03.12.2019)
Lecture Note
12/4/2019
GSMH-DT-PA-TEFE
Lecture Note
12/3/2019

İktisat Politikası ABD Yüksek Lisans

GSMH-DT-PA-TEFE (2).xlsx Creative Commons License

Uygulamalı Ekonometri (Seri 5)
Lecture Note
11/28/2019
Panel Veri Ekonometrisi (Seri 5)
Lecture Note
11/28/2019

Ekonometri Yüksek Lisans-Doktora

6.pdf Creative Commons License

Ekonometri (ihracat-gsmh-dk)
Lecture Note
11/25/2019

İstanbul Üniversitesi İktisat Politikası ABD YL

ihracat-gsmh-dk.WF1 Creative Commons License

Ekonometri (Seri 2)
Lecture Note
11/25/2019

İstanbul Üniversitesi İktisat Politikası ABD YL

EKONOMETRİ (Seri 2).pdf Creative Commons License

Ekonometri (Stata Uygulamalı-Bilgisayar Uygulaması-Çıktı)
Lecture Note
11/14/2019

İktisat BD Doktora

Çıktı.docx Creative Commons License

Yatay Kesit Veri Analizi (Çıktı 3-12.11.2019)
Lecture Note
11/12/2019
Panel Veri Ekonometrisi (Seri 4)
Lecture Note
10/30/2019

Ekonometri ABD Yüksek Lisans-Doktora

Panel Veri Ekonometrisi-Seri 4.pdf Creative Commons License

Uygulamalı Ekonometri (Seri 4)
Lecture Note
10/30/2019
Panel Veri Ekonometrisi (Seri 3)
Lecture Note
10/23/2019

Ekonometri ABD Yüksek Lisans-Doktora

3 (2).pdf Creative Commons License

Uygulamalı Ekonometri (Seri 3)
Lecture Note
10/23/2019
Yatay Kesit Veri Analizi (Çıktı 2-22.10.2019)
Lecture Note
10/23/2019
Yatay Kesit Veri Analizi (Veri-22.10.2019)
Other
10/23/2019
Ekonometri (GSMH-PA)
Lecture Note
10/23/2019

İstanbul Üniversitesi İktisat Politikası ABD YL

gsmh-pa.wf1 Creative Commons License

Ekonometri (gıda harcamaları-gelir)
Lecture Note
10/23/2019

İstanbul Üniversitesi İktisat Politikası ABD YL

gıdaharc-gelir.wf1 Creative Commons License

Ekonometri (Çıktı 1)
Lecture Note
10/23/2019

İstanbul Üniversitesi İktisat Politikası ABD YL

Çıktı 1(27.02.2017).docx Creative Commons License

Çin
Other
10/23/2019

İktisa BD-Doktora

çin-veriler.dta Creative Commons License

Uygulamalı Ekonometri (Seri 2)
Lecture Note
10/23/2019
Panel Veri Ekonometrisi (Seri 2)
Lecture Note
10/9/2019

Ekonometri ABD Yüksek Lisans-Doktora

2.pdf Creative Commons License

Yatay Kesit Veri Analizi (Çıktı 1-08.10.2019)
Lecture Note
10/8/2019
Panel Veri Ekonometrisi (Seri 1)
Lecture Note
9/25/2019

Ekonometri ABD Yüksek Lisans-Doktora

1.pdf Creative Commons License

Uygulamalı Ekonometri (Seri 1)
Lecture Note
9/25/2019
Ekonometri (Seri 1)
Lecture Note
9/22/2019

İktisat Politikası ABD

EKONOMETRİ (Seri 1).pdf Creative Commons License

Ekonometri-Tablolar
Lecture Note
9/22/2019
BOŞ
Other
9/22/2019
BOŞ
Other
9/22/2019
Panel VAR ve Nedensellik
Lecture Note
5/23/2019

