Education Information

Education Information

 • 1995 - 1999 Post Doctorate of Medicine

  Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Tıbbi Mikoloji/ Tıbbi Mikrobiyoloji, Turkey

 • 1995 - 1996 Expertise In Medicine

  Ludwig-Maximilians-Universitaet München, Institut Für Hygiene Uns Medizinische Mikrobiologie, Germany

 • 1992 - 1995 Expertise In Medicine

  Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Tıbbi Mikrobiyoloji, Turkey

 • 1983 - 1989 Undergraduate

  Istanbul University, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Aspergillus fumigatus kompleksi suşlarının identifikasyonu, Aspergillus fumigatus'da azol direncinin belirlenmesi ve TR/L98H ile ilişkisi.

  Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Tıbbi Mikrobiyoloji Ad/Mikoloji Bd

 • 2012 Expertise In Medicine

  Mikoloji Yan Dal tezi: Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda Candida kolonizasyonunun epidemiyolojik ve antifungal duyarlılık yönünden incelenmesi

  Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Tıbbi Mikrobiyoloji Ad/Mikoloji Bd

 • 2011 Doctorate

  Hastane sularından nontüberküloz mikobakterilerininizolasyon oranının araştırılması

  Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Tıbbi Mikrobiyoloji Ad/Mikoloji Bd

 • 2011 Postgraduate

  Kistik fibrozlu hastaların solunum yollarında mantar sıklığının belirlenmesi ve izole edilen mantarların tanımlanması

  Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Tıbbi Mikrobiyoloji Ad/Mikoloji Bd

 • 2008 Expertise In Medicine

  Kistik fibrozlu hastaların burunlarında S. aureus taşıyıcılığının ve izole edilen suşaların antibiyotik duyarlılığının saptanması

  Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Tıbbi Mikrobiyoloji Ad/Mikoloji Bd

 • 2005 Postgraduate

  Kistik fibrozluhastaların solunum yolu örneklerinden S. aureus izolasyonu ve tanımlanmasında Chromagar’ın değeri

  Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Tıbbi Mikrobiyoloji/Mikoloji

 • 2004 Postgraduate

  HIV-infekte hastalarda oral Candida kolonizasyonunun araştırılması ve viral yük ve CD4 sayısı ile ilişkisinin saptanması Sustainable Development

  Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Tıbbi Mikrobiyoloji/Mikoloji

 • 1999 Expertise In Medicine

  Mikoloji Yan Dal tezi: Candida albicans'ın hızlı tanısında L-prolin aminopeptidaz ve beta- galaktozaminidaz enzimlerinin değeri

  Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Tıbbi Mikoloji/ Tıbbi Mikrobiyoloji

 • 1995 Expertise In Medicine

  Kistik Fibrozlu hastaların solunum yolu sistemi örneklerinden izole edilen mikroorganizmalar

  Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Tıbbi Mikrobiyoloji

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

 • C1 Advanced German