Arş.Gör.

Zöhre BAŞ KORKMAZ


Edebiyat Fakültesi

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

İngiliz Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili Ve Edebiyatı , Türkiye

2020 - 2020

2020 - 2020

Doktora

Académie de Limoges, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı , Fransa

2014 - 2017

2014 - 2017

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı , Türkiye

2010 - 2012

2010 - 2012

Lisans Çift Anadal

Fatih Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi , Uluslararası İlişkiler (İngilizce) , Türkiye

2008 - 2012

2008 - 2012

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Amerikan Kültürü Ve Edebiyatı, Türkiye

Yaptığı Tezler

2017

2017

Yüksek Lisans

Tracy Chevalier'ın İnci Küpeli kız (1999) Romanında 'Kadın Bakışı'nın katkısıyla 'Eleştirel Özne' Olarak İmgelerle Etkileşimde Bulunan Kadın Kimliğinin İnşası.

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili Ve Edebiyatı

Akademik Unvanlar / Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

The Construction of Female Identity Through Artistic Experience in Girl with a Pearl Earring (1999) by Tracy Chevalier

BAŞ KORKMAZ Z.

13th International IDEA Conferences: Studies in English, Gaziantep, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2019, ss.1-10

2016

2016

Conrad's Reclaiming the Colonized in Heart of Darkness (1899)

BAŞ Z.

Annual Multidisciplinary Conference of International Journal of Arts and Sciences, Münih, Almanya, 21 - 24 Haziran 2016, cilt.2016, ss.1

2016

2016

Self-Education in Adam Bede: "No Story is same to us!"

BAŞ Z.

Athens Institute for Education and Research, Atina, Yunanistan, 6 - 09 Haziran 2016, cilt.2016, ss.1

2015

2015

Does Euripides Want His Readers Sympathise with Medea?

BAŞ Z.

Knowledge and Politics in Gender and Women's Studies, Ankara, Türkiye, 09 Ekim 2015 - 11 Ekim 0215, cilt.2015, ss.1


Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2019

2019

13th International IDEA Conferences: Studies in English

Katılımcı

Gaziantep-Türkiye

2018

2018

1. ANADOLU ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ

Katılımcı

Diyarbakır-Türkiye

2018

2018

10.International Congress on Social Sciences and Sports

Katılımcı

Hatay-Türkiye