Genel Bilgiler

Biyografi

2001 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi bölümünden mezun olduktan sonra, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktora eğitimine devam etti. 2004 yılında XV. ve XVI. yy.’larda Fatih ve Süleymaniye Medreseleri’nde Verilen Din Eğitiminin Karşılaştırmalı Bir İncelemesi, isimli yüksek lisans ve 2009 yılında “Yetişkinlerin Yaygın Din Eğitiminde Televizyonun Yeri ve Fonksiyonları (İstanbul Örneği)- Sır Dizileri ve Dini Programlar–“ isimli doktora tezini tamamladı. 2001 yılında araştırma görevlisi olarak başladığı İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 2014 yılından itibaren Din Eğitimi Doçenti olarak çalışmalarını sürdürmektedir.  

Başta Almanya ve Bosna-Hersek olmak üzere pek çok ülkede akademik çalışmalarda bulundu. 2013 yılında Gayr-i Müslim İdare Altında Müslümanların Din Eğitimi (Avusturya-Macaristan Dönemi Bosna-Hersek 1878-1918) ve İslam Toplumunda Kimlik Oluşumu ve Din Eğitimi isimli çalışmalarını yayınladı. Başta Balkanlar ve Ortadoğu coğrafyasında İslam, medya ve eğitim konuları olmak üzere  din eğitimi alanı ile ilişkili yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda akademik çalışması bulunmaktadır. 

Kurum Bilgileri

Birim
İlahiyat Fakültesi
Bölüm
Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm
Ana Bilim Dalı
Din Eğitimi Ana Bilim Dalı

İletişim

E-posta
zisanfurat@istanbul.edu.tr
Web Sayfası
https://avesis.istanbul.edu.tr/zisanfurat
İş Telefonu
+90 212 532 6064 Dahili: 27781
Ofis
İlahiyat Fakültesi, A-Blok
Posta Adresi
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İskenderpaşa Mah. Kavalalı Sok. No.1 34190 Horhor-Fatih, Istanbul