Ekonometri ABD Yüksek Lisans - Doktora

5 (1).pdf Creative Commons License

Panel Hata Düzeltme Modeli
Lecture Note
5/23/2019

Ekonometri ABD Yüksek Lisans - Doktora

6-Y.pdf Creative Commons License

Panel Veri Analizi-Çıktı 10
Lecture Note
5/14/2019

Ekonometri Bölümü 8. YY

Çıktı 10.pdf Creative Commons License

Panel Eşbütünleşme
Lecture Note
5/9/2019

Ekonometri ABD Yüksek Lisans-Doktora

5-Y.pdf Creative Commons License

Panel Veri Analizi-Çıktı 9
Lecture Note
5/9/2019

Ekoonometri Bölümü 8. YY

Çıktı 8.pdf Creative Commons License

Panel Veri Analizi-Çıktı 8
Lecture Note
5/9/2019

Ekonometri Bölümü 8. YY

Çıktı 8.pdf Creative Commons License

Panel Veri Analizi-Çıktı 7
Lecture Note
5/9/2019

Ekonometri Bölümü 8. YY

Çıktı 7.pdf Creative Commons License

Panel Veri Analizi-Çıktı 6
Lecture Note
5/7/2019

Ekonometri Bölümü 8. YY

Çıktı 6.pdf Creative Commons License

Panel Veri Analizi-Çıktı 5
Lecture Note
5/7/2019

Ekonometri Bölümü 8. YY

Çıktı 5.pdf Creative Commons License

Panel Veri Ekonometrisi
Lecture Note
4/18/2019

İktisat Bilim Dalı Doktora

Panel Veri Ekonometrisi.pdf Creative Commons License

Panel Birim Kök Testleri-III
Lecture Note
4/18/2019

Ekonometri ABD Yüksek Lisans-Doktora

seri 3.pdf Creative Commons License

Panel Birim Kök Testleri-II
Lecture Note
4/18/2019

Ekonometri ABD Yüksek Lisans-Doktora

seri2.pdf Creative Commons License

Panel Birim Kök Testleri-I
Lecture Note
4/18/2019

Ekonometrir ABD Yüksek Lisans- Doktora

seri1.pdf Creative Commons License

Uygulamalı Ekonometri (Genel Uygulama-Veri)
Lecture Note
4/1/2019

İktisat Politikası ABD YL

lrgdppc-pop-savrat.WF1 Creative Commons License

Uygulamalı Ekonometri (Seri 4 (Veri: vm-pa-tefe))
Lecture Note
4/1/2019

İktisat Politikası ABD

vm-pa-tefe.wf1 Creative Commons License

Uygulamalı Ekonometri (Seri 4 (Veri: ihracat-DK))
Lecture Note
4/1/2019

İktisat Politikası ABD

ihracat-dk.wf1 Creative Commons License

Uygulamalı Ekonometri (Seri 4 (Veri: gsmh-pa-tefe))
Lecture Note
4/1/2019

İktisat Politikası ABD

GSMH-PA-TEFE.wf1 Creative Commons License

Uygulamalı Ekonometri (Seri 4)
Lecture Note
4/1/2019

İktisat Politikası ABD

2- seri 1-1.pdf Creative Commons License

Ugulamalı Ekonometri (Seri 3-Çıktı)
Lecture Note
4/1/2019

İktisat Politikası ABD

eşanlı.docx Creative Commons License

Uygulamalı Ekonometri (Seri 3)
Lecture Note
4/1/2019

İktisat Politikası ABD

2- seri 4.pdf Creative Commons License

Uygulamalı Ekonometri (Seri 3-Veri-ITH-IHR)
Lecture Note
4/1/2019

İktisat Politikası ABD

eşanlı.wf1 Creative Commons License

Uygulamalı Ekonometri (Seri 3-Veri)
Lecture Note
4/1/2019

İktisat Politikası ABD

gölge3.wf1 Creative Commons License

Uygulamalı Ekonometri (Seri 3-Veri-KBT-KBG)
Lecture Note
4/1/2019

İktisat Politikası ABD

dgm.wf1 Creative Commons License

Mekansal Panel Veri Analizi
Lecture Note
3/27/2019

Ekonometri ABD Yüksek Lisans-Doktora

5.pdf Creative Commons License

gocweight1
Lecture Note
3/27/2019
gocweight
Lecture Note
3/27/2019
goc
Lecture Note
3/27/2019
Eşanlı Paneller
Lecture Note
3/21/2019

