Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ENFLASYON VE FAİZ ORANI İLİŞKİSİ: TÜRKİYE'DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ

The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, cilt.21, ss.1415-1431, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

GELİŞMİŞ ÜLKELER İÇİN ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİ HİPOTEZİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ

International Economic Research and Financial Markets Congress, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Ekim 2020, ss.15-16

United States of America and China’s Export Analysis: Autoregressive Panel Gravity Model

20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 12 - 14 Şubat 2020, ss.118

TÜRKİYE İLE G20 ÜLKELERİ ARASINDAKİ TİCARET AKIŞI: PANEL ÇEKİM MODELİ ANALİZİ

3. INTERNATIONAL ECONOMIC RESERACH AND FINANCIAL MARKETS CONGRESS, Gaziantep, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2019, ss.11-22

Kitap & Kitap Bölümleri

COVID-19 Pandemisinin Tüketici Kredileri Üzerinde Bir Etkisi Var Mı? Türkiye’den Kanıtlar

Multidisipliner Yaklaşımla İktisadi Kriz Olgusu, Cilt-4, Gülgün Çiğdem, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.99-133, 2020