Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1995 - 1999 Tıpta Yandal Uzmanlık

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikoloji/ Tıbbi Mikrobiyoloji, Türkiye

 • 1995 - 1996 Tıpta Uzmanlık

  Ludwig-Maximilians-Universitaet München, Institut Für Hygiene Uns Medizinische Mikrobiologie, Almanya

 • 1992 - 1995 Tıpta Uzmanlık

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Türkiye

 • 1983 - 1989 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2016 Doktora

  Aspergillus fumigatus kompleksi suşlarının identifikasyonu, Aspergillus fumigatus'da azol direncinin belirlenmesi ve TR/L98H ile ilişkisi.

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ad/Mikoloji Bd

 • 2012 Tıpta Uzmanlık

  Mikoloji Yan Dal tezi: Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda Candida kolonizasyonunun epidemiyolojik ve antifungal duyarlılık yönünden incelenmesi

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ad/Mikoloji Bd

 • 2011 Yüksek Lisans

  Kistik fibrozlu hastaların solunum yollarında mantar sıklığının belirlenmesi ve izole edilen mantarların tanımlanması

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ad/Mikoloji Bd

 • 2011 Doktora

  Hastane sularından nontüberküloz mikobakterilerininizolasyon oranının araştırılması

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ad/Mikoloji Bd

 • 2008 Tıpta Uzmanlık

  Kistik fibrozlu hastaların burunlarında S. aureus taşıyıcılığının ve izole edilen suşaların antibiyotik duyarlılığının saptanması

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ad/Mikoloji Bd

 • 2005 Yüksek Lisans

  Kistik fibrozluhastaların solunum yolu örneklerinden S. aureus izolasyonu ve tanımlanmasında Chromagar’ın değeri

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji/Mikoloji

 • 2004 Yüksek Lisans

  HIV-infekte hastalarda oral Candida kolonizasyonunun araştırılması ve viral yük ve CD4 sayısı ile ilişkisinin saptanması

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji/Mikoloji

 • 1999 Tıpta Uzmanlık

  Mikoloji Yan Dal tezi: Candida albicans'ın hızlı tanısında L-prolin aminopeptidaz ve beta- galaktozaminidaz enzimlerinin değeri

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikoloji/ Tıbbi Mikrobiyoloji

 • 1995 Tıpta Uzmanlık

  Kistik Fibrozlu hastaların solunum yolu sistemi örneklerinden izole edilen mikroorganizmalar

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

 • C1 İleri Almanca