Ekonometri ABD Yl-Doktora

Eşanlı Paneller.pdf Creative Commons License

Uygulamalı Ekonometri (Seri 3)
Lecture Note
3/18/2019

İktisat Politikası ABD YL

2- seri 3.pdf Creative Commons License

Dinamik Paneller
Lecture Note
3/14/2019

Ekonometri ABD YL-Doktora

8.pdf Creative Commons License

Panel Veri Analizi-Çıktı 4
Lecture Note
3/12/2019

Ekonometri Bölümü 8. YY

Çıktı 4.pdf Creative Commons License

Panel Veri Analizi-En Çok Olabilirlik Tahmincisi
Lecture Note
3/12/2019
Uygulamalı Ekonometri (Seri 2-veri 2)
Lecture Note
3/11/2019

İktisat Politikası ABD

gölge2.wf1 Creative Commons License

Uygulamalı Ekonometri (Seri 2-veri 1)
Lecture Note
3/11/2019

İktisat Politikası ABD

gölge.wf1 Creative Commons License

Uygulamalı Ekonometri (Seri 2)
Lecture Note
3/11/2019

İktisat Politikası ABD

2- seri 2.pdf Creative Commons License

Panel Veri Analizi-Çıktı 3
Lecture Note
3/5/2019

Ekonometri Bölümü 8. YY

Çıktı 3.pdf Creative Commons License

Panel Veri Analizi-Çıktı 2
Lecture Note
2/26/2019

Ekonometri Bölümü 8. YY

Çıktı 2.pdf Creative Commons License

Heterojen Paneller
Lecture Note
2/21/2019

Ekonometri ABD Yüksek Lisans-Doktora

Heterojen Paneller.pdf Creative Commons License

Panel Veri Analizi-Çıktı 1
Lecture Note
2/19/2019

Ekonometri Bölümü 8. YY

Çıktı 1.pdf Creative Commons License

Uygulamalı Ekonometri (Seri 1)
Lecture Note
2/18/2019

İktisat Politikası ABD. Yüksek Lisans

EKONOMETRİ (Seri 4).pdf Creative Commons License

Ekonometri (UN-GDP-GCF)
Lecture Note
12/24/2018

İktisat Politikası YL

UN-GDP-GCF-Türkiye.xlsx Creative Commons License

Yatay Kesit Veri Analizi (13.12.2018)
Lecture Note
12/13/2018
Yatay Kesit Veri Analizi (04.12.2018)
Lecture Note
12/4/2018
Yatay Kesit Veri Analizi (Çıktı-27.11.2018)
Lecture Note
11/27/2018
Yatay Kesit Veri Analizi (ML-do file)
Lecture Note
11/20/2018

Ekonometri Bölümü 7. YY

ML-III.do Creative Commons License

Yatay Kesit Veri Analizi (Çıktı-20.11.2018)
Lecture Note
11/20/2018
Yatay Kesit Veri Analizi-Veri (bwght)
Lecture Note
10/26/2018

Ekonometri Bölümü 7. YY

bwght.xlsx Creative Commons License

Yatay Kesit Veri Analizi-Çıktı (26.10.2018)
Lecture Note
10/26/2018
Ekonometri (Stata Uygulamalı-Veriler-Çin)
Lecture Note
10/25/2018

Ekonometri Doktora

çin-veriler.dta Creative Commons License

Yatay Kesit Veri Analizi-Çıktı (23.10.2018)
Lecture Note
10/23/2018
Yatay Kesit Veri Analizi-Çıktı (16.10.2018)
Lecture Note
10/16/2018

Ekonometri Bölümü 7. YY

Ücret Modeli-Çıktı2.docx Creative Commons License

Yatay Kesit Veri Analizi-Çıktı (09.10.2018)
Lecture Note
10/9/2018