General Information

Institutional Information: Faculty Of Theology, Phlilosophy Abd Religious Studies, Department Of Islamich Philosophy

Metrics

Publication

11
UN Sustainable Development Goals

Biography

1991 yılında Şırnak/Silopi'de doğdu. Mersin Anadolu İmam-Hatip Lisesi'nden 2008 yılında mezun oldu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde (2012), yüksek lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamladı. Doktora eğitimine İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri/İslam Felsefesi Ana Bilim dalında devam etmektedir.