Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2019 XVI. OPTIMA (Organization for the Phyto-Taxonomic Investigation of the Mediterranean Area)

  Katılımcı

  Athens, Yunanistan

 • 2017 2nd International Gazi Pharma Symposium Series (GPSS-2017)

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2016 10th Aegean Analytical Chemistry Days

  Katılımcı

  Çanakkale, Türkiye

 • 2016 22. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT)

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2016 XV. OPTIMA (Organization for the Phyto-Taxonomic Investigation of the Mediterranean Area) Meeting

  Katılımcı

  Montpellier, Fransa

 • 2016 3rd International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2015 XIV.Ulusal Spektroskopi Kongresi

  Katılımcı

  Elazığ, Türkiye

 • 2015 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS)

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2014 8th International Apiales Symposium

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 21. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı

  Katılımcı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2014 2. İlaç Kimyası Kongresi (Üretimi, Teknolojisi, Standardizasyonu)

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2013 11th International Ethnobotany Symposio

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2013 XIV. OPTIMA (Organization for the Phyto-Taxonomic Investigation of the Mediterranean Area) Meeting

  Katılımcı

  Palermo, İtalya

 • 2013 44thWorld Chemistry Congress

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 The 5th Eurasia Congress of Infectious Diseases (EACID)

  Katılımcı

  Tirana, Arnavutluk

 • 2012 20. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2010 19. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı

  Katılımcı

  Mersin, Türkiye

 • 2010 8th European Paleobotany-Palynology Conference

  Katılımcı

  Budapeşte, Macaristan

 • 2009 5th Balkan Botanical Congress

  Katılımcı

  Belgrat, Sırbistan Ve Karadağ

 • 2008 27th Meeting of Dyes in History and Archaeology

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2007 XVII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT)

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2007 7. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi

  Katılımcı

  Malatya, Türkiye

 • 2007 International Symposium 7th Plant Life of South West Asia

  Katılımcı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2006 XVI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT)

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye

Ödüller

 • Ekim 2010 Poster Yarışması Bilimsel Teşvik ödülü

  19.Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT) Bilimsel Kurulu

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 162

h-indeksi (WOS): 7