Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Can Fast-Food Industry Go Sustainable? A Company Evidence From Chicago

European Journal of Business and Management, cilt.8, ss.203-208, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yönetim Ve Organizasyon" Alanında Bir Bilim Dalında 2004-2015 Yılları Arasında Yönetilmiş Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, cilt.26, ss.20-56, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effects of Supportive Organizational Climate and Positive Psychological Capital on Organizational Citizenship Behavior

European journal of Business and Management, cilt.7, ss.62-67, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgi Yönetimi Süreçlerinin Bilgi Temelli Örgütsel Kültür ve Örgütsel Yaratıcılık Arasındaki Aracı Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

UHBAB Uluslar arası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.66-91, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Does service innovation mirror product innovation? A multi-method study with successful evidence case from Turkey

International Journal of Business Innovation and Research, cilt.7, ss.699-716, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

A Comparative Study on the Business School Students’ Perceptions'on the Professional Accountancy of Turkey

Journal of Accounting and Management Information Systems, no.1, ss.39-60, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dönüşümcü Liderliğin Yeniliği Destekleyici Örgüt İklimi Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, cilt.21, ss.97-117, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye'de Sürdürülebilirliğe Akademik Bakış: Sosyal Bilimler İşletme-Ekonomi Alanında Bir Araştırma

27. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 20 April 2019, ss.1141-1152 Creative Commons License

Can Fast Food Industry Go Sustainable? A Company Evıdence From Chıcago

IJAS Conference Rome 2015, Roma, İtalya, 19 - 22 October 2015, cilt.08, no.4, ss.15-18

A Socio -Technical Approach for Organizational Memory System: A Model and Scale Development Study

Brıtısh Academy of Management (BAM) 2015 Conference, Portsmouth, İngiltere, 8 - 10 September 2015, ss.1-33

Kitap & Kitap Bölümleri

İşletmelerin Kaçınılmaz Yolculuğu: Dijital Dönüşüm

Dijital Dönüşümün Yapı Taşı: Büyük Veri, Işıl PEKDEMİR, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.80-98, 2019

Management Science: Foundations and Innovations

Knowledge as a Valuable Asset of Organizations: Taxonomy, Management and Implications, Carolina M., J. Paulo D., Editör, Springer, Cham, ss.29-48, 2019

İşletmelerde Sürdürülebilirlik Dinamikleri

İşletmelerde Müşteri Değeri Perspektifinde Sürdürülebilirlik, Pekdemir, I., Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.211-235, 2017

Handbook of Research on Green Economic Development Initiatives and Strategies

How to Manage Sustainability: A Framework for Corporate Sustainability Tools, Erdoğdu, M.M., Editör, Igı Global Publications, Pensilvanya, ss.418-439, 2016

Technological Challenges and Management Matching Human and Business Needs

Fashion or adoption? Harmonization of new technologies with strategy, structure, and culture, Carolina M., J. Paulo D., Editör, Crc Press - Taylor & The Francis Press, Florida, ss.1-13, 2016

Diğer Yayınlar