Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tarihî ve Çağdaş Türk Dillerinde -GAn (-An) Ekinin İşlevleri

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ, cilt.56, ss.23-40, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)