Publications & Works

Articles Published in Other Journals

işgücünün işteki statüsü kavramı

Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal, vol.18, pp.42-65, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Working Conditions of foreign national workforce employed in home services in Our Country: An Area Survey on Istanbul Province

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, no.57, pp.281-325, 2009 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Ev Hizmetlerinde Yabancı İşgücü İstihdamı

KAMU-İŞ İş Hukuku ve İktisat Dergisi, vol.10, no.2, pp.43-78, 2008 (Other Refereed National Journals)

Foreign Labour Force Employment in Home Services

iş hukuku ve iktisat, vol.10, no.2, pp.43-78, 2008 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

entelektuel sermayenin küresel ekonomi i·çerisindeki yeri ve önemi

sosyal siyaset konferansları, vol.53, pp.275-294, 2007 (National Refreed University Journal)

sanayi işçisinden bilgi işçisine: yeni ekonominin değişen işçi tipi

Sosyal Siyaset konferansları, vol.49, pp.541-566, 2005 (National Refreed University Journal)

Örgütsel Kültür, Değişim ve İnsan Kaynakları Yönetimi’ne Etkileri

Toleyis, vol.50, pp.27-30, 2001 (National Non-Refereed Journal)

Bir Tele Çalışma Modeli Olarak Hall Modeli

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, vol.49, pp.41-59, 1998 (National Non-Refereed Journal)

Tele Çalışma Kavramına Teorik Bir Yaklaşım

Bilgi ve Toplum, vol.1, pp.111-117, 1997 (National Non-Refereed Journal)

Books & Book Chapters

The Effects of the Covid-19 Outbreak on the Labor Force Market

in: The COVID-19 Pandemic and Its Economic, Social, and Political Impacts, Dilek Demirbaş,Veysel Bozkurt,Sayım Yorğun, Editor, Istanbul University Press, İstanbul, pp.107-120, 2021 Sustainable Development

in: , Dilek Demirbaş,Veysel Bozkurt,Sayım Yorğun, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.137-152, 2020 Sustainable Development

Ülkemizde Ev Hizmetlerinde İstihdam Edilen Yabancı Uyruklu İşgücünün Çalışma Koşulları: İstanbul İli Üzerine Bir Alan Çalışması

in: Sosyal Siyaset Konferansları, Kollektif, Editor, İstanbul Üniversitesi Yayın, İstanbul, pp.281-325, 2009

Tele çalışma

Filiz Kitabevi, İstanbul, 2004

Bir tele çalışma modeli olarak mokhtarian-salomon modeli

in: Prof. Dr. Metin kutal'a armağan, dereli t., Editor, Mavi Ofset Limited Şirketi, Ankara, pp.447-470, 